Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Participarea și informarea tineretului cu privire la politicile UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Participarea și informarea tineretului cu privire la politicile UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea [COM(2006) 417 final] privind politicile europene referitoare la participarea și informarea tineretului

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea vizează evaluarea monitorizării de către țările Uniunii Europene (UE) a obiectivelor comune în materie de participare și informare a tinerilor. Aceste obiective au fost adoptate după publicarea Cărții albe din 2001 „Un nou elan pentru tineretul european”, pentru a promova cetățenia activă a tinerilor.

ASPECTE-CHEIE

Cartea albă a condus la adoptarea unui prim cadru de cooperare europeană în domeniul tineretului (2002) în care, în temeiul metodei deschise de coordonare, țările UE au convenit să se axeze pe patru priorități specifice:

 • 1.

  informarea;

 • 2.

  participarea;

 • 3.

  activitățile de voluntariat;

 • 4.

  o mai bună cunoaștere a problemelor legate de tineret.

Comunicarea analizează rapoartele înaintate de către țările UE cu privire la îndeplinirea obiectivelor stabilite în două din aceste patru priorități: informarea și participarea tineretului.

Informarea

Comunicarea a concluzionat în principal că instrumentele de informare adresate tinerilor erau disponibile în toate țările UE, dar trebuiau dezvoltate și personalizate în continuare. În contextul respectiv, Comisia Europeană a dezvoltat un portal specific pentru tineret care, din 2003, a sprijinit acțiunile pentru tineret în Europa.

De asemenea, acesta a descris modul în care UE a luat măsuri pentru a consolida calitatea informațiilor furnizate tinerilor. Rețelele europene Eurodesk, Eryica și EYCA joacă un rol important în furnizarea unor informații de calitate tineretului, în îmbunătățirea abilităților și a calificărilor profesioniștilor din domeniul informării tineretului prin relaționare, precum și în elaborarea de cursuri de formare pentru membrii acestora.

Participarea

Comunicarea a demonstrat că acțiunile țărilor UE de sprijinire a participării tinerilor la viața democratică sunt mult mai bine coordonate decât în trecut, prin acțiuni pentru:

 • consolidarea legislației în domeniul participării tineretului, astfel încât să se sporească participarea tinerilor la alegeri;
 • sprijinirea structurilor locale participative și reprezentative în țările UE;
 • sprijinirea proiectelor care le permit tinerilor să fie protagoniști în propriile proiecte.

În acest domeniu specific, a fost creată o strategie a UE pentru tineret pentru perioada 2010-2018, inclusiv un plan de lucru al UE pentru tineret pentru perioada 2016-2018. Aceasta include acțiuni specifice pentru a încuraja tinerii să participe activ în societate prin:

 • dezvoltarea mecanismelor de dialog prin implicarea tinerilor și facilitarea participării acestora la conturarea politicilor naționale;
 • sprijinirea organizațiilor de tineret;
 • promovarea participării din partea grupurilor de tineri subreprezentate în politică și în organizațiile societății civile.

De asemenea, Comisia a introdus schimburile de bune practici pentru a încuraja tinerii să participe la acțiuni privind educația, ocuparea forței de muncă și societatea.

Printre alte acțiuni, s-a instituit și un nou plan de combatere a radicalizării prin educație și acțiuni pentru tineret în vederea asigurării faptului că tinerii și copiii dobândesc competențe sociale, civice și culturale și își îmbunătățesc gândirea critică atunci când utilizează internetul.

CONTEXT

Pentru mai multe informații, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Comunicare a Comisiei către Consiliu privind politicile europene referitoare la participarea și informarea tineretului – Monitorizarea Cărții albe privind un nou elan pentru tineretul european: Punerea în aplicare a obiectivelor comune pentru participarea și informarea tinerilor în vederea promovării cetățeniei europene active [COM(2006) 417 final, 20.7.2006]

ACTE CONEXE

Cartea albă a Comisiei Europene: „Un nou elan pentru tineretul european” [COM(2001) 681 final, 21.11.2001]

Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, din 27 iunie 2002 privind cadrul cooperării europene în domeniul tineretului (JO C 168, 13.7.2002, pp. 2-5)

Rezoluția Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind obiectivele comune pentru participarea și informarea tinerilor (JO C 295, 5.12.2003, pp. 6-8)

Comunicarea Comisiei către Consiliu privind politicile europene de tineret — Abordarea preocupărilor tinerilor din Europa – Punerea în aplicare a Pactului european pentru tineret și promovarea cetățeniei active [COM(2005) 206 final, 30.5.2005]

Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, din 24 mai 2005 privind punerea în aplicare a obiectivului comun: creșterea participării tinerilor în sistemul democrației reprezentative (JO C 141, 10.6.2005, pp. 3-4)

Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, din 24 mai 2005 privind punerea în aplicare a obiectivelor comune pentru informarea tineretului (JO C 141, 10.6.2005, pp. 5-6)

Comunicarea Comisiei către Consiliul European – O agendă pentru cetățeni – Obținerea de rezultate pentru Europa [COM(2006) 211 final, 10.5.2006]

Data ultimei actualizări: 23.02.2017

Top