Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prevenirea fumatului

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prevenirea fumatului

SINTEZĂ PRIVIND:

Recomandarea Consiliului privind prevenirea fumatului și inițiativele de îmbunătățire a controlului tutunului

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI RECOMANDĂRI?

Recomandarea invită statele membre ale Uniunii Europene (UE) să aplice o serie de măsuri legislative și/sau de altă natură pentru a descuraja oamenii, în special tinerii, să înceapă să fumeze. Printre aceste măsuri se numără controalele privind vânzarea tutunului, publicitatea și promovarea acestuia.

ASPECTE-CHEIE

 • Pentru a împiedica vânzarea de tutun copiilor și adolescenților, țările UE sunt invitate:
  • să solicite persoanelor care vând produse din tutun să se asigure că clienții lor nu sunt minori;
  • să asigure retragerea produselor din tutun de pe rafturile cu autoservire din magazine;
  • să restricționeze accesul minorilor la distribuitoarele automate de tutun;
  • să limiteze accesul la vânzările la distanță, de exemplu prin internet, la adulți;
  • să interzică vânzarea de jucării și dulciuri pentru copii care seamănă cu produse din tutun;
  • să interzică vânzarea de țigări la bucată sau în pachete care conțin mai puțin de 19 bucăți.
 • Pentru a reduce activitățile de publicitate și promovare a tutunului, țările UE sunt invitate să interzică utilizarea următoarelor:
  • mărci de tutun pe alte produse și servicii decât cele din industria tutunului;
  • obiecte promoționale, precum scrumiere, brichete, umbrele de soare și mostre de tutun;
  • reduceri, cadouri, prime sau posibilități de participare la jocuri sau la concursuri promoționale legate de tutun;
  • panouri publicitare, afișe și alte forme de publicitate în interior și în exterior pentru tutun sau produse aferente;
  • publicitate pentru tutun sau produse aferente în cinematografe;
  • alte forme directe sau indirecte de publicitate și de sponsorizare pentru produse din tutun.
 • Țările UE sunt invitate, de asemenea:
  • să solicite producătorilor, importatorilor și comercianților la scară largă să le informeze despre suma de bani pe care o cheltuiesc pentru publicitate, marketing, sponsorizare și promoții;
  • să acționeze împotriva efectelor fumatului pasiv în locurile de muncă interioare, în spațiile publice închise și în mijloacele de transport public. Trebuie să se acorde prioritate centrelor educaționale, de asistență medicală și pentru copii;
  • să continue să dezvolte strategii antifumat, în special prin educație în materie de sănătate;
  • să implice tinerii în activități antifumat;
  • să utilizeze politici de stabilire a prețurilor pentru a descuraja consumul de tutun;
  • să verifice punerea în aplicare a măsurilor aflate în vigoare;
  • să informeze Comisia Europeană la fiecare doi ani despre măsurile pe care le-au luat.
 • Comisia este invitată:
  • să monitorizeze și să evalueze măsurile luate;
  • să producă un raport în termen de un an de la primirea informațiilor naționale;
  • să examineze o eventuală necesitate a unei acțiuni suplimentare.
 • Comisia a adoptat diverse inițiative pentru a promova prevenirea fumatului. Printre acestea se numără campanii precum „Ex-fumătorii sunt de neoprit” și eliminarea treptată a subvențiilor acordate producătorilor de tutun.
 • Actul legislativ cu caracter obligatoriu, adoptat în 2003 (Directiva 2003/33/CE) și înlocuit în 2014 (Directiva 2014/40/UE), stabilește cerințe valabile la nivelul întregii UE privind fabricarea, prezentarea și vânzarea de produse din tutun și similare, precum țigaretele electronice.
 • În 2009, o recomandare ulterioară a invitat țările UE să accelereze măsurile pentru a proteja oamenii împotriva fumatului pasiv la locul de muncă, în spațiile publice și în mijloacele de transport public.

CONTEXT

Un sfert (26 %) dintre europeni fumează. Fumatul este cauza cu cel mai mare impact individual asupra mortalității și a morbidității evitabile în UE, provocând aproximativ 700 000 de decese în fiecare an.

Pentru informații suplimentare, consultați politica privind tutunul pe site-ul Comisiei Europene.

ACT

Recomandarea Consiliului din 2 decembrie 2002 privind prevenirea fumatului și inițiativele de îmbunătățire a controlului tutunului (JO L 22, 25.1.2003, pp. 31-34)

ACTE CONEXE

Directiva 2003/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind armonizarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în materie de publicitate și sponsorizare în favoarea produselor din tutun (JO L 152, 20.6.2003, pp. 16-19).

Modificările ulterioare aduse Directivei 2003/33/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE (JO L 127, 29.4.2014, pp. 1-38). A se vedea versiunea consolidată.

Recomandarea Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind mediile fără fum de tutun (JO C 296, 5.12.2009, pp. 4-14)

Data ultimei actualizări: 03.05.2016

Top