Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 2062/94 – Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă

CARE ESTE OBIECTIVUL REGULAMENTULUI?

Regulamentul înființează Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru a furniza informații tehnice, științifice și economice organismelor Uniunii Europene (UE), țărilor UE și părților interesate din domeniu.

ASPECTE-CHEIE

Rol

Rolul agenției include:

 • colectarea și analizarea informațiilor tehnice, științifice și economice privind:
  • securitatea și sănătatea la locul de muncă în țările UE și transmiterea acestora la organismele UE, la alte țări ale UE și la părțile interesate;
  • informații despre cercetarea în domeniul securității și sănătății la locul de muncă și difuzarea rezultatelor acestei cercetări;
 • oferirea de informații tehnice, științifice și economice despre metodele și instrumentele pentru punerea în aplicare a activităților preventive, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, și identificarea bunelor practici;
 • promovarea și sprijinirea cooperării și a schimbului de informații și de experiență între țările UE, inclusiv informații despre programele de formare;
 • coordonarea, în cooperare cu țările UE, a unei rețele de informații care să includă organisme și organizații naționale, europene (precum Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă) și internaționale care oferă acest tip de informații și servicii;
 • strângerea și punerea la dispoziție a unor informații în probleme de securitate și sănătate de la și către țări din afara UE și organizații internaționale, inclusiv: Organizația Mondială a Sănătății (OMS), Organizația Internațională a Muncii (OIM), Organizația Panamericană a Sănătății (OPAS), Organizația Maritimă Internațională (OMI).

Structura

 • Structura de administrație și de gestiune este alcătuită dintr-un consiliu de administrație, un birou și un director.
 • Consiliul de administrație este alcătuit din:
  • câte un membru care reprezintă guvernul fiecărei țări a UE;
  • câte un membru care reprezintă organizațiile patronale din fiecare țară a UE;
  • câte un membru care reprezintă organizațiile lucrătorilor din fiecare țară a UE;
  • trei membri care reprezintă Comisia Europeană.
 • Sediul agenției este la Bilbao (Spania).

Strategia

Agenția produce documente de programare anuală pe baza unei strategii corporatiste pe șase ani. Strategia 2014-2020 are șase domenii prioritare cu accent pe relaționare și este coerentă cu Cadrul strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă (SSM) 2014-2020.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu data de 9 septembrie 1994.

CONTEXT

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (JO L 216, 20.8.1994, pp. 1-7)

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 2062/94 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la un cadru strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020 [COM(2014) 332 final din 6.6.2014]

Data ultimei actualizări: 05.12.2016

Top