Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sondajul european privind competențele lingvistice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sondajul european privind competențele lingvistice

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea [COM(2007) 184 final] – standarde pentru sondajul european privind competențele lingvistice

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea introduce un sondaj european cu scopul de a le oferi țărilor, factorilor politici, profesorilor și practicanților date precise și comparabile cu privire la competența lingvistică în cadrul Uniunii Europene (UE).

ASPECTE-CHEIE

Aptitudinile lingvistice și limbile străine de testat

  • Testele din primul sondaj cuprind înțelegerea unui text scris, înțelegerea unui text oral și o probă scrisă, cu scopul de a măsura competența generală privind primele două limbi străine cel mai larg studiate în fiecare țară a UE, dintre limbile străine oficiale ale UE cel mai larg studiate: engleza, franceza, germana, spaniola și italiana. În sondajele ulterioare vor fi incluse și abilitățile de conversație.
  • În prima etapă a sondajului pot fi incluse, ca opțiuni naționale, și teste pentru alte limbi străine.

Scara nivelurilor de competență

Sondajul ar trebui să se bazeze pe măsurarea creșterii nivelurilor de competențe lingvistice de la nivelul A1, primul nivel sau nivelul elementar, la nivelul B2, un nivel intermediar, pe scara Cadrului comun european de referință (CEFR) pentru limbi.

Informații contextuale

  • Un chestionar pentru elevi, profesori, directori de școli și administrații colectează informații contextuale care vor permite analiza posibililor factori care ar putea influența învățarea limbilor străine, cum ar fi factorii socioeconomici și statutul de migrant.
  • Printre alte date contextuale importante se numără dacă învățarea limbii străine este obligatorie sau facultativă, dacă profesorul are pregătire profesională în predarea limbilor străine sau este vorbitor nativ, dacă elevii sunt împărțiți pe eșantioane în funcție de capacitate și de gen.

Populația de testat

Populația-țintă este selectată dintre elevii înregistrați în ultimul an de gimnaziu (ISCED 2) sau, în cazul în care la gimnaziu nu se predă o a doua limbă străină, în al doilea an de liceu (ISCED 3).

Instrumentele de testare

În sondaj sunt permise atât testele computerizate, cât și înregistrarea manuală. Testele computerizate sunt puse la dispoziția țărilor pentru a fi adaptate la nevoile naționale în afara sondajului și utilizează software de tip open source.

Costuri

Costul la nivel național al sondajului depinde de structura finală a acestuia. Costurile la nivel internațional, acoperite de UE în cadrul programului de învățare continuă (2007-2013), au cuprins elaborarea și coordonarea testelor, identificarea eșantionului și a metodelor de eșantionare, precum și analizarea și raportarea.

Efectuarea sondajului

CONTEXT

Competențele lingvistice ocupă în continuare o poziție importantă pe agenda UE privind învățământul, fiind considerate o prioritate atât de programul Erasmus+, cât și de strategia ET 2020 de cooperare pentru educație și formare.

Pentru mai multe informații, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Comunicare a Comisiei către Consiliu – Cadru pentru sondajul european privind competențele [COM(2007) 184 final, 13.4.2007]

Data ultimei actualizări: 21.11.2016

Top