Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fondul comunitar al tutunului: programe de informare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Fondul comunitar al tutunului: programe de informare

Pentru a sprijini combaterea fumatului, Uniunea Europeană (UE) finanţează formarea producătorilor şi punerea în aplicare a unor acţiuni de reconversie.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 2182/2002 al Comisiei din 6 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2075/92 al Consiliului în ceea ce priveşte Fondul comunitar al tutunului [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Fondul comunitar al tutunului a fost instituit în 1992 prin Regulamentul privind organizarea comună a pieţei în sectorul tutunului brut. Fondul finanţează acţiuni care vizează:

  • îmbunătăţirea cunoştinţelor privind efectele nocive ale tutunului şi măsurile de prevenţie şi de tratament adecvate;
  • orientarea producţiei comunitare înspre alte culturi sau alte activităţi economice creatoare de locuri de muncă.

Programe de informare

Fondul finanţează programe de informare care vizează îmbunătăţirea cunoştinţelor publicului cu privire la efectele nocive ale consumului de tutun. Acestea includ proiecte de sensibilizare a publicului cu privire la efectele nocive ale fumatului, prevenirea şi renunţarea la fumat, precum şi comunicarea rezultatelor obţinute datorită acestor acţiuni. Persoana fizică sau juridică care prezintă un astfel de proiect acceptă condiţiile prevăzute în acest regulament, inclusiv angajamentul de a contribui din resurse proprii la finanţarea proiectului cu cel puţin 25 % din cuantumul total.

În ceea ce priveşte programele de informare, Comisia gestionează fondul, asistată de un comitet tehnico-ştiinţific.

Experţii independenţi care evaluează proiectele prezentate verifică dacă acestea îndeplinesc un număr de condiţii. Printre altele, proiectele trebuie să prevadă un parteneriat între persoane fizice sau juridice stabilite în mai multe state membre, adaptându-se în acelaşi timp la diferenţele culturale şi lingvistice.

După ce s-a decis finanţarea unui proiect, se încheie un contract care reglementează relaţia dintre Comisie şi persoana care a prezentat proiectul selecţionat. Prezentul regulament prevede o descriere detaliată a elementelor acestui contract.

Acţiuni de reconversie

Fondul a finanţat:

  • acţiuni individuale care vizează încurajarea diversificării activităţilor din exploataţiile care produc tutun prin formarea producătorilor şi crearea unor structuri de comercializare a unor produse de calitate altele decât tutunul;
  • acţiuni de interes general care cuprind studii privind posibilităţile de reconversie către alte culturi sau activităţi, operaţiuni de orientare în beneficiul producătorilor care renunţă la producţia de tutun şi experimente inovatoare cu caracter demonstrativ.

Ultimele acţiuni de reconversie care au beneficiat de aceste finanţări au fost prezentate în 2006.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 2182/2002

10.12.2002

-

JO L 331 din 7.12.2002

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 480/2004

19.3.2004

-

JO L 78 din 16.3.2004

Regulamentul (CE) nr. 1881/2005

25.11.2005

-

JO L 301 din 18.11.2005

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului nr. 2182/2002 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2001 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în materie de fabricare, prezentare şi vânzare a produselor din tutun [Jurnalul Oficial L 194 din 18.7.2001]. În vederea asigurării unui nivel ridicat de sănătate publică, această directivă prevede dispoziţii privind conţinutul de gudron al ţigaretelor, tutunul pentru uz oral şi etichetarea produselor din tutun.

Decizia 2003/641/CE a Comisiei din 5 septembrie 2003 privind utilizarea fotografiilor color sau a altor ilustraţii ca avertismente referitoare la sănătate pe pachetele de ţigări [Jurnalul Oficial L 226 din 10.9.2003]. Această decizie are drept scop stabilirea unor norme privind aplicarea pe pachetele de ţigări a unor fotografii color sau a altor ilustraţii care arată consecinţele fumatului asupra sănătăţii. Decizia urmează Directivei 2001/37/CE privind produsele din tutun care impunea deja mărirea dimensiunilor avertismentelor privind sănătatea de pe ambalaje. Utilizarea unor imagini şocante, pe lângă mesajele de avertizare, nu este însă obligatorie.

Ultima actualizare: 12.10.2007

Top