Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Autovehiculele – exceptarea pe categorii de la prevederile legislației UE în domeniul concurenței

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Autovehiculele – exceptarea pe categorii de la prevederile legislației UE în domeniul concurenței

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 461/2010 – aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale și practici concertate în sectorul autovehiculelor

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Articolul 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) exceptează acordurile verticale* care produc suficiente avantaje pentru a compensa efectele anticoncurențiale. Regulamentul (UE) nr. 461/2010 oferă sectorului autovehiculelor o exceptare specifică pe categorii pentru acordurile verticale privind cumpărarea, vânzarea sau revânzarea de autovehicule noi și pentru acordurile verticale privind furnizarea de servicii de reparație și întreținere în cazul vehiculelor respective și distribuția pieselor de schimb.

Acorduri verticale cu privire la cumpărarea, vânzarea sau revânzarea de autovehicule noi

Regulamentul (UE) nr. 461/2010 vizează Regulamentul (UE) nr. 330/2010 acordurile verticale privind cumpărarea, vânzarea și revânzarea de autovehicule noi.

Acorduri verticale cu privire la piața auto a serviciilor postvânzare

Regulamentul (UE) nr. 461/2010 aplică, de asemenea, Regulamentul (UE) nr. 330/2010 în cazul acordurilor verticale care privesc condițiile de cumpărare, de vânzare sau de revânzare a pieselor de schimb pentru autovehicule sau condițiile de furnizare a serviciilor de reparație și întreținere pentru autovehicule, în măsura în care acestea îndeplinesc cerințele de exceptare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 330/2010 și nu conțin niciuna dintre următoarele restricții grave descrise în Regulamentul (UE) nr. 461/2010:

  • restricția vânzării de piese de schimb pentru autovehicule de către membri ai unui sistem de distribuție selectiv;
  • restricția, convenită între un furnizor de piese de schimb sau echipamente de reparații și un producător de autovehicule, care limitează capacitatea furnizorului de a vinde aceste bunuri către distribuitori autorizați sau independenți sau către reparatori sau utilizatori finali;
  • restricția, convenită între un producător de autovehicule care utilizează componente pentru asamblarea inițială a autovehiculelor și furnizorul de astfel de componente, care limitează capacitatea furnizorului de a-și plasa marca sau sigla în mod vizibil pe componentele furnizate.

În conformitate cu Regulamentul nr. 19/65/CEE, în cazul în care rețele paralele de restricții verticale similare acoperă mai mult de 50 % din piața relevantă, Comisia Europeană poate decide că acest regulament nu se aplică acordurilor verticale care cuprind restricții specifice cu privire la acea piață.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul a intrat în vigoare la 1 iunie 2010 și va rămâne valabil până la 31 mai 2023.

CONTEXT

Concurență: legislația privind autovehiculele

TERMENI-CHEIE

* Acord vertical: un acord sau o practică concertată convenite între două sau mai multe întreprinderi, care acționează fiecare la niveluri diferite ale procesului de producție sau de distribuție și care se referă la condițiile în care părțile pot cumpăra, vinde sau revinde anumite bunuri sau servicii.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 461/2010 al Comisiei din 27 mai 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale și practici concertate în sectorul autovehiculelor (JO L 129, 28.5.2010, pp. 52-57)

ACTE CONEXE

Regulamentul nr. 19/65/CEE al Consiliului din 2 martie 1965 privind aplicarea articolului 85 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri și practici concertate (JO 36, 6.3.1965, pp. 533-535). Modificările succesive aduse Regulamentului nr. 19/65/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei din 20 aprilie 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale și practici concertate (JO L 102, 23.4.2010, pp. 1-7)

Data ultimei actualizări: 04.01.2016

Top