Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Expunerea la radiații optice artificiale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Expunerea la radiații optice artificiale

Uniunea Europeană (UE) stabilește cerințele minime armonizate referitoare la protejarea lucrătorilor împotriva riscurilor generate de expunerea la radiații optice artificiale (de exemplu, radiații UVA, laser etc.)

ACT

Directiva 2006/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind cerințele minime de securitate și de sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (radiații optice artificiale) [A nouăsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din 89/391/CEE].

SINTEZĂ

Prezenta directivă face parte dintr-un pachet de directive referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenții fizici: zgomot, vibrații, câmpuri electromagnetice și radiații optice.

Aceasta este o directivă care intră sub incidența Directivei-cadru 89/391/CEE privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă.

Riscurile radiațiilor optice și domeniul de aplicare

Expunerea lucrătorilor la radiații optice artificiale , laser , radiații laser și radiații incoerente poate avea efecte adverse cronice asupra ochilor și pielii.

Prezenta directivă reduce nivelul de expunere la aceste radiații în primul rând prin introducerea de măsuri preventive încă din faza concepției locurilor de muncă, în vederea reducerii riscului la sursă. De asemenea, stabilește valori-limită de expunere pentru lucrătorii expuși la radiații incoerente și radiații laser (Anexa 2).

Obligaţiile angajatorilor

  • Evaluarea nivelului de radiații. Mai întâi, angajatorul evaluează sau măsoară nivelurile de radiații optice la care sunt expuși angajații, astfel încât acestea să poată fi reduse în cazul în care depășesc limitele aplicabile. Angajatorul le măsoară pe baza standardelor Comisiei Electrotehnice Internaționale (IEC), ale Comisiei Internaționale de Iluminat (CEI) și ale Comitetului European de Standardizare (CEN) sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin utilizarea orientărilor de ordin științific stabilite la nivel național sau internațional.
  • Reducerea riscurilor. În al doilea rând, angajatorul trebuie să reducă nivelul de radiații dacă evaluarea indică orice posibilitate ca valorile-limită de expunere să fi fost depășite, de exemplu prin alegerea unui material diferit sau prin limitarea duratei de expunere.
  • Informarea și formarea lucrătorilor, Lucrătorii sau reprezentanții acestora primesc informațiile și formarea necesară, de exemplu în ceea ce privește utilizarea echipamentelor de protecție.
  • Consultarea și participarea lucrătorilor. Angajatorii trebuie să îi consulte în avans pe lucrători sau reprezentanții acestora în ceea ce privește protejarea securității și sănătății lucrătorilor. Aceștia pot să propună măsuri de îmbunătățire a acestei protecții și chiar să recurgă la autoritățile competente în cazul în care consideră că protecția sănătății oferită de către angajator nu este adecvată (în conformitate cu Directiva-cadru 89/391/CEE).

Supravegherea sănătății

Sănătatea lucrătorilor face obiectul supravegherii desfășurate de către un medic, la fel și orice risc generat de expunerea la radiații optice, în conformitate cu legislația națională relevantă.

Pentru fiecare lucrător, se întocmesc fișe medicale, iar acestea sunt actualizate după fiecare control medical. La cererea sa, fiecare lucrător are acces la propriile fișe medicale individuale.

Efecte dăunătoare și/sau depășirea valorilor-limită

În eventualitatea unei expuneri care depășește valorile-limită, o examinare medicală va fi pusă automat la dispoziția lucrătorilor. Dacă valorile-limită au fost depășite și/sau lucrătorii au suferit efecte dăunătoare sănătății:

  • lucrătorul este informat de medic sau de orice altă persoană cu calificare corespunzătoare cu privire la rezultatele sale personale și la orice constatări semnificative;
  • angajatorul revizuiește evaluarea riscurilor și măsurile adoptate, pune în aplicare măsurile recomandate de persoanele cu calificare corespunzătoare și stabilește un sistem de supraveghere continuă.

Sancţiuni

Statele membre prevăd sancțiuni corespunzătoare care se aplică în cazul încălcării legislației naționale adoptate în conformitate cu prezenta directivă.

Rapoarte

La fiecare cinci ani, statele membre prezintă Comisiei un raport privind aplicarea dispozițiilor prezentei directive, inclusiv punctele de vedere ale partenerilor sociali.

La fiecare cinci ani, Comisia informează Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic și Social European (CESC) și Comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă cu privire la conținutul acestor rapoarte.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2006/25/CE

27.4.2006

27.4.2010

L 114 din 27.4.2006

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2013/64/UE a Consiliului

1.1.2014

În funcție de prevederi,1.1.2014 30.6.2014 sau31.12.2014

JO L 353 din 28.12.2013

Ultima actualizare: 17.06.2014

Top