Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Al doilea program de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii (2008-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Al doilea program de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii (2008-2013)

Al doilea program de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii se sprijină pe rezultatele programului precedent. Programul trebuie, prin urmare, să contribuie la realizarea unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii şi securităţii cetăţenilor europeni. Programul îşi propune să îmbunătăţească siguranţa cetăţenilor în materie de sănătate, să promoveze sănătatea şi să producă şi să difuzeze informaţii şi cunoştinţe în acest domeniu. Programul actual îl înlocuieşte pe cel precedent.

ACT

Decizia nr. 1350/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 de instituire a unui Al doilea program de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii (2008-2013).

SINTEZĂ

Programul de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii publice (2003-2008), primul program integrat din acest domeniu, a contribuit la îmbunătăţiri esenţiale în materie de sănătate.

Cu toate acestea, Uniunea Europeană (UE) trebuie să facă eforturi suplimentare pentru a îmbunătăţi sănătatea şi siguranţa cetăţenilor. Această decizie instituie aşadar un al doilea program de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2008 şi 31 decembrie 2013. Programul se bazează pe realizările programului precedent, îl înlocuieşte, îl completează şi susţine politicile statelor membre.

Acest al doilea program urmăreşte trei mari obiective:

  • îmbunătăţirea siguranţei cetăţenilor în materie de sănătate;
  • promovarea sănătăţii, inclusiv reducerea inegalităţilor din domeniu;
  • producerea şi difuzarea de informaţii şi cunoştinţe în materie de sănătate.

Sunt prevăzute acţiuni pentru a atinge fiecare dintre aceste obiective. Acţiunile în cauză contribuie la prevenirea celor mai răspândite boli, precum şi la reducerea impactului acestora. Acţiunile sunt enunţate în anexa la decizie.

Finanţare

Programul este dotat cu un pachet financiar de 321 500 000 EUR pentru perioada 2008-2013.

Punerea în aplicare a programului

Comisia asigură punerea în aplicare a programului în strânsă colaborare cu statele membre.

Comisia şi statele membre, în limitele sferei lor de competenţe respective, asigură derularea eficientă a programului şi stabilesc mecanisme pentru realizarea obiectivelor acestuia.

Comisia şi statele membre garantează comparabilitatea datelor şi compatibilitatea sistemelor pentru schimbul de informaţii privind sănătatea. Acestea cooperează, de asemenea, cu Centrul european de prevenire şi control al bolilor, precum şi cu alte agenţii competente ale UE.

Însă, Comisia şi statele membre asigură, pe durata punerii în aplicare a programului, protecţia datelor cu caracter personal, confidenţialitatea şi siguranţa acestora.

Se întocmeşte un plan anual de activitate pentru punerea în aplicare a programului. Acesta stabileşte, în special, priorităţile care trebuie respectate şi acţiunile care trebuie întreprinse.

Strategii şi acţiuni comune

Pentru a promova integrarea sănătăţii în celelalte politici comunitare şi a asigura un înalt nivel de protecţie a sănătăţii, pot fi întreprinse acţiuni comune cu alte programe şi acţiuni comunitare.

Participarea ţărilor terţe

Programul este deschis spre participare:

  • ţărilor AELS/SEE (Asociaţia Europeană a Liberului Schimb/Spaţiul Economic European), în conformitate cu condiţiile stabilite în acordul SEE;
  • ţărilor terţe: ţările cărora li se aplică politica europeană de vecinătate, ţările care solicită aderarea, sunt candidate sau sunt aderente la UE, ţările din Balcanii de Vest incluse în procesul de stabilitate şi asociere, în conformitate cu condiţiile prevăzute în acordurile bilaterale sau multilaterale respective.

Cooperarea internaţională

Cooperarea cu ţările terţe care nu participă la program şi cu organizaţiile internaţionale competente în domeniul sănătăţii publice, cum ar fi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), este, de asemenea, încurajată.

Comitologie

Comisia este asistată de un comitet la punerea în aplicare a programului.

Evaluare

Comisia va prezenta, până la 31 decembrie 2010 cel târziu, un raport de evaluare extern şi independent privind rezultatele obţinute, aspectele calitative şi cantitative ale punerii în aplicare a programului, coerenţa acestuia, precum şi complementaritatea sa cu alte programe şi acţiuni comunitare. Scopul acestui raport este să evalueze impactul măsurilor luate. Comisia va prezenta, de asemenea, până la 31 decembrie 2011 cel târziu, o comunicare privind continuarea programului, precum şi, până la 31 decembrie 2015 cel târziu, un raport extern de evaluare ex post a rezultatelor programului.

Abrogare

Această decizie abrogă Decizia nr. 1786/2002/CE.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare - Data expirării

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia nr. 1350/2007/CE[adoptare: codecizie COD/2005/0042]

21.11.2007-31.12.2013

-

JO L 301 din 20.11.2007

See also

  • Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi site-ul „Sănătate publică” al Comisiei Europene

Ultima actualizare: 08.04.2008

Top