Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Drepturile consumatorilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Drepturile consumatorilor

Comisia propune o armonizare completă a dispoziţiilor în materie de protecţia consumatorilor în contractele de consum, în vederea favorizării ofertei concurenţiale în cadrul pieţei interne, asigurând totodată un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor.

ACT

Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 octombrie 2008 privind drepturile consumatorilor.

SINTEZĂ

Prezenta propunere vizează să armonizeze dispoziţiile privind protecţia consumatorilor în cadrul contractelor de vânzare de bunuri mobile şi a contractelor de prestări servicii încheiate între consumatori * şi comercianţi *. O armonizare completă a acestor dispoziţii trebuie să permită îmbunătăţirea funcţionării pieţei interne şi asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor.

Obligaţia de informare şi dreptul de retractare

Comerciantul este obligat să furnizeze anumite informaţii consumatorilor în etapa precontractuală. Aceste informaţii fac apoi parte integrantă a contractului. Ele includ mai ales:

 • caracteristicile principale ale produsului;
 • identitatea şi adresa comerciantului sau a sediului social al acestuia;
 • preţul cu toate taxele incluse şi costurile legate de transport, livrare şi cheltuielile poştale. Taxele care nu sunt menţionate de către comerciant nu vor fi acoperite de către consumator;
 • modalităţile de plată, de livrare, de execuţie;
 • existenţa unui serviciu postvânzare şi a garanţiilor comerciale;
 • existenţa unui drept de retractare;
 • durata contractului sau condiţiile de reziliere a acestuia în cazul unui contract cu durată nedeterminată;
 • durata minimă a obligaţiilor consumatorului cu titlu contractual;
 • existenţa unei obligaţii pentru consumator de a plăti o garanţie sau de a furniza garanţii financiare.

Contractele încheiate prin intermediari * care acţionează în numele consumatorilor/vânzătorilor (de exemplu, un magazin de comercializare de bunuri de ocazie) nu intră în domeniul de acoperire a directivei, fiind considerate ca încheiate între doi consumatori, cu excepţia celor pentru care intermediarii se abţin de la menţionarea faptului că acţionează în contul unui consumator/vânzător.

Pentru contractele la distanţă *, precum contractele încheiate prin internet, sau contractele negociate în afara spaţiilor comerciale *, precum contractele încheiate la domiciliul consumatorului, sunt prevăzute modalităţi speciale de informare precontractuală. În plus, pentru aceste două tipuri de contract, consumatorii dispun de un drept de retractare de paisprezece zile fără a fi obligaţi să îşi motiveze decizia.

Obligaţiile producătorului în cadrul contractelor de vânzare de bunuri mobile

Producătorul are obligaţia de a livra bunurile, într-un interval de treizeci de zile de la data încheierii contractului. În caz contrar, consumatorul poate solicita rambursarea sumelor plătite, într-un interval de şapte zile după data de livrare prevăzută.

Responsabilitatea pentru riscul de pierdere sau deteriorare a bunurilor este transferat de la comerciant la consumator sau la o terţă parte stabilită, alta decât persoana care efectuează transportul, în momentul luării în posesie materială sau a livrării bunului.

Comerciantul este obligat să livreze bunuri în conformitate cu clauzele contractuale. Astfel, acestea trebuie să corespundă descrierii oferite de către comerciant, utilizării speciale dorite de consumator, dacă această condiţie a făcut obiectul unui acord, utilizării curente a bunului, calităţilor şi funcţiilor normale ale unui bun de acelaşi tip. În caz de neconformitate majoră, consumatorul poate pretinde mai întâi de toate repararea sau înlocuirea bunului şi, ulterior, o reducere de preţ sau rezilierea contractului. Garanţia de conformitate a bunului este asigurată de comerciant pe o perioadă de doi ani începând din momentul transferului de risc la consumator.

Clauze contractuale

Propunerea de directivă prevede dispoziţii speciale de protecţie a consumatorilor cu privire la clauzele contractuale preredactate, pe care consumatorul nu are posibilitatea de a le negocia (de exemplu, clauzele-tip din condiţiile generale de vânzare).

Consumatorul trebuie să aibă posibilitatea de a lua la cunoştinţă clauzele respective înainte de încheierea contractului şi de a-şi exprima consimţământul cu privire la stabilirea taxelor suplimentare (de exemplu, căsuţele prebifate de către comerciant pentru opţiuni suplimentare sunt interzise).

Anexa II stabileşte o listă de clauze abuzive interzise în orice circumstanţe, iar Anexa III stabileşte lista clauzelor presupuse a fi abuzive, în funcţie de obiectul sau de efectul acestora. În cazul în care există îndoieli cu privire la sensul unei clauze, interpretarea cea mai favorabilă consumatorului prevalează.

Sancţiuni

În caz de nerespectare a acestor obligaţii, statele membre trebuie să stabilească un regim de sancţiuni în conformitate cu sistemul lor juridic. Organismele publice, organizaţiile de consumatori şi organizaţiile profesionale care au un interes legitim, au dreptul de recurs în faţa tribunalelor şi organelor administrative competente.

Context

Prezenta propunere rezultă din revizuirea acquis-ului comunitar în materie de protecţie a consumatorilor, publicat în 2004, cu scopul de a simplifica legislaţia şi de a crea condiţiile unei pieţe interne mai performante pentru consumatori.

Propunerea prevede înlocuirea Directivelor privind contractele negociate în afara spaţiilor comerciale, clauzele abuzive, contractele la distanţă şi vânzarea şi garanţiile bunurilor de consum.

Termeni-cheie ai actului

 • Comerciant: orice persoană fizică sau juridică care, acţionează în cadrul contractelor menţionate în prezenta directivă, în scopuri care se încadrează în activitatea sa comercială, industrială, artizanală sau profesională şi orice persoană care acţionează în numele sau pe seama unui comerciant.
 • Consumator: orice persoană fizică care, în cadrul contractelor reglementate prin prezenta directivă, acţionează în scopuri care se află în afara activităţii sale comerciale, industriale, artizanale sau profesionale.
 • Intermediar: un comerciant care încheie contractul în numele sau pe seama consumatorului.
 • Contract la distanţă: orice contract de vânzare sau de prestări servicii pentru încheierea căruia comerciantul utilizează exclusiv una sau mai multe tehnici de comunicare la distanţă, adică orice mijloc de comunicare care poate fi utilizat fără prezenţa fizică simultană a comerciantului şi a consumatorului.
 • Contract negociat în afara spaţiului comercial:
  • orice contract de vânzare sau de prestări servicii încheiat în afara spaţiului comercial, în prezenţa fizică simultană a comerciantului şi a consumatorului sau orice contract de vânzare sau de prestări servicii care a făcut obiectul unei oferte a consumatorului în aceleaşi condiţii; sau
  • orice contract de vânzare sau de prestări servicii încheiat în spaţiul comercial, dar negociat în afara spaţiului comercial, în prezenţa fizică simultană a comerciantului şi a consumatorului.

Referinţe şi procedură

Propunere

Jurnalul Oficial

Procedura

COM(2008) 614

-

Codecizia COD/2008/0196

Ultima actualizare: 26.01.2009

Top