Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cartea albă privind tineretul

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cartea albă privind tineretul

Principalul obiectiv al acestei Cărţi albe este de a propune un nou cadru de cooperare între diferiţii actori din domeniul tineretului, pentru a asigura o mai mare implicare a tinerilor în deciziile care îi privesc.

ACT

European Commission white paper of 21 November 2001 – A new impetus for European youth [COM (2001) 681 final – Not published in the Official Journal] (Cartea albă a Comisiei Europene din 21 noiembrie 2001 – „Un nou elan pentru tineretul european”) [COM (2001) 681 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

În ultimii ani, Europa a cunoscut schimbări economice şi socio-culturale care au afectat semnificativ tineretul. În speranţa de a răspunde aşteptărilor tinerilor, oferindu-le mijloacele să îşi exprime ideile şi să aducă o contribuţie mai mare în cadrul societăţii, Comisia a adoptat această Carte albă după o largă consultare cu toate părţile implicate, atât la nivel naţional, cât şi la nivel european, incluzând tinerii înşişi.

Cartea albă privind tineretul este concepută, de asemenea, ca un răspuns oferit puternicei separări a tinerilor de formele tradiţionale de participare la viaţa publică. Urmând exemplul Cărţii albe privind guvernanţa (EN) (FR), Comisia invită tinerii europeni să devină cetăţeni activi.

Pentru a ajuta ţările şi regiunile din Uniunea Europeană (UE) să ia măsuri pentru tinerii din Europa, Cartea albă propune un nou cadru de cooperare compus din două componente: intensificarea cooperării între ţările UE şi acordarea unei importanţe mai mari factorului tineret în cadrul politicilor sectoriale.

Intensificarea cooperării între ţările UE

„Metoda deschisă de coordonare” încurajează cooperarea între ţările UE şi se bazează pe cele mai bune practici elaborate în întreaga Europă. Aceasta implică stabilirea de orientări pentru UE, împreună cu stabilirea de calendare pentru îndeplinirea obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung, stabilite de ţările UE. Aceasta prevede, de asemenea, mecanismele de monitorizare. În această privinţă, Cartea albă propune numirea unui coordonator naţional ca reprezentant al Comisiei pentru probleme legate de tineret.

Domeniile prioritare pentru această metodă de lucru sunt următoarele:

  • introducerea unor noi moduri de a permite tinerilor să participe la viaţa publică. Comisia propune generalizarea consiliilor regionale şi naţionale de tineret, precum şi revizuirea Forumului european al tineretului pentru a-l face mai reprezentativ. În 2003 şi 2004, Comisia a lansat, de asemenea, proiecte pilot în vederea încurajării participării în rândul tinerilor;
  • îmbunătăţirea informaţiilor privind chestiunile europene. În acest scop, Comisia propune crearea unui portal internet şi a unui forum pentru a permite tinerilor să obţină informaţii şi să-şi exprime opiniile;
  • încurajarea muncii voluntare. Ca o experienţă educaţională şi o cale de integrare a tinerilor în societate, munca voluntară joacă un rol important atât la nivel european, în cadrul Serviciului european de voluntariat (SEV este parte a programului „Tineretul în acţiune”), cât şi la nivel naţional, regional şi local, pentru care ţările din UE trebuie să depună mai multe eforturi în vederea eliminării obstacolelor rămase în calea mobilităţii;
  • creşterea gradului de cunoaştere a chestiunilor legate de tineret. Aceasta implică, printre altele, crearea de conexiuni între munca de cercetare şi structurile existente la nivel european.

Încorporarea factorului tineret în cadrul politicilor sectoriale

Cartea albă solicită ca UE şi politicile naţionale să acorde mai multă importanţă nevoilor tinerilor. Politicile cele mai vizate sunt ocuparea forţei de muncă şi integrarea socială, lupta împotriva rasismului şi a xenofobiei, educaţia, învăţarea pe tot parcursul vieţii şi mobilitatea. Chestiunea complexă a autonomiei tinerilor este, de asemenea, inclusă în viitorul program de lucru.

Context

În conformitate cu articolul 149 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (în prezent, articolul 165 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene), în ultimii ani au fost dezvoltate diverse acţiuni privind tinerii, la nivel european, în domeniile educaţiei, ocupării forţei de muncă, formării profesionale şi tehnologiilor informaţiei. Ţările UE au început, de asemenea, să coopereze asupra unor chestiuni legate de schimburile de tineret şi mobilitate.

Toate aceste acţiuni specifice au primit sprijinul constant al Parlamentului European şi al Consiliului de Miniştri, fie atunci când programele au fost adoptate, fie sub formă de rezoluţii referitoare, printre altele, la participarea tineretului sau la incluziunea lor socială şi, ulterior, la spiritul de iniţiativă al tinerilor. Comitetul Regiunilor şi Comitetul Economic şi Social au emis periodic avize pozitive şi opinii de încurajare cu privire la diverse aspecte legate de tineret. Cu toate acestea, este necesară o utilizare mai extinsă a acestor informaţii şi această cooperare încă modestă trebuie consolidată pentru şi cu tinerii înşişi.

ACTE CONEXE

Communication from the Commission to the Council of 22 October 2004 – Follow-up to the White Paper on a New Impetus for European Youth : evaluation of activities conducted in the framework of European cooperation in the youth field [COM(2004) 694 final – Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei către Consiliu din 22 octombrie 2004 – Monitorizarea Cărţii albe „Un nou elan pentru tineretul european”: evaluarea activităţilor desfăşurate în cadrul cooperării europene în domeniul tineretului) [COM(2004) 694 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]). Comisia face bilanţul progreselor înregistrate de la publicarea Cărţii albe, în ceea ce priveşte mandatul care i s-a conferit în mod expres de către Consiliu şi angajamentele luate cu privire la toţi cei implicaţi în proces. Angajamentele Comisiei au fost integral îndeplinite şi s-a realizat mobilizarea pe scară largă a tinerilor, a organizaţiilor de tineret, a autorităţilor publice, a ministerelor şi a instituţiilor europene.

Pentru a evita orice pierdere a noului elan transmis de Cartea albă, Comisia consideră că Consiliul trebuie să ia în considerare următoarele aspecte:

  • trebuie să fie abordate priorităţile cadrului european de cooperare;
  • trebuie reevaluat echilibrul dintre flexibilitatea şi eficienţa metodei deschise de coordonare în domeniul tineretului;
  • metoda deschisă de coordonare trebuie să conducă la acţiuni eficiente la nivel naţional în scopul de a garanta sprijinul tinerilor şi angajamentul privind acest proces;
  • tinerii trebuie să fie consultaţi în mod regulat, într-un mod structurat şi eficient, atât la nivel naţional, cât şi la nivel european.

Ultima actualizare: 13.04.2011

Top