Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program de cooperare cu Statele Unite ale Americii în domeniul învăţământului superior şi al învăţământului şi formării profesionale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Program de cooperare cu Statele Unite ale Americii în domeniul învăţământului superior şi al învăţământului şi formării profesionale

Principalul obiectiv al acestui program este continuarea cooperării în domeniul învăţământului superior şi al formării profesionale între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii.

ACT

Decizia nr. 2006/910/CE a Consiliului din 4 decembrie 2006 privind încheierea acordului între Comunitatea Europeană şi Statele Unite ale Americii de reînnoire a programului de cooperare în domeniul învăţământului superior şi al învăţământului şi formării profesionale.

SINTEZĂ

Acest acord se înscrie în dublul context al acţiunii Uniunii Europene (UE) în favoarea învăţământului superior şi relaţiilor dintre UE şi Statele Unite. Acţiunea UE are ca scop de a face din pertinenţa şi excelenţa învăţământului superior european o referinţă la nivel mondial, în timp ce relaţiile bilaterale impun o cooperare mai extinsă în sectorul educaţional.

Programul va susţine circa 274 de proiecte pe o perioadă de opt ani. În jur de 6 000 de europeni şi de americani vor participa la acţiunile de mobilitate pe toată durata programului.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI

Programul de cooperare cu Statele Unite ale Americii în domeniul învăţământului superior şi al învăţământului şi formării profesionale urmăreşte obiective diverse.

În cadrul obiectivelor generale, programul urmăreşte promovarea înţelegerii reciproce între cei doi parteneri, inclusiv prin intermediul limbilor, culturilor şi instituţiilor lor, precum şi îmbunătăţirea calităţii valorificării resurselor umane, pentru a face faţă provocărilor unei economii mondiale bazate pe cunoaştere.

Printre obiectivele specifice, se numără:

 • consolidarea cooperării dintre Comunitatea Europeană şi Statele Unite;
 • sprijinirea dezvoltării instituţiilor de învăţământ superior şi de formare profesională;
 • contribuirea la dezvoltarea personală a participanţilor în interesul fiecăruia şi a obiectivelor generale ale programului;
 • favorizarea schimburilor transatlantice între cetăţenii celor doi parteneri.

În cadrul obiectivelor operaţionale, programul urmăreşte:

 • susţinerea instituţiilor de învăţământ superior şi de formare profesională, în scopul de a promova programele comune de studii şi mobilitatea;
 • îmbunătăţirea calităţii mobilităţii transatlantice a studenţilor prin transparenţă, recunoaşterea reciprocă a calificărilor, a perioadelor de studii şi de formare profesională sau chiar prin transferabilitatea creditelor academice;
 • sprijinirea colaborării dintre organismele publice şi private din sectoarele învăţământului superior şi de formare profesională, pentru a stimula dezbaterile şi schimburile de experienţă;
 • susţinerea mobilităţii transatlantice a profesioniştilor din sector, în scopul de a îmbunătăţi înţelegerea reciprocă a priorităţilor celor doi parteneri.

ACŢIUNI

Pentru realizarea obiectivelor programului, acordul prevede cinci acţiuni.

Acţiunea 1 „Proiecte de consorţii”

Acţiunea privind proiectele de consorţii se adresează atât instituţiilor şi organismelor din sectoarele învăţământului superior şi al formării profesionale, cât şi personalului şi studenţilor lor.

În principiu, proiectele de consorţii comune trebuie să implice o mobilitate transatlantică a studenţilor în contextul programelor de studii comune, cu o egalitate a schimburilor de studenţi în ambele sensuri, şi să prevadă pregătirea lingvistică şi culturală care derivă de aici.

Acest tip de proiect sprijină diplomele duble sau comune create şi gestionate de consorţii multilaterale de instituţii de învăţământ superior europene şi americane, inclusiv bursele destinate studenţilor, profesorilor şi personalului administrativ.

Acţiunea 2 „Proiecte de mobilitate care favorizează excelenţa”

Ajutorul pentru mobilitatea studenţilor pe care îl aduce acest program se adresează în principal proiectelor de consorţii care reunesc instituţii de învăţământ superior şi de formare profesională care şi-au dovedit excelenţa, inclusiv celor care au beneficiat de o finanţare în temeiul acordurilor precedente.

Acţiunea 3 „Măsuri axate pe politici”

Această acţiune se adresează organismelor din sectoarele de învăţământ superior şi de formare profesională. Activităţile întreprinse includ studii, conferinţe, seminarii, grupuri de lucru sau exerciţii de evaluare comparativă.

Acţiunea 4 „Burse de mobilitate individuală Schuman-Fulbright”

Această acţiunea vizează profesioniştii, inclusiv cei în formare profesională, care doresc să urmeze studii sau o formare în domenii care prezintă un interes particular pentru relaţiile dintre UE şi Statele Unite. Profesioniştii vizaţi sunt în special factorii de decizie, reprezentanţii partenerilor sociali şi jurnaliştii.

Acţiunea 5 „Asociaţii ale absolvenţilor”

Prin această acţiune, programul se adresează asociaţiilor absolvenţilor care reunesc studenţi care au participat la schimburi sprijinite prin program şi cărora le oferă un ajutor.

GESTIONAREA PROGRAMULUI

Se instituie o comisie mixtă. Aceasta este alcătuită dintr-un număr egal de reprezentanţi ai fiecărei părţi. Deciziile sunt luate prin consens. Comisia îndeplineşte următoarele funcţii:

 • trecerea în revistă a activităţilor de cooperare prevăzute în cadrul acestui acord;
 • prezentarea către părţi, anual, a unui raport privind nivelul, starea şi eficacitatea activităţilor de cooperare întreprinse în cadrul acestui acord.

Finanţarea activităţilor desfăşurate în temeiul acestui acord se va realiza în mod egal. Costul programului propus se va ridica la maximum 46 de milioane EUR pentru perioada 2006-2013, cu condiţia ca Statele Unite să aducă o finanţare corespunzătoare.

CONTEXT

La 18 mai 2005, Comisia a adoptat o comunicare privind un parteneriat consolidat între UE şi Statele Unite, care, în conformitate cu Strategia de la Lisabona, vede în cooperarea în domeniul învăţământului şi formării profesionale un instrument important de promovare a cunoaşterii şi inovării şi face apel la reînnoirea şi consolidarea acordului actual privind învăţământul superior şi formarea profesională.

Acest acord reînnoieşte programul de cooperare pentru perioada 2000-2005, creat iniţial în temeiul acordului din 1995 între Comunitatea Europeană şi Statele Unite ale Americii.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia nr. 2006/910/CE

Prima zi din luna următoare notificării

-

JO L 346 din 9.12.2006

ACTE CONEXE

Agreement between the European Community and the United States of America renewing a programme of cooperation in higher education and vocational education and training [Official Journal L 346 of 9.12.2006] (Acord între Comunitatea Europeană şi Statele Unite ale Americii de reînnoire a programului de cooperare în domeniul învăţământului superior şi al învăţământului şi formării profesionale).

Communication from the Commission of 27 June 2005 on the evaluation of the cooperation programmes between the European Community and the United States of America in the field of higher education and vocational education and training and between the European Community and Canada in the field of higher education and training [COM(2005) 0274 - Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei din 27 iunie 2005 privind evaluarea programelor de cooperare între Comunitatea Europeană şi Statele Unite ale Americii în domeniul învăţământului superior şi formării profesionale şi între Comunitatea Europeană şi Canada în domeniile învăţământului superior şi formării profesionale [COM(2005) 0274 - Nepublicată în Jurnalul Oficial]). Comisia prezintă un raport intermediar cu privire la punerea în aplicare a programului de cooperare între UE şi Statele Unite. Pe baza evaluărilor externe pozitive, Comisia precizează că programul a reuşit în mare măsură să stabilească parteneriate transatlantice pe termen lung în domeniul învăţământului superior şi al formării profesionale. Aproape toate proiectele au avut ca rezultat schimburi de studenţi bazate pe programe de studii partajate sau elaborate în comun. Raportul subliniază că programele şi-au atins obiectivele de îmbunătăţire a calităţii sistemelor de educaţie şi de formare profesională.

Comisia prezintă sugestiile experţilor menite să îmbunătăţească anumite aspecte ale programelor, însă precizează că nu există neajunsuri majore. De asemenea, ea menţionează că există un potenţial neexploatat din cauza resurselor bugetare insuficiente.

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee of 18 May 2005: A stronger EU-US partnership and a more open market for the 21st century [COM(2005) 196 - Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Consiliu, Parlamentul European şi Comitetul Economic şi Social din 18 mai 2005 – Un partenariat UE/Statele Unite consolidat şi o piaţă mai deschisă pentru secolul al XXI-lea) [COM(2005) 196 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial]

See also

 • Pentru informaţii suplimentare, consultaţi site-ul Comisiei Europene consacrat cooperării între UE şi Statele Unite privind învăţământul superior şi formarea profesională (DE) (EN) (FR)

Ultima actualizare: 15.12.2006

Top