Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Utilizarea prudentă a agenților antimicrobieni în medicina umană

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Utilizarea prudentă a agenților antimicrobieni în medicina umană

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Recomandarea 2002/77/CE privind utilizarea agenților antimicrobieni în medicină

CARE ESTE ROLUL ACESTEI RECOMANDĂRI?

Recomandarea solicită țărilor Uniunii Europene (UE) să dezvolte și să pună în aplicare strategii specifice pentru utilizarea prudentă a agenților antimicrobieni*, precum antibioticele, în medicina umană, în vederea menținerii eficacității acestora.

ASPECTE-CHEIE

Pentru a lupta împotriva rezistenței antimicrobiene (RAM), recomandarea stabilește măsuri specifice pentru:

 • consolidarea sistemelor de supraveghere a RAM și utilizarea substanțelor antimicrobiene (spre exemplu culegerea de date privind prescripția și utilizarea antibioticelor în spitale);
 • dezvoltarea unor măsuri de control și prevenție privind utilizarea prudentă a agenților antimicrobieni prin stabilirea de norme pentru utilizarea antibioticelor și punerea în aplicare a unor măsuri de igienă și control a infecțiilor în instituții (spitale, case de îngrijire etc.);
 • promovarea educației și formării stomatologilor, farmaciștilor, asistenților medicali și a altor cadre medicale privind problema RAM și reducerea necesității pentru antibiotice;
 • informarea publicului cu privire la importanța utilizării prudente a agenților antimicrobieni prin sensibilizarea populației cu privire la problema RAM și încurajarea unor așteptări realiste ale publicului în ceea ce privește prescripția antibioticelor;
 • promovarea inițiativelor de cercetare legate de controlul RAM, cu accent pe mecanismele de emergență și răspândirea RAM în rândul populației.

Norme privind produsele

Recomandarea cuprinde orientări pentru utilizarea produselor antimicrobiene. Se vor pune în aplicare sisteme de control pentru comercializarea produselor antimicrobiene pentru a asigura respectarea principiilor bunei gestionări a bolilor transmisibile.

Măsuri de monitorizare

Rapoarte

Țările UE au prezentat rapoarte periodice privind punerea în aplicarea a măsurilor de strategie luate de acestea. Pe baza informațiilor furnizate, Comisia a publicat rapoarte la intervale de cinci ani:

 • În 2005, primul raport solicita țărilor UE:
  • să abordeze problema automedicației cu antibiotice, în special prin educarea populației despre riscurile implicate;
  • să elaboreze orientări care să recomande un tratament antibiotic adecvat.
 • În 2010, cel de al doilea raport solicita, printre altele, instituirea unui mecanism intersectorial adecvat în fiecare țară a UE în vederea coordonării punerii în aplicare a strategiilor incluse în recomandare.
 • În 2015, cel de al treilea raport solicita țărilor UE:
  • să aplice măsuri de control și de prevenție;
  • să ia măsuri pentru a crește angajamentul factorilor de decizie politică în ceea ce privește abordarea problemei RAM; și
  • să stimuleze cercetarea în domenii-cheie pentru a depăși lacunele actuale în ceea ce privește controlul RAM.

Planuri de acțiune

În 2011, în urma rapoartelor din 2005 și 2010 și a adoptării de către Consiliu în 2009 a unei recomandări privind siguranța pacienților, Comisia a adoptat un plan de acțiune pe cinci ani pentru a aborda amenințările aduse de RAM.

Un al doilea plan de acțiune va fi lansat în 2017. Acesta se va concentra pe:

 • sprijinirea țărilor UE, în special în ceea ce privește stabilirea, punerea în aplicare și monitorizarea planurilor naționale de acțiune;
 • reunirea fondurilor și instrumentelor UE pentru a promova inovarea și cercetarea împotriva RAM; și
 • consolidarea rolului de lider la nivelul forurilor globale, în special în cadrul organizațiilor internaționale și în rândul partenerilor comerciali importanți.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Agenți antimicrobieni: oricare dintr-o varietate mare de compuși chimici și agenți fizici folosiți pentru a distruge microorganismele infecțioase sau pentru a preveni dezvoltarea acestora (spre exemplu penicilina antibiotică, antisepticele sau germicidele).

ACTUL PRINCIPAL

Recomandarea 2002/77/CE a Consiliului din 15 noiembrie 2001 privind utilizarea prudentă a agenților antimicrobieni în medicina umană (JO L 34, 5.2.2002, pp. 13–16)

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Consiliu pe baza rapoartelor statelor membre privind punerea în aplicare a recomandării Consiliului (2002/77/CE) privind utilizarea prudentă a agenților antimicrobieni în medicina umană [COM(2005) 684 final, 22.12.2005]

Al doilea raport al Comisiei către Consiliu pe baza rapoartelor statelor membre privind punerea în aplicare a recomandării Consiliului (2002/77/CE) privind utilizarea prudentă a agenților antimicrobieni în medicina umană [COM(2010) 141 final, 9.4.2010]

Utilizarea prudentă a agenților antimicrobieni în medicina umană: al treilea raport privind punerea în aplicare a recomandării Consiliului (2016)

Data ultimei actualizări: 01.03.2017

Top