Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Promovarea screeningului pentru depistarea cancerului în UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Promovarea screeningului pentru depistarea cancerului în UE

Cancerul este o boală și cauză principală de deces în Europa. Organizarea și prestarea serviciilor de sănătate și îngrijire medicală reprezintă responsabilități de ordin național. Dar UE poate completa acele politici și ajuta la îmbunătățirea sănătății publice și la luarea de acțiuni pentru combaterea bolii.

ACT

Recomandarea Consiliului din 2 decembrie 2003 privind screeningul pentru cancer (JO L 327, 16.12.2003, pp. 34-38).

SINTEZĂ

Cancerul este o boală și cauză principală de deces în Europa. Organizarea și prestarea serviciilor de sănătate și îngrijire medicală reprezintă responsabilități de ordin național. Dar UE poate completa acele politici și ajuta la îmbunătățirea sănătății publice și la luarea de acțiuni pentru combaterea bolii.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI RECOMANDĂRI?

Screeningul facilitează depistarea cancerelor într-un stadiu incipient, îmbunătățind șansele unui tratament reușit. Recomandarea îndeamnă țările UE să pună în aplicare programele de screening pentru depistarea cancerului. Aceasta acoperă factori, cum ar fi înregistrarea și gestionarea datelor de screening, monitorizarea procesului și instruirii personalului. Rapoartele Comisiei Europene privind punerea în aplicare a acestor programe, încurajează autoritățile naționale să coopereze pe tema cercetărilor și celor mai bune practici și ajută la elaborarea liniilor directoare privind screeningul pentru cancer.

ASPECTE-CHEIE

  • Două rapoarte ale Comisiei privind punerea în aplicare a recomandării din 2003 confirmă progresul care s-a realizat.
  • Toate țările UE, cu excepția a 4 dintre acestea, au instituit un plan național de control al cancerului înainte de 2013.
  • În 2014, Comisia a stabilit un grup de experți pentru controlul cancerului pentru a asista și a emite recomandări în acest domeniu.
  • În 2014 s-a lansat o inițiativă de a genera un ghid european privind îmbunătățirea calității în cadrul controlului cuprinzător al cancerului.
  • Este în curs de generare a patra versiune a Codului european împotriva cancerului.
  • Liniile directoare europene există pentru cancerulmamar (2013), cervical (2007, actualizate în 2014) și colorectal (2010). Conform preconizărilor actuale, pentru aceste 3 tipuri de cancer s-au efectuat peste 500 de milioane de screeninguri între 2010 și 2020.
  • Comisia este în curs de elaborare a sistemului de garantare a calității pentru serviciile oferite pentru cancerul mamar.
  • Între 2007 și 2014, UE a investit peste 1,4 miliarde de euro în cercetările pe tema cancerului.
  • Centrul Comun de Cercetare al Comisiei a primit în 2012 responsabilitatea de a coordona sistemul european de schimb de informații privind cancerul.

CONTEXT

Numărul estimat de decese cauzate de cancer în UE a fost în 2012 de 1,263 de milioane. Cancerul pulmonar a fost cel mai frecvent, urmat de cel colorectal, mamar și de stomac. În același an, s-au diagnosticat puțin peste 2,6 de milioane de cazuri noi de cancer, excluzând cancerul cutanat fără melanom.

Pentru mai multe informații, consultați Bolile majore și cronice pe pagina web a Direcției Generale pentru Sănătate și Siguranță Alimentară a Comisiei Europene.

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Punerea în aplicare a Comunicării Comisiei, din 24 iunie 2009, privind lupta împotriva cancerului: un parteneriat european [COM (2009) 291 final] și al celui de-al doilea raport de punere în aplicare a Recomandării Consiliului din 2 decembrie 2003 privind screeningul în vederea depistării cancerului (2003/878/CE) [COM(2014) 584 final, 23.9.2014].

Decizia Comisiei din 3 iunie 2014 de instituire a unui grup de experți al Comisiei pentru controlul cancerului și de abrogare a Deciziei 96/469/CE (2014/C 167/05) (JO C 167, 4.6.2014, pp. 4-8).

Data ultimei actualizări: 09.07.2015

Top