Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Îmbunătățirea calității formării profesorilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Îmbunătățirea calității formării profesorilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea [COM(2007) 392 final] – Îmbunătățirea calității formării profesorilor

CARE ESTE OBIECTIVUL COMUNICĂRII?

Comunicarea are obiectivul de a evalua educarea și formarea profesorilor din Uniunea Europeană (UE) și propune măsuri posibile la nivelul țărilor UE și privind modul în care UE le poate sprijini.

ASPECTE-CHEIE

Profesorii au rolul important de a ajuta oamenii să-și dezvolte talentele, să-și pună în valoare potențialul și să dobândească cunoștințele și aptitudinile de care vor avea nevoie ca cetățeni și ca muncitori.

Comunicarea evidențiază o mare disparitate între diferitele țări ale UE în ceea ce privește standardele și practicile de educare a profesorilor, precum timpul minim alocat anual instruirii obligatorii la locul de muncă și sprijinirea și supravegherea profesorilor debutanți.

Comisia Europeană colaborează îndeaproape cu țările UE pentru a susține dezvoltarea și modernizarea politicilor educaționale și de formare ale acestora. Aceasta vizează o profesie bine calificată, mobilă la nivel internațional, în care profesorii sunt sprijiniți pentru a-și continua dezvoltarea de-a lungul carierei, lucrând în parteneriat cu comunitatea mai largă. Comisia prezintă următorii pași politici pentru țările UE:

Învățarea pe tot parcursul vieții

Perfecționarea profesională a fiecărui profesor pe tot parcursul vieții trebuie să fie coordonată la nivel național și să fie finanțată adecvat. Începând cu programe de integrare, aceasta include mentorat și discuții continue cu privire la nevoile profesorilor în materie de formare și de perfecționare.

Aptitudinile necesare

Profesorii trebuie să cunoască materia predată, să aibă atitudinile și aptitudinile pedagogice necesare pentru a ajuta tinerii să își pună în valoare întregul lor potențial, identificând nevoile fiecărui cursant și folosind o gamă de strategii.

Practica reflexivă și a cercetării

Profesorii trebuie să fie capabili să se ocupe de propriul lor procedeu de învățare, la fel cum îi ajută pe tineri să își asume răspunderea pentru al lor. Aceasta include reflectarea în mod sistematic asupra propriilor practici, precum și cercetarea pedagogică a metodicii predării pe baza examinării reacției elevilor din propria sală de clasă.

Calificările

Dată fiind complexitatea responsabilităților profesorilor și gama de cunoștințe și de aptitudini pe care sunt nevoiți să le stăpânească, țările UE trebuie să aibă în vedere trecerea la un nivel superior de calificări, așa cum deja s-a adoptat în unele țări.

Formarea profesorilor din învățământul superior

Formarea la nivelul de masterat și doctorat (precum și de absolvent universitar) trebuie să fie disponibilă, iar legăturile dintre formatorii de profesori, profesorii în exercițiu, locul de muncă și alte agenții trebuie să fie îmbunătățite. Factorii responsabili cu formarea profesorilor trebuie să aibă experiența practică a predării în sălile de clasă și să fi atins standarde înalte de aptitudini, atitudini și competențe solicitate profesorilor.

Educația în societate

Profesorii trebuie să reflecte pe deplin diversitatea societății în ceea ce privește cultura, limba maternă, genul și dizabilitățile și țările UE trebuie să elimine obstacolele din calea realizării acestui lucru.

În ceea ce privește Comisia, aceasta se angajează:

  • să continue eforturile de îmbunătățire a formării profesorilor;
  • să dezvolte moduri mai bune de măsurare a progreselor;
  • să difuzeze noi cunoștințe și să sprijine folosirea efectivă a acestora;
  • să examineze progresele și să facă alte propuneri.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Comunicare a Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European privind îmbunătățirea calității formării profesorilor [COM(2007) 392 final, 3.8.2007]

ACTE CONEXE

Concluziile Consiliului din 26 noiembrie 2009 privind dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și a directorilor unităților de învățământ (JO C 302, 12.12.2009, pp. 6-9)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Regândirea educației: investiții în competențe pentru rezultate socioeconomice mai bune [COM(2012) 669 final, 20.11.2012]

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat Sprijinirea profesiilor didactice pentru îmbunătățirea rezultatelor învățării, care însoțește documentul Comunicare a Comisiei – Regândirea educației: investiții în competențe pentru rezultate socioeconomice mai bune [SWD(2012) 374 final, 20.11.2012]

Concluziile Consiliului din 20 mai 2014 privind formarea eficace a profesorilor (JO C 183, 14.6.2014, pp. 22-25)

Data ultimei actualizări: 18.12.2016

Top