Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategia UE privind alcoolul

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strategia UE privind alcoolul

SINTEZĂ PRIVIND:

Strategia de sprijinire a țărilor UE în ceea ce privește reducerea efectelor nocive ale alcoolului – COM(2006) 625 final

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea stabilește o strategie de sprijinire a țărilor Uniunii Europene (UE) în ceea ce privește reducerea problemelor economice, sociale și de sănătate cauzate de consumul nociv și periculos de alcool.

Strategia stabilește teme prioritare, identifică diferitele niveluri de acțiuni și enumeră măsurile luate de țările UE pentru a încuraja bunele practici. De asemenea, documentul invită toate celelalte părți interesate să ia măsuri pentru reducerea efectelor nocive ale alcoolului. Acțiunile întreprinse de Comisia Europeană au venit în completarea strategiilor naționale în acest domeniu.

ASPECTE-CHEIE

Cinci priorități

 • 1.

  Protejarea tinerilor, a copiilorși a fătului – aceasta cuprinde trei obiective specifice:

  • reducerea consumului de alcool în rândul minorilor și reducerea consumului periculos și dăunător în rândul tinerilor;
  • reducerea consecințelor negative asupra copiilor din familiile cu probleme legate de consumul de alcool;
  • reducerea expunerii la alcool în perioada de sarcină.
 • 2.

  Reducerea numărului deceselor și al vătămărilor cauzate de accidentele rutiere provocate de consumul de alcool

 • 3.
  Reducerea efectelor dăunătoare ale alcoolului printre adulți și reducerea impactului negativ la locul de muncă – obiectivele specifice sunt:
  • reducerea afecțiunilor cronice fizice și mintale;
  • reducerea numărului de decese cauzate de consumul de alcool;
  • informarea consumatorilor astfel încât aceștia să poată face alegeri în cunoștință de cauză;
  • contribuția la reducerea efectelor dăunătoare ale alcoolului la locul de muncă.
 • 4.

  Informarea, educarea și sensibilizarea – se pune un accent deosebit pe impactul consumului dăunător și periculos de alcool asupra:

  • fătului;
  • consumatorilor minori de alcool;
  • performanțelor de muncă și de conducere a autovehiculelor.
 • 5.

  Elaborarea, susținerea și întreținerea unei baze comune de date – culegerea de informații comparabile cu privire la diferite aspecte, inclusiv:

  • nivelurile de consum;
  • modelele de consum;
  • efectele alcoolului asupra vieții sociale și a sănătății.

Sprijinirea țărilor UE

Rolul UE în această strategie este de a completa eforturile țărilor UE, de a aduce plusvaloare acțiunilor acestora și de a le permite țărilor UE să colaboreze pentru a aborda probleme comune.

În ianuarie 2014 s-a lansat o acțiune comună pentru reducerea efectelor nocive ale consumului de alcool (RARHA), cu o durată de trei ani, finanțată prin programul de sănătate al UE. Obiectivul acesteia este de a sprijini demersurile țărilor UE către stabilirea unor priorități comune în armonie cu strategia UE privind alcoolul și de a le ajuta pe acestea să reducă efectele nocive ale consumului de alcool.

Punerea în practică a strategiei

CONTEXT

Politica privind alcoolul

ACT

Comunicare a Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O strategie UE pentru sprijinirea statelor membre în reducerea efectelor nocive ale alcoolului [COM(2006) 625 final din 24.10.2006]

Data ultimei actualizări: 13.01.2016

Top