Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Acordul vamal cu Japonia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Acordul vamal cu Japonia

Uniunea Europeană (UE) şi Japonia au importante relaţii comerciale. Cooperarea între autorităţile vamale este un instrument esenţial pentru facilitarea liberalizării schimburilor comerciale, dar şi pentru asigurarea siguranţei lanţului de aprovizionare, punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală şi eficacitatea luptei împotriva fraudei.

ACT

Decizia 2008/202/CE a Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Guvernul Japoniei privind cooperarea şi asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal [Jurnalul Oficial L 62 din 6.3.2008].

SINTEZĂ

Cooperare vamală

Prezentul acord instituie o cooperare ce se extinde în toate domeniile legislaţiei vamale.

Această cooperare se efectuează prin crearea de căi de comunicare şi prin punerea în aplicare a unei coordonări între autorităţile vamale *.

Părţile se angajează să faciliteze operaţiunile comerciale şi să crească nivelul de siguranţă al acestora. Acordul vizează, mai ales, îmbunătăţirea tehnicilor şi procedurilor vamale. Obiectivul îl constituie consolidarea cooperării la nivel bilateral şi în cadrul organizaţiilor internaţionale.

Asistenţă administrativă reciprocă

Prezentul acord prevede două tipuri de asistenţă între autorităţi, pentru a interveni în caz de operaţiuni vamale care contravin legislaţiei:

  • asistenţă la cerere, privind regularitatea şi regimul vamal al importurilor şi exporturilor de mărfuri, persoanele în privinţa cărora există suspiciuni, locurile de depozitare, transporturile de mărfuri;
  • asistenţă spontană, privind în special riscurile potenţiale pentru economie, securitate şi sănătatea publică. În interesul celeilalte părţi, autoritatea solicitată * furnizează orice informaţie legată de activităţi, mijloace şi metode, mărfuri, persoane şi mijloacele de transport.

Aspecte formale şi derogări de la obligaţia de a acorda asistenţă

Cererile trebuie depuse în scris, într-o limbă accesibilă ambelor autorităţi. În caz de urgenţă, prezentarea orală o poate preceda pe cea în scris.

În vederea facilitării tratării cererii, autoritatea solicitantă * furnizează un număr suficient de indicaţii cu privire la măsura solicitată, obiectul şi motivul cererii. Aceasta furnizează, de asemenea, informaţii cu privire la persoanele în privinţa cărora există suspiciuni, elementele juridice relevante, faptele pertinente şi investigaţiile efectuate.

În vederea acceptării unei cereri de asistenţă, autoritatea solicitată comunică toate informaţiile de care are deja cunoştinţă sau demarează orice investigaţie necesară. Măsurile luate sunt coordonate cu autoritatea solicitantă.

Dacă nu este posibilă materializarea unei cereri, o comunicare care prezintă motivele refuzului va fi adresată în cel mai scurt timp autorităţii solicitante.

O cerere poate fi refuzată sau reportată. Aceasta poate fi, de asemenea, supusă anumitor condiţii în cazul în care aduce atingere suveranităţii, securităţii, ordinii publice sau intereselor unui stat, în special atunci când protecţia informaţiilor transmise nu poate fi asigurată.

Informaţiile transmise sunt confidenţiale, ele sunt protejate în conformitate cu legile şi reglementările aplicabile în statul solicitant. Cu toate acestea, aceste informaţii pot fi utilizate ca dovezi în cadrul unei instrucţiuni.

Un comitet mixt de cooperare vamală este responsabil cu buna funcţionare a acordului.

Termeni-cheie ai actului

  • Autoritate vamală: în Japonia, Ministerul Finanţelor, iar în Uniunea Europeană, serviciile competente ale Comisiei şi autorităţile vamale ale statelor membre.
  • Autoritate solicitantă: o autoritate vamală a unei părţi contractante care formulează o cerere de asistenţă în baza prezentului acord.
  • Autoritate solicitată: o autoritate vamală desemnată de o parte contractantă care primeşte o cerere de asistenţă în baza prezentului acord.

Referinţe

Act

Data intrării în vigoare

Transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2008/202/CE

28.1.2008

-

JO L 62, 6.3.2008

See also

  • Site-ul de internet al Direcţiei Generale Impozitare şi Uniune Vamală (DE) (EN) (FR) a Comisiei Europene

Ultima actualizare: 18.05.2011

Top