Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programul de învățare reciprocă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Programul de învățare reciprocă

SINTEZĂ PRIVIND:

Articolul 149 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – acțiuni pentru promovarea ocupării forței de muncă

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI PROGRAM?

Programul de învățare reciprocă (MLP) încurajează țările UE să facă schimb de experiențe și de bune practici în domeniul ocupării forței de muncă.

Programul vizează îmbunătățirea și dezvoltarea cooperării între statele membre ale Uniunii Europene (UE) la nivel național, regional și local. Cooperarea are loc în domeniile-cheie ale strategiei europene de ocupare a forței de muncă (SEOFM), care face parte integrantă din strategia Europa 2020.

ASPECTE-CHEIE

Programul contribuie la obiectivele strategiei Europa 2020 a UE în materie de ocupare a forței de muncă și incluziune socială. Acestea sunt următoarele:

 • 75 % dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă;
 • rata de părăsire timpurie a școlii ar trebui să fie sub 10 %;
 • 40 % dintre tineri ar trebui să dețină o diplomă de învățământ superior;
 • numărul persoanelor afectate de sărăcie ar trebui să fie redus cu 20 de milioane.

Totodată, MLP este un instrument al metodei deschise de coordonare concepută pentru a contribui la alinierea politicilor naționale de ocupare a forței de muncă.

Acțiuni

Programul cuprinde mai multe tipuri de acțiuni, precum:

 • evenimente tematiceseminare și ateliere privind aspecte specifice legate de politicile de ocupare a forței de muncă, în cadrul cărora factorii de decizie politică, organizațiile neguvernamentale (ONG-urile) și alți parteneri interesați pot să dezbată cu privire la punerea în aplicare a strategiei Europa 2020;
 • schimburi de învățare – reuniuni în grup restrâns ale reprezentanților din țările UE pentru a face schimb de experiențe cu privire la chestiuni legate de politici specifice;
 • reuniuni de evaluare între partenerireuniuni ale reprezentanților din țările UE și ale experților independenți cu privire la chestiuni legate de politici specifice, concepute pentru a permite schimburile de bune practici;
 • seminare de difuzareseminare desfășurate la sfârșitul fiecărui an pentru a prezenta rezultatele MLP. Printre participanții principali se numără:
  • instituțiile UE și alte organizații internaționale de politică;
  • reprezentanți ai țărilor UE;
  • autorități locale și regionale;
  • parteneri sociali;
  • ONG-uri; și
  • instituții academice;
 • baza de date a practicilor de pe piața muncii – conține exemple de politici și măsuri eficiente. Este disponibil un ghid al bazei de date.

Participanți

Programul este deschis țărilor UE, țărilor candidate la UE și țărilor din Spațiul Economic European (SEE).

CONTEXT

Programul de învățare reciprocă

ACT

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (Versiune consolidată) – partea a treia – Politicile și acțiunile interne ale Uniunii – titlul IX – Ocuparea forței de muncă – articolul 149 (ex articolul 129 TCE) (JO C 326, 26.10.2012, p. 113)

Data ultimei actualizări: 30.05.2016

Top