Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Planul de lucru în domeniul culturii pentru perioada 2011-2014

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Planul de lucru în domeniul culturii pentru perioada 2011-2014

Acest al doilea plan de lucru, adoptat în cadrul agendei europene pentru cultură, stabileşte activităţile care trebuie desfăşurate la nivel naţional şi comunitar în domeniul culturii în perioada 2011-2014. Aceste activităţi se concentrează pe şase priorităţi: diversitatea culturală şi dialogul intercultural, industriile culturale şi creative, competenţe şi mobilitate, patrimoniul cultural, cultura în relaţiile externe şi statistici culturale.

ACT

Concluziile Consiliului şi ale reprezentanţilor guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului, privind Planul de lucru în domeniul culturii pentru perioada 2011-2014 [Jurnalul Oficial C 325 din 2.12.2010].

SINTEZĂ

Pe baza obiectivelor strategice enunţate în agenda europeană pentru cultură şi pornind de la realizările Planului de lucru în domeniul culturii 2008-2010, actualul plan de lucru prevede şase priorităţi pentru domeniul cultural, în cadrul cărora vor fi desfăşurate activităţi specifice.

Prioritatea A: Diversitatea culturală, dialogul intercultural şi cultura accesibilă şi favorabilă incluziunii

Un grup de lucru compus din experţi din ţările UE va identifica politicile şi manualele de bune practici destinate instituţiilor artistice şi culturale publice pentru a sprijini:

  • accesul şi participarea la cultură în special în rândul grupurilor defavorizate;
  • diversitatea culturală şi dialogul intercultural, subliniind aspectul intercultural al patrimoniului şi încurajând educaţia în domeniul artelor şi al culturii şi dezvoltarea competenţelor interculturale.

Grupul de lucru va întocmi, de asemenea, un manual de bune practici destinat autorităţilor culturale şi educative naţionale şi europene, cu privire la dezvoltarea competenţei-cheie „sensibilitate şi expresie culturale”.

Comisia va sprijini oraşele favorabile incluziunii culturale, identificând bunele practici, precum şi multilingvismul, studiind rolul subtitrării în învăţarea limbilor străine.

Prioritatea B: Industriile culturale şi creative

Un grup de lucru va concepe un ghid de politici şi manuale de bune practici privind:

  • utilizarea mecanismelor de sprijin ale UE pentru promovarea rolului culturii în dezvoltarea locală şi regională;
  • strategii pentru sprijinirea exportului şi a internaţionalizării industriilor culturale şi creative;
  • mecanismele financiare disponibile întreprinderilor mici şi mijlocii din domeniu.

Comisia va evalua rezultatele şi va propune acţiuni ulterioare Cărţii verzi privind potenţialul industriilor culturale şi creative, creând totodată „Alianţa europeană a industriilor creative”. De asemenea, Comisia va promova dezvoltarea turismului cultural şi a gestionării durabile a acestuia pentru dezvoltarea socială şi economică a Europei.

Prioritatea C: Competenţe şi mobilitate

Pentru a identifica barierele din calea programelor de sprijinire a mobilităţii, un grup de lucru va analiza şi va evalua aceste programe şi va urmări definirea de bune practici pentru depăşirea barierelor respective. De asemenea, grupul de lucru va identifica tipurile de parteneriate de succes ca bază pentru un ghid de politici pentru promovarea acestor parteneriate. În plus, grupul de lucru va realiza un manual de bune practici pentru toate etapele rezidenţelor pentru artişti.

Comisia va examina posibilitatea creării unor consilii sectoriale privind cultura la nivelul UE, pentru a sprijini identificarea şi dezvoltarea competenţelor necesare în sector. Pentru a promova educaţia în domeniul mass-media, Comisia va efectua un studiu de evaluare a nivelurilor în ţările UE. De asemenea, Comisia va face propuneri cu privire la conţinutul şi standardele pentru serviciile de informare şi consiliere. Mai mult, Comisia va concepe un manual de bune practici destinat autorităţilor naţionale, cu privire la practicile administrative legate de mobilitatea artiştilor.

Prioritatea D: Patrimoniul cultural, inclusiv mobilitatea colecţiilor

Pentru a simplifica procesele legate de mobilitatea colecţiilor, un grup de lucru va identifica bunele practici în vederea creării unui set de instrumente.

Comisia va întreprinde, împreună cu ţările UE, acţiuni ulterioare privind digitalizarea patrimoniului cultural. Printre acestea se numără acţiuni privind patrimoniul cinematografic şi Europeana . Mai mult, Comisia şi ţările UE vor pune în practică decizia cu privire la Marca patrimoniului european, pregătind formularul de candidatură şi orientările vizând procedurile de selecţie şi monitorizare.

În sfârşit, Comisia va dezvolta un set de instrumente privind combaterea traficului de bunuri culturale şi va analiza sistemele de stabilire a valorii lucrărilor de artă.

Prioritatea E: Cultura şi relaţiile externe

Ţările UE şi Comisia vor dezvolta o abordare strategică a culturii în relaţiile lor externe. Ele vor îmbunătăţi, de asemenea, cooperarea în acest domeniu, în special printr-un instrument comun pe care Comisia îl va pune la dispoziţie pentru schimbul de informaţii. Mai mult, ele vor continua să promoveze ratificarea Convenţiei UNESCO privind protecţia şi promovarea diversităţii expresiilor culturale de către ţările partenere, precum şi să implementeze ele însele această convenţie, incluzând obiectivele convenţiei în politicile naţionale şi europene vizate. După caz, Comisia va convoca, de asemenea, grupuri de experţi pentru a sprijini dezvoltarea relaţiilor culturale cu ţările din afara UE.

Prioritatea F: Statistici culturale

Comisia va întreprinde, împreună cu ţările UE, acţiuni pentru îmbunătăţirea metodologiilor şi a informaţiilor legate de statisticile culturale, inclusiv:

  • dezvoltarea unui cadru metodologic;
  • publicarea unei noi ediţii a „cărţii de buzunar” a Eurostat.

În plus, Comisia va convoca un grup de experţi în vederea creării unui set de instrumente pentru eşantionarea datelor privind mobilitatea artiştilor şi a profesioniştilor din domeniul culturii, pentru a perfecţiona statisticile din acest domeniu.

Ultima actualizare: 17.02.2011

Top