Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Raportul anual al UE privind drepturile omului (2009)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Raportul anual al UE privind drepturile omului (2009)

Acest raport prezintă acţiunile şi politicile întreprinse de Uniunea Europeană (UE) pentru a promova drepturile omului şi democraţia în lume în perioada iulie 2008-decembrie 2009.

ACT

Drepturile omului şi democraţia în lume: raport privind acţiunea UE - iulie 2008-decembrie 2009, Consiliul Uniunii Europene – Bruxelles, 10 mai 2010 [Nepublicat în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Drepturile omului şi democraţia sunt valori fondatoare ale Uniunii Europene (UE), care s-a angajat să le promoveze în cadrul relaţiilor sale externe. Obiectivul acestui al 11-lea raport anual privind drepturile omului şi democraţia în lume este de a oferi o prezentare generală a acţiunilor întreprinse de UE în acest domeniu în perioada 1 iulie 2008-31 decembrie 2009.

Acţiuni în ţările terţe

UE dispune de mai multe instrumente pentru a pune în aplicare politica sa privind drepturile omului şi democraţia.

În decursul celor 18 luni la care se referă acest raport, UE a adaptat o serie de orientări şi linii directoare care stau la baza politicii sale. Este, de exemplu, cazul orientărilor privind promovarea respectării dreptului umanitar internaţional şi al orientărilor privind dialogurile în domeniul drepturilor omului.

UE poartă, în prezent, dialoguri axate pe drepturile omului cu aproape 40 de ţări. Aceasta face din respectarea drepturilor omului un element esenţial al acordurilor încheiate cu ţările terţe. Astfel, în cadrul Acordului de la Cotonou, UE a deschis consultări cu Fiji, Guineea, Madagascar, Mauritania, Niger şi Zimbabwe privind încălcarea drepturilor omului şi democraţiei în aceste ţări.

UE a adoptat numeroase acţiuni şi poziţii comune. Este vorba de instrumente juridice care definesc poziţia adoptată de Uniunea Europeană sau modalităţile de acţiune operaţională în cazul încălcării drepturilor omului sau în situaţii în criză. Astfel, UE a reînnoit şi a prelungit sancţiunile împotriva persoanelor care pun în pericol procesul de pace din Côte d’Ivoire. Din decembrie 2008, UE duce şi o operaţiune navală împotriva pirateriei din largul coastelor Somaliei (operaţiunea EU NAVFOR ATALANTA).

În perioada 2008-2009, UE a alocat 235 de milioane EUR pentru protecţia drepturilor omului şi a democraţiei, în special prin Instrumentul european pentru democraţie şi drepturile omului (IEDDO).

Chestiuni tematice

Mai multe chestiuni se află în centrul politicii UE privind drepturile omului şi democraţia, şi anume:

 • pedeapsa cu moartea, care a fost abolită în Burundi şi în statul american New Mexico. UE a avut un rol esenţial în adoptarea Rezoluţiei 63/168 a Adunării generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite în favoarea unui moratoriu privind pedeapsa cu moartea;
 • tortura şi alte pedepse sau tratamente aplicate cu cruzime, inumane sau degradante. UE a continuat să îşi exprime preocupările pe această temă în discuţiile cu ţările terţe vizate. Astfel, aceasta a intervenit în cazuri individuale în Iran, Zimbabwe, China, Bangladesh sau Sudan;
 • copiii şi conflictele armate. S-a lansat un proces de evaluare a aplicării, în ţările prioritare, a orientărilor UE privind copiii afectaţi de conflictele armate;
 • apărătorii drepturilor omului. UE şi-a revizuit orientările referitoare la acest subiect şi a elaborat strategii de punere în aplicare pentru peste 60 de ţări;
 • drepturile femeilor. S-a adoptat o serie de linii directoare privind violenţa împotriva femeilor şi combaterea tuturor formelor de discriminare la adresa acestora;
 • Curtea Penală Internaţională şi combaterea impunităţii. UE a continuat să promoveze universalitatea şi integritatea Statutului de la Roma în numeroase ţări;
 • drepturile omului şi terorismul. UE a reafirmat necesitatea de a se asigura respectarea drepturilor omului în cadrul luptei împotriva terorismului. Aceasta a salutat decizia SUA de a închide centrul de detenţie de la Guantanamo;
 • libertatea de exprimare. S-a acordat o atenţie deosebită legăturii dintre libertatea de exprimare şi noile tehnologii;
 • sprijinirea alegerilor. UE a desfăşurat 16 misiuni de observare a alegerilor în perioada acoperită de raport;
 • azil, migraţie, refugiaţi şi persoane strămutate. Adoptarea Programului de la Stockholm a confirmat faptul că elaborarea unei politici europene în domeniul migraţiei şi finalizarea sistemului european comun de azil rămân obiective-cheie ale UE;
 • traficul de persoane. Acest subiect este una dintre priorităţile noului program de finanţare pentru „Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii”;
 • drepturile persoanelor care aparţin minorităţilor. S-a creat o platformă europeană pentru integrarea romilor;
 • drepturile persoanelor cu handicap. UE a continuat procesul pentru aderarea la Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu handicap.

Acţiunea UE în cadrul forurilor internaţionale

La iniţiativa UE, a fost adoptată o nouă rezoluţie interregională privind pedeapsa cu moartea, cu ocazia celei de-a 63-a sesiuni a Adunării generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Au mai fost adoptate şi alte două rezoluţii prezentate de UE, în care se denunţau încălcările drepturilor omului din Republica Populară Democrată Coreeană şi din Birmania/Myanmar.

Cooperarea dintre UE şi Consiliul Europei a continuat într-un mod satisfăcător. Una dintre cele mai importante chestiuni de pe agendă a fost aderarea UE la Convenţia europeană a drepturilor omului.

Uniunea Europeană a participat, de asemenea, în cadrul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), la dialogul privind viitorul securităţii europene, chestiune care a dominat agenda OSCE în 2009.

Ultima actualizare: 30.06.2011

Top