Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Calitatea apei pentru scăldat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Calitatea apei pentru scăldat

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2006/7/CE privind gestionarea calității apei pentru scăldat

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva privind apa pentru scăldat urmărește să asigure următoarele:

 • monitorizarea calității apei pentru scăldat;
 • introducerea unor măsuri de gestionare îmbunătățite; și
 • furnizarea de informații publicului.

ASPECTE-CHEIE

 • Uniunea Europeană (UE) se angajează să protejeze calitatea mediului și a sănătății umane. Prin urmare, această directivă consolidează normele care garantează calitatea apei pentru scăldat. Aceasta completează Directiva 2000/60/CE privind protejarea și gestionarea apelor.
 • Directiva nu se aplică piscinelor sau bazinelor din stațiunile balneare, sau apelor captive create artificial supuse tratării sau utilizate în scopuri terapeutice.

Monitorizarea apei pentru scăldat

 • În fiecare an, țările UE trebuie să identifice apele pentru scăldat din teritoriul lor și să definească perioada sezonului de scăldat.
 • Monitorizarea trebuie să se efectueze într-un loc cu apă pentru scăldat în care se preconizează numărul cel mai mare de amatori de scăldat sau unde se preconizează riscul de poluare cel mai ridicat. Monitorizarea se va realiza prin prelevarea de probe:
  • cel puțin patru probe, inclusiv o probă înainte de începerea sezonului de scăldat;
  • trei probe doar dacă sezonul de scăldat nu depășește opt săptămâni sau dacă regiunea este supusă unor constrângeri geografice speciale.
 • Țările UE trebuie să notifice rezultatele monitorizării Comisiei Europene împreună cu o descriere a măsurilor de gestionare a calității apei. În situații excepționale, monitorizarea poate fi suspendată după notificarea Comisiei în prealabil.

Stabilirea calității apei pentru scăldat

 • Calitatea apei este evaluată pe baza datelor microbiologice definite în conformitate cu parametrii stabiliți în anexa I la directivă. Clasificarea calității apei pentru scăldat drept nesatisfăcătoare, satisfăcătoare, bună sau excelentă se realizează în conformitate cu criteriile stabilite în anexa II la directivă.
 • Potrivit directivei, toate apele pentru scăldat din UE trebuie să fie de o calitate cel puțin satisfăcătoare până la sfârșitul sezonului de scăldat din 2015. Mai mult, țările UE vor lua măsurile necesare pentru a îmbunătăți numărul de ape pentru scăldat de calitate bună sau excelentă.
 • În cazul în care calitatea apelor pentru scăldat este proastă, țările UE trebuie să adopte măsurile necesare pentru gestionarea și eliminarea poluării și pentru protejarea și informarea amatorilor de scăldat.

Profilul apei pentru scăldat

 • Directiva prevede stabilirea de profiluri pentru fiecare apă de scăldat. Profilurile de apă pentru scăldat pot să fie stabilite pentru un loc individual sau pentru mai multe ape pentru scăldat învecinate. În special, acestea cuprind o evaluare a:
  • caracteristicilor fizice, geografice și hidrologice ale apei pentru scăldat și ale altor ape de suprafață din bazinul hidrografic;
  • poluării și a surselor acesteia;
  • măsurilor de gestionare.
 • Profilurile de apă pentru scăldat trebuie revizuite și actualizate potrivit celor stabilite în anexa III la directivă.

Măsuri excepționale

 • Țările UE trebuie să adopte măsuri excepționale în cazul în care situații neașteptate afectează calitatea apelor sau reprezintă un risc pentru sănătatea amatorilor de scăldat.
 • De asemenea, trebuie să se implementeze o monitorizare adecvată dacă există riscul de proliferare a algelor. Prin urmare, autoritățile responsabile trebuie:
  • să ia măsuri de gestionare și să furnizeze informații imediat dacă are loc o proliferare a cianobacteriilor (sau „alge albastre”);
  • să evalueze riscurile de sănătate dacă are loc o proliferare a macroalgelor și/sau fitoplanctonului.

Apele transfrontaliere

 • Țările UE trebuie să facă schimb de informații și să întreprindă acțiuni comune dacă un bazin hidrografic se extinde pe mai multe teritorii.

Informarea publicului

 • Autoritățile naționale trebuie să permită publicului să obțină informații și să participe la gestionarea calității apei. Prin urmare, cetățenii pot să facă sugestii, observații sau plângeri. De asemenea, aceștia pot să participe la stabilirea, revizuirea și actualizarea listelor privind calitatea apei.
 • Mai mult, țările UE trebuie să asigure diseminarea activă a unor informații adecvate, care sunt ușor accesibile pe parcursul sezonului de scăldat. Acest lucru privește, în special:
  • clasificarea apei, interdicții sau recomandări împotriva scăldatului;
  • o descriere generală a apei pentru scăldat în termeni care să nu fie tehnici;
  • o descriere a naturii și a duratei poluării.
 • Directiva 2013/64/UE modifică Directiva 2006/7/CE în urma modificării statutului insulei Mayotte în ceea ce privește UE. Franța este unicul destinatar.
 • Directiva 2006/7/CE a abrogat și a înlocuit Directiva 76/160/CEE din 31 decembrie 2014.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 24 martie 2006. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 24 martie 2008.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2006/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 februarie 2006 privind gestionarea calității apei pentru scăldat și de abrogare a Directivei 76/160/CEE (JO L 64, 4.3.2006, pp. 37-51)

Modificările succesive aduse Directivei 2006/7/CE au fost integrate în documentul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Decizia 2009/64/CE a Comisiei din 21 ianuarie 2009 de specificare, în conformitate cu Directiva 2006/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a standardului ISO 17994:2004(E) ca standard pentru echivalența metodelor de analiză microbiologică (JO L 23, 27.1.2009, p. 32)

Decizia de punere în aplicare 2011/321/UE a Comisiei din 27 mai 2011 de stabilire, în temeiul Directivei 2006/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui simbol destinat informării publicului cu privire la clasificarea apei pentru scăldat și la orice interzicere a scăldatului sau recomandare împotriva scăldatului (JO L 143, 31.5.2011, pp. 38-40)

Data ultimei actualizări: 22.02.2017

Top