Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Comerțul echitabil — sisteme de asigurare a durabilității comerciale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Comerțul echitabil — sisteme de asigurare a durabilității comerciale

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicare a Comisiei [COM(2009) 215 final] — rolul comerțului echitabil și al sistemelor neguvernamentale de asigurare a durabilității comerciale

CARE ESTE OBIECTIVUL COMUNICĂRII?

 • Comunicarea detaliază progresele după publicarea comunicării privind comerțul echitabil* de către Comisia Europeană în 1999.
 • Aceasta sugerează măsuri care ar putea fi luate de către autoritățile publice, susținătorii comerțului echitabil și alte părți pentru a promova conceptul.

ASPECTE-CHEIE

În 1999 s-a introdus o marcă de certificare a comerțului echitabil, care este unică și verificată de un expert independent. Aceasta a înlocuit etichetele naționale și a crescut gradul de conștientizare al consumatorilor.

 • Criteriile comerțului echitabil includ:
  • un preț echitabil pentru producător;
  • plăți parțiale de efectuat în avans, la cererea producătorilor;
  • relații stabile și pe termen lung;
  • transparență și trasabilitate de-a lungul întregului lanț de aprovizionare;
  • condiții de producție care respectă convențiile Organizației Internaționale a Muncii;
  • respectarea mediului, a drepturilor omului – în special a drepturilor femeilor și ale copiilor – și respectarea metodelor de producție tradiționale;
  • sprijin pentru producători în vederea obținerii propriului randament agricol potențial și a accesului pe piețele de export;
  • măsuri de sensibilizare în ceea ce privește comerțul echitabil și obiectivele acestuia;
  • evaluări ale impactului conceptului.

Comisia sugerează că:

 • sistemele private pentru promovarea unui comerț echitabil și durabil ar trebui:
  • să fie fără intervenții din partea guvernului;
  • să exploreze posibile sinergii și înțelegeri între ele;
  • să evalueze în mod obiectiv impactul inițiativelor acestora;
 • ofertanții achizițiilor publice ar trebui să ia în considerare eticheta „comerț echitabil” atunci când solicită bunuri și servicii sustenabile;
 • UE ar trebui să identifice modalități în care bugetul UE poate fi folosit pentru a promova comerțul echitabil.

În 2010, Comisia a prezentat o comunicare care sublinia triplul avantaj care decurge din sporirea comerțului echitabil pentru creșterea economică, posibilitățile de alegere ale consumatorilor și crearea de locuri de muncă.

În 2012, Comisia a prezentat o nouă comunicare pentru a spori sinergia dintre comerț și politicile de dezvoltare. Potrivit acestei comunicări, combinația ar putea impulsiona crearea de locuri de muncă și creșterea în UE și ar putea crea condiții mai bune pentru comerț și investiții în țările în curs de dezvoltare.

* TERMENI-CHEIE

Comerțul echitabil: este un parteneriat comercial bazat pe dialog, transparență și respect, care urmărește sporirea echității în comerțul internațional. Acest tip de comerț contribuie la dezvoltarea durabilă, oferind condiții comerciale mai bune și apărând drepturile producătorilor și lucrătorilor marginalizați – în special ale celor din țările în curs de dezvoltare. Organizațiile de comerț echitabil, susținute de consumatori, sunt angajate activ în sprijinirea producătorilor, creșterea sensibilizării opiniei publice și în promovarea schimbărilor în regulile și practicile comerțului internațional convențional.

ACTUL PRINCIPAL

Comunicare a Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și Comitetul Economic și Social European – Contribuind la dezvoltarea durabilă: rolul comerțului echitabil și al sistemelor neguvernamentale de asigurare a durabilității comerciale [COM(2009) 215 final, 5.5.2009]

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Consiliu privind „comerțul echitabil” [COM(99) 619 final, 29.11.1999]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Comerț, creștere și afaceri internaționale: Politica comercială — componentă cheie a strategiei UE 2020 [COM(2010) 612 final, 9.11.2010]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European: Comerț, creștere și dezvoltare — Adaptarea politicii comerciale și de investiții pentru țările care au cel mai mult nevoie de sprijin [COM(2012) 22 final, 27.1.2012]

Data ultimei actualizări: 07.12.2016

Top