Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Comerţul cu produse derivate din focă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Comerţul cu produse derivate din focă

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1007/2009 privind comerțul cu produse derivate din focă

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește norme armonizate pentru introducerea pe piața UE a produselor derivate din focă.

ASPECTE-CHEIE

 • Produsele derivate din focă pot fi introduse pe piața UE numai dacă provin în urma unor vânători de foci desfășurate de comunitățile inuite* sau de alte comunități indigene. Vânătoarea trebuie:
  • să fie desfășurată în mod tradițional de comunitate;
  • să contribuie la subzistența comunității pentru asigurarea de alimente și venituri, și să nu fie desfășurată în principal în scopuri comerciale;
  • să asigure grija cuvenită bunăstării animalelor, ținându-se cont totodată de modul de viață al comunității și de scopul vânătorii pentru subzistență.
 • La introducerea pe piață, un produs derivat din focă trebuie să fie însoțit de un certificat care să ateste că toate condițiile de mai sus sunt îndeplinite.
 • Organismele autorizate de Comisia Europeană eliberează certificatele.
 • Călătorii și familiile acestora pot importa produse derivate din focă care sunt destinate utilizării în scop personal. În cazul în care astfel de produse urmează să fie importate la o dată ulterioară, călătorii trebuie să aibă documentația relevantă.
 • În cazul în care Comisia are dovezi că produsele provin în urma unor vânători de foci desfășurate în principal în scopuri comerciale, poate interzice sau limita introducerea acestora pe piața UE.
 • Comisia informează publicul, autoritățile competente și autoritățile vamale cu privire la condițiile în care produsele derivate din focă pot fi introduse pe piață în cadrul UE.
 • Până la 31 decembrie 2018, iar ulterior o dată la patru ani, țările UE raportează Comisiei măsurile pe care le-au luat pentru punerea în aplicare a legislației.
 • În decurs de un an de la primirea rapoartelor naționale, Comisia prezintă un raport global Parlamentului European și Consiliului. Primul raport va fi prezentat până la 31 decembrie 2019.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică de la 20 noiembrie 2009.

CONTEXT

Focile sunt vânate în cadrul și în afara UE în scopuri variate. Acestea sunt utilizate pentru a se obține carne, ulei, grăsime, organe și piei cu blană, cât și pentru articole variate precum capsulele de omega 3 și articolele de îmbrăcăminte.

TERMEN-CHEIE

* Inuit: un membru indigen din teritoriul inuit, și anume regiunile arctice și subarctice în care, în prezent sau în mod tradițional, inuiții au drepturi și interese aborigene, recunoscut de inuiți ca făcând parte din populația acestora. Termenul include următoarele grupuri: inupiat, yupik (Alaska), inuit, inuvialuit (Canada), kalaallit (Groenlanda) și yupik (Rusia).

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1007/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind comerțul cu produse derivate din focă (JO L 286, 31.10.2009, pp. 36-39)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1850 al Comisiei din 13 octombrie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind comerțul cu produse derivate din focă (JO L 271, 16.10.2015, pp. 1–11)

Data ultimei actualizări: 31.03.2016

Top