Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Contractele de credit pentru consumatori

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Contractele de credit pentru consumatori

Dezvoltarea pieței de credit în Uniunea Europeană trebuie să fie însoțită de consolidarea drepturilor consumatorilor. De asemenea, armonizarea dispozițiilor naționale trebuie să permită promovarea creditelor transfrontaliere.

ACT

Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului

SINTEZĂ

Dezvoltarea pieței de credit în Uniunea Europeană trebuie să fie însoțită de consolidarea drepturilor consumatorilor. De asemenea, armonizarea dispozițiilor naționale trebuie să permită promovarea creditelor transfrontaliere.

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva armonizează dispozițiile legislative, de reglementare și administrative ale țărilor Uniunii Europene în materie de credite acordate consumatorilor care împrumută bani pentru finanțarea achizițiilor de bunuri și servicii (vacanțe, bunuri, un autoturism nou etc.). Aceasta va deschide piața împrumuturilor, sporind transparența clauzelor contractuale și nivelul de protecție a consumatorilor.

Această directivă nu se aplică însă în cazul contractelor de credit:

 • garantate prin ipotecă, acestea fiind reglementate de Directiva 2014/17/UE privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale;
 • încheiate în vederea dobândirii unui teren sau a unei proprietăți, acestea fiind reglementate de Directiva 2014/17/UE;
 • a căror sumă totală este mai mică de 200 EUR sau mai mare de 75 000 EUR. Până cel târziu la 21 martie 2016 (termenul de transpunere a Directivei 2014/17/UE), directiva trebuie să se aplice în cazul contractelor de credit negarantate care sunt destinate renovării bunurilor imobile rezidențiale și depășesc suma de 75 000 EUR.

ASPECTE-CHEIE

Materialele publicitare referitoare la credit care conțin aspecte privind costul creditului respectiv (de exemplu, rata dobânzii) trebuie să prezinte informații standard bazate pe un exemplu reprezentativ, conținând, printre altele:

 • detalii privind rata dobânzii și costurile;
 • suma creditului;
 • dobânda anuală (DA) care reprezintă, sub formă procentuală, toate costurile obligatorii pentru obținerea creditului (rata dobânzii creditului, taxa de administrare, primele de asigurare obligatorii, comisioanele de garantare).

Pe parcursul etapei precontractuale, împrumutătorul trebuie să furnizeze, într-un termen rezonabil, informații inteligibile privind caracteristicile esențiale ale creditului oferit. Printre acestea se numără:

 • durata contractului de credit;
 • suma totală a creditului;
 • rata dobânzii aferente creditului și condițiile aplicabile acestei rate;
 • dobânda anuală și suma totală datorată de consumator;
 • suma, numărul și frecvența plăților;
 • taxele legate de contract sau rezultate din acesta;
 • consecințele plății întârziate și ale neîndeplinirii obligațiilor.

Consumatorii trebuie să primească informații într-un format standardizat.

De asemenea, contractul de credit trebuie să conțină informații similare într-un format similar.

Împrumutătorii trebuie:

 • să le ofere consumatorilor explicații adecvate, astfel încât aceștia din urmă să poată alege un contract corespunzător nevoilor și situației lor financiare;
 • să evalueze solvabilitatea clienților lor înainte de încheierea unui contract, respectând dreptul consumatorilor de a fi informați atunci când cererea lor de creditare este respinsă în urma consultării unei baze de date privind creditele.

Consumatorii:

 • au dreptul de a renunța la contractul de credit în termen de 14 zile, fără obligația de a preciza motivul;
 • au dreptul de a rambursa anticipat creditul în orice moment, cu condiția ca creditorul să primească o compensare corectă și justificată în mod obiectiv.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 11 iunie 2008 și a trebuit transpusă până cel târziu la 11 iunie 2010.

Sunt disponibile informații suplimentare pe site-ul Comisiei Europene, pe pagina dedicată drepturilor consumatorilor.

A se vedea, de asemenea, informațiile suplimentare referitoare la Directiva privind creditul de consum, precum și alte întrebări referitoare la directivă și la punerea acesteia în aplicare.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2008/48/CE

11.6.2008

11.6.2010

JO L 133, 22.5.2008, pp. 66-92

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2014/17/UE

20.3.2014

21.3.2016

JO L 60, 28.2.2014, pp. 34-85

Data ultimei actualizări: 05.01.2015

Top