Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Curtea Penală Internațională

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Curtea Penală Internațională

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2011/168/PESC privind Curtea Penală Internațională

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

 • Decizia are ca scop promovarea sprijinului universal acordat Statutului de la Roma, care este tratatul de reglementare al Curții Penale Internaționale (CPI), menținând în același timp integritatea, independența și funcționarea eficace a acesteia.
 • De asemenea, poziționează Uniunea Europeană (UE) în susținerea cooperării cu CPI în paralel cu punerea în aplicare a principiului complementarității*.

ASPECTE-CHEIE

Promovarea sprijinului universal

 • UE și cele 28 de țări ale sale urmează să promoveze sprijinul universal acordat Statutului de la Roma prin negocieri și dialoguri politice cu țările din afara UE sau cu organizații regionale și/sau prin adoptarea de inițiative care promovează valorile, principiile și normele Statutului.
 • UE și țările sale trebuie să coopereze cu țările din afara UE, cu instituții internaționale și cu organizații neguvernamentale pentru promovarea sprijinului universal.
 • Țările UE urmează să-și împărtășească experiența cu privire la punerea în aplicare a Statutului cu țările din afara UE. În plus, UE și țările sale pot acorda asistență tehnică sau financiară țărilor menționate din afara UE.

Garantarea independenței CPI

Pentru a garanta independența CPI, UE și țările sale:

 • încurajează alte țări să-și plătească cota-parte la bugetul CPI;
 • încurajează aderarea la acordul privind privilegiile și imunitățile Curții și ratificarea acestuia;
 • sprijină introducerea unor programe de instruire și de asistență destinate judecătorilor, procurorilor, funcționarilor și consilierilor solicitați să efectueze lucrări în cadrul activităților legate de CPI.

Sprijinirea funcționării eficace

 • UE și țările sale pot încheia aranjamente sau acorduri specifice pentru a sprijini funcționarea eficace a CPI.
 • Cooperarea deplină cu CPI este o condiție necesară pentru funcționarea eficace a acesteia. UE și țările sale iau măsuri pentru a asigura cooperarea deplină dintre țările din afara UE și CPI, inclusiv executarea promptă a mandatelor de arestare.
 • Răspunsul UE la lipsa de cooperare cu CPI a țărilor din afara UE se axează pe modul în care UE și țările sale ar trebui să gestioneze lipsa cooperării.

Planul de acțiune

Planul de acțiune pentru urmărirea acestei decizii se axează, printre alte lucruri, pe coordonarea activităților UE de punere în aplicare a obiectivelor deciziei și pe punerea în aplicare a principiului complementarității.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Decizia a intrat în vigoare la 21 martie 2011.

CONTEXT

CPI este o organizație internațională independentă cu sediul la Haga, în Țările de Jos. Sarcina sa este să judece persoanele făptuitoare de genocid*, crime împotriva umanității* și crime de război*. Este guvernată de Statutul de la Roma, care a intrat în vigoare la 1 iulie 2002 și a fost ratificat de toate țările UE.

TERMENI-CHEIE

* Complementaritatea, în acest context, este principiul conform căruia CPI este concepută ca o curte de ultimă instanță, ceea ce înseamnă că ar trebui să efectueze cercetarea și urmărirea penală numai în cazurile în care instanțele naționale au eșuat.

* Genocid: acte comise cu intenția de a distruge, în totalitate sau parțial, un grup național, etnic, rasial sau religios.

* Crime împotriva umanității: acte comise în cadrul unui atac sistematic pe scară largă, îndreptat împotriva populațiilor civile.

* Crime de război: acte comise care încalcă dreptul războiului (de exemplu, Convențiile de la Geneva). Printre exemple se numără maltratarea prizonierilor de război, uciderea ostaticilor sau distrugerea deliberată a municipiilor, a orașelor sau a satelor.

ACT

Decizia 2011/168/PESC a Consiliului din 21 martie 2011 privind Curtea Penală Internațională și de abrogare a Poziției comune 2003/444/PESC (JO L 76, 22.3.2011, pp. 56-58)

Data ultimei actualizări: 16.02.2016

Top