Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 428/2009 – regimul UE pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul stabilește un sistem uniform la nivelul Uniunii Europene (UE) în vederea controlării exporturilor, a transferului, a tranzitului și a serviciilor de intermediere (operațiunile intermediarilor care cumpără și vând în numele altor persoane) de produse cu dublă utilizare*. Obiectivul acestui sistem este de a garanta faptul că UE își respectă angajamentele și responsabilitățile pe plan internațional, în special în ceea ce privește neproliferarea (adică prevenirea răspândirii armelor nucleare).
 • Acesta stabilește o listă comună de control a UE, precum și reguli pentru implementarea acesteia. Se impune obținerea unei autorizații de export pentru exportul de produse cu dublă utilizare din UE către țările din afara UE.

ASPECTE-CHEIE

 • Produsele cu dublă utilizare sunt bunuri și tehnologii care pot fi utilizate atât în scopuri civile, cât și în scopuri militare, inclusiv produse care pot ajuta în vreun fel la fabricarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive.
 • Comerțul cu produse cu dublă utilizare reprezintă o parte importantă din comerțul extern al UE; cele mai recente date confirmă că volumul exporturilor de produse cu dublă utilizare controlate din UE s-a ridicat la 85 de miliarde EUR.

Lista UE a produselor cu dublă utilizare

 • Anexa I prezintă o listă de produse cu dublă utilizare care necesită autorizație. Anexa I este actualizată anual în vederea alinierii acesteia la normele internaționale și la angajamentele asumate de:
 • Produse cu dublă utilizare neincluse în listă: exportul anumitor produse cu dublă utilizare care nu sunt incluse în Anexa I poate face obiectul unei asemenea autorizații atunci când există motiv să se considere că acestea sunt menite să fie utilizate în programe biologice, chimice, pentru arme nucleare sau rachete balistice sau pentru uz militar în țări care fac obiectul unui embargou asupra armelor.
 • În cazuri excepționale, țările UE pot să impună controale adiționale asupra produselor care nu sunt incluse pe listă pentru motive legate de siguranța publică sau din considerente legate de drepturile omului.
 • De asemenea, țările UE aplică restricții asupra serviciilor de intermediere a produselor cu utilizare dublă, precum și asupra tranzitului prin UE acestora.
 • Libera circulație a produselor cu dublă utilizare în cadrul UE: cu excepția anumitor produse mai sensibile enumerate în anexa IV la regulament (precum detonatoare explozive cu comandă electrică), produsele cu dublă utilizare pot fi comercializate în mod liber în Uniunea Europeană.

Autorizațiile de export

Există patru tipuri de autorizații de export, după cum se precizează mai jos:

 • 1.

  Autorizațiile generale de export ale UE (AGEUE) permit exportul anumitor produse cu dublă utilizare către anumite țări și în anumite condiții (consultați anexa II la regulament). Acestea se referă, de exemplu, la:

  • exporturile unor produse cu dublă utilizare către țări precum Australia, Canada, Japonia, Noua Zeelandă, Norvegia, Elveția și Statele Unite,
  • exporturile unor produse cu dublă utilizare după reparații/înlocuiri;
  • exporturile temporare ale unor produse cu dublă utilizare pentru expoziții/târguri;
  • exporturile unor produse pentru telecomunicații și ale unor substanțe chimice către anumite destinații.
 • 2.

  Autorizațiile generale naționale de export (AGNE) pot fi emise de țările UE dacă sunt conforme cu AGEUE existente și nu fac referire la produsele enumerate în anexa II la regulament (de exemplu, uraniu sau patogeni de origine umană și animală, precum anumite virusuri, inclusiv Ebola).

 • 3.

  Licențele globale sunt emise de autorități naționale către un exportator și pot să acopere mai multe produse destinate mai multor țări și utilizatori finali.

 • 4.

  Licențele individuale sunt emise de autorități naționale către un exportator și acoperă exporturi de unul sau mai multe produse cu dublă utilizare către un utilizator final sau destinatar dintr-o țară din afara UE.

Rețeaua de autorități de control al exporturilor

Regulamentul stabilește o rețea de autorități naționale competente pentru controlul exporturilor, coordonate de Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare, care fac schimb de informații cu privire la controlul exporturilor și elaborează instrumente în sprijinul punerii în aplicare a actului legislativ.

Revizuirea politicii de control al exporturilor

 • Regulamentul impune Comisiei Europene să efectueze o revizuire a politicii UE de control al exporturilor. În octombrie 2013, Comisia a prezentat Consiliului și Parlamentului European un raport de evaluare a implementării și a impactului. Acesta concluzionează că actualul regim de control al exporturilor, asigurând o bază legală și instituțională mai solidă, trebuie actualizat pentru a genera capacitățile moderne de control necesare UE în viitor.
 • În aprilie 2014 s-a adoptat o comunicare care prezintă o viziune pe termen lung pentru obiectivul strategic al controlului exporturilor al UE și identifică opțiuni concrete de politică pentru modernizarea sistemului de control al exporturilor. În 2015, Comisia a efectuat o evaluare a impactului, iar în septembrie 2016 a prezentat o propunere legislativă pentru modernizarea controlului UE al exporturilor.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu data de 27 august 2009.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Produse cu dublă utilizare: produse care se pot utiliza atât în scopuri civile, cât și în scopuri militare, cum ar fi uraniul, care se poate utiliza atât la producția de energie electrică, cât și la arme nucleare.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (JO L 134, 29.5.2009, pp. 1-269)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 428/2009 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European – Revizuirea politicii privind controlul exporturilor: asigurarea securității și a competitivității într-o lume în schimbare [COM(2014) 244 final, 24.4.2014]

Data ultimei actualizări: 13.02.2017

Top