Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistici în materie de educație și învățare continuă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistici în materie de educație și învățare continuă

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 452/2008 – producerea și dezvoltarea de statistici în materie de educație și învățare continuă

CARE ESTE OBIECTIVUL REGULAMENTULUI?

Regulamentul instituie un cadru comun pentru elaborarea unor norme statistice pentru producerea de date armonizate în domeniul educației și învățării continue.

ASPECTE-CHEIE

Regulamentul acoperă următoarele domenii:

 • 1.

  sisteme de educație și formare;

 • 2.

  participarea adulților la învățarea continuă;

 • 3.

  alte statistici în materie de educație și învățare continuă (învățarea pe tot parcursul vieții, atât din motive personale, cât și profesionale).

Producerea de date statistice la nivelul Uniunii Europene (UE) este pusă în aplicare prin acțiuni statistice individuale, precum:

 • pentru primele 2 domenii, comunicarea periodică și rapidă de date statistice de către țările UE;
 • în sfera de aplicare a celui de-al treilea domeniu, utilizarea variabilelor și indicatorilor suplimentare din alte sisteme de date statistice și anchete;
 • dezvoltarea, îmbunătățirea și actualizarea normelor și manualelor privind cadrele de referință, conceptele și metodele statistice;
 • îmbunătățirea calității datelor, în contextul cadrului de calitate.

Comisia Europeană va lua în considerare capacitățile disponibile în țările UE cu privire la măsurile de mai sus. Datele colectate vor fi luate în considerare ținând cont de aspectele regionale și de gen ori de câte ori este posibil.

De asemenea, Comisia (Eurostat) va colabora cu Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și cu alte organizații internaționale în vederea asigurării comparabilității datelor la nivel internațional și evitării suprapunerii acestora.

Sisteme educaționale (UOE)

Din anul școlar 2012–2013 înainte: Regulamentul (UE) nr. 912/2013 al Comisiei din 23 septembrie 2013 în ceea ce privește statisticile în materie de sisteme de educație și formare.

Ancheta privind educația adulților (AES)

2016 AES: Regulamentul (UE) nr. 1175/2014 al Comisiei din 30 octombrie 2014 în ceea ce privește statisticile privind participarea adulților la învățarea continuă.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu data de 24 iunie 2008.

CONTEXT

 • Producerea de date statistice comparabile este esențială pentru dezvoltarea strategiilor de educație și învățare continuă, precum și pentru monitorizarea progreselor realizate în punerea în aplicare a acestora.
 • Cadrul strategic pentru cooperare europeană în domeniul educaţiei şi al formării profesionale adoptat în mai 2009 stabilește o serie de obiective de referință de atins până în 2020. UE evaluează în fiecare an progresele realizate în țările UE cu privire la aceste obiective și prezintă recomandări.
 • În baza informațiilor puse la dispoziție, un raport comun pentru anul 2015 identifică principalele priorități și aspectele concrete ale cooperării viitoare la nivel european. Raportul comun a fost adoptat în noiembrie 2015.
 • Pentru informații suplimentare consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008 privind producerea și dezvoltarea de statistici în materie de educație și învățare continuă (JO L 145, 4.6.2008, pp. 227-233)

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 912/2013 al Comisiei din 23 septembrie 2013 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind producerea și dezvoltarea de statistici în materie de educație și învățare continuă, în ceea ce privește statisticile în materie de sisteme de educație și formare (JO L 252, 24.9.2013, pp. 5-10)

Regulamentul (UE) nr. 1175/2014 al Comisiei din 30 octombrie 2014 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind producerea și dezvoltarea de statistici în materie de educație și învățare continuă, în ceea ce privește statisticile privind participarea adulților la învățarea continuă, și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 823/2010 al Comisiei (JO L 316, 4.11.2014, pp. 4-43)

Raport comun pentru 2015 al Consiliului și al Comisiei privind punerea în aplicare a Cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020) — Noi priorități pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (JO C 417, 15.12.2015, pp. 25-35)

Data ultimei actualizări: 04.11.2016

Top