Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Învățarea de-a lungul vieții: calificările europene

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Învățarea de-a lungul vieții: calificările europene

SINTEZĂ PRIVIND:

Stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții – Recomandare

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI RECOMANDĂRI?

Recomandarea creează o schemă comună, cunoscută sub numele de Cadrul european al calificărilor (CEC), pentru a ajuta țările Uniunii Europene (UE) și instituțiile de educație, angajatorii și indivizii din acestea să compare calificările din sistemele de educație și formare din UE. Acest instrument este esențial pentru dezvoltarea unei piețe europene de ocupare a forței de muncă.

ASPECTE-CHEIE

 • Prin îmbunătățirea transparenței competențelor și a calificărilor, CEC este un instrument de promovare a programului Erasmus+. Cu ajutorul unui dosar standardizat, CEC completează, de asemenea, serviciile europene pentru ocuparea forței de muncă (EURES) și inițiativa Europass, ambele ajutând europenii să își găsească un loc de muncă sau programe de formare.
 • CEC, care acoperă atât învățământul superior (universitățile și instituțiile similare), cât și formarea profesională, va contribui la sporirea mobilității lucrătorilor și a studenților, permițând recunoașterea calificărilor acestora în afara propriei țări.
 • CEC este un instrument bazat mai degrabă pe rezultatele învățării decât pe durata studiilor. Principalii descriptori ai nivelului de referință sunt:
  • abilitățile (capacitatea de aplicare a cunoștințelor pentru a duce la îndeplinire sarcini și pentru a rezolva probleme);
  • competențele (capacitatea de a utiliza cunoștințe sau abilități în situații de muncă sau de studiu); și
  • cunoștințele.
 • Elementul central al CEC constă în opt niveluri de referință care descriu ceea ce cunoaște, înțelege și poate face o persoană care învață. De exemplu, nivelul 1 (cunoștințe generale de bază) s-ar aplica unei persoane fără nicio formare sau educație, în timp ce nivelul 8 (cunoștințe la cel mai avansat nivel) s-ar aplica unei persoane cu diplomă de doctorat.
 • CEC nu ar trebui să fie un înlocuitor al cadrelor naționale ale calificărilor (CNC), ci ar trebui mai degrabă să faciliteze cooperarea dintre acestea. În fiecare țară care participă la CEC se înființează un centru național de coordonare a CEC, care coordonează punerea în aplicare la nivel național și furnizează informații privind modul de corelare dintre CNC și CEC.

CONTEXT

Declarația de la Bologna din 1999 a promovat mobilitatea și transparența în domeniul educației în UE. Între timp, Procesul de la Bologna a adus UE mai aproape de un sistem de învățământ superior comparabil, compatibil și coerent, ceea ce a generat necesitatea unor acțiuni similare care să cuprindă formarea profesională.

ACT

Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții (JO C 111, 6.5.2008, pp. 1-7)

Data ultimei actualizări: 12.01.2016

Top