Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 de înființare a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul constituie Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound).

Rolul Eurofound este de a contribui la asigurarea unor condiții mai bune de viață și de muncă în cadrul țărilor. Fundația își îndeplinește rolul în parteneriat cu guvernele, cu angajatorii, cu sindicatele și cu instituții ale Uniunii Europene (UE) (cum sunt Comisia, Parlamentul, Consiliul și Comitetul Economic și Social European).

Principalele sarcini

Principalele obiective ale Eurofound sunt:

 • monitorizarea tendințelor și a evoluțiilor privind condițiile de viață și de muncă, relațiile industriale și schimbările structurale (de exemplu, schimbările datorate introducerii unor tehnologii noi) în economia UE;
 • emiterea de avize și recomandări pentru decidenții din domeniul politicii sociale și pentru părțile interesate în ceea ce privește condițiile de viață și de muncă;
 • diseminarea cunoștințelor și organizarea unor dezbateri și schimburi cu reprezentanți ai societății civile și ai partenerilor sociali.

Activități de cercetare și comunicare

Activitățile de bază ale Eurofound sunt în principal gestionarea cercetării și acțiunile de informare și comunicare în următoarele domenii:

 • condițiile de viață ale cetățenilor UE, cum ar fi echilibrul dintre muncă și viața de familie, serviciile publice de bunăstare și demersurile de integrare în câmpul muncii;
 • condițiile de muncă, inclusiv organizarea muncii, timpul de lucru, flexibilitatea și schimbările condițiilor de muncă în întreaga UE;
 • relațiile industriale, inclusiv schimbările industriale și restructurarea companiilor, participarea lucrătorilor la procesul decizional și relațiile industriale la nivelul UE.

Eurofound încurajează schimbul de informații și de cele mai bune practici între universități, administrații și organizațiile din viața economică și socială.

Fundația organizează cursuri, conferințe și seminare și participă la studii. De asemenea, aceasta pune la dispoziția guvernelor, a angajatorilor, a sindicatelor și a Comisiei Europene date și avize provenite din cercetări independente și comparative.

Programul de lucru pe patru ani (2013-2016)

O dată la patru ani, Eurofound își revizuiește strategia și orientarea activității sale într-un program de perspectivă.

Pentru perioada 2013-2016 s-a adoptat un nou program strategic pe patru ani. Obiectivul strategic al Eurofound pentru acest nou program de lucru pe patru ani este de a furniza la timp cunoștințe de înaltă calitate și relevante pentru politici în patru domenii principale:

 • 1.

  creșterea participării pe piața muncii și combaterea șomajului prin:

  • crearea de locuri de muncă;
  • îmbunătățirea funcționării pieței muncii și
  • promovarea integrării;
 • 2.

  îmbunătățirea condițiilor de muncă și asigurarea durabilității muncii pe tot parcursul vieții;

 • 3.

  dezvoltarea relațiilor industriale în vederea asigurării unor soluții echitabile și productive, în contextul politicilor în schimbare;

 • 4.

  îmbunătățirea standardelor de viață și promovarea coeziunii sociale în contextul disparităților economice și al inegalităților sociale.

În acest program de lucru, Eurofound furnizează date și cifre, indică tendințele și analizează politicile din țările UE. De asemenea, s-a definit o listă de teme relevante specifice, cu activități prioritare specifice.

Cooperare

Eurofound cooperează cu institute specializate sau cu universități din țările UE și de la nivel internațional. De asemenea, fundația colaborează strâns cu Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă.

Fundația colaborează intens și cu partenerii sociali de la nivelul UE, cum ar fi CES (Confederația Europeană a Sindicatelor) și BUSINESSEUROPE (organizația patronală europeană).

Organizarea și funcționarea

Fundația își are sediul în Irlanda (la Dublin). Aceasta are un consiliu de conducere, care reprezintă partenerii sociali și guvernele naționale din toate țările UE, precum și Comisia Europeană.

Fundația a înființat și două observatoare:

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul a intrat în vigoare la 2 iunie 1975.

CONTEXT

Fundația a fost înființată cu 40 de ani în urmă, în 1975, pentru a contribui la planificarea și conceperea unor condiții de viață și de muncă mai bune.

ACT

Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind constituirea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (JO L 139, 30.5.1975, pp. 1-4)

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CEE) nr. 1365/75 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 11.01.2016

Top