Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Învățământul superior – cooperarea dintre țările UE și țările din afara UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Învățământul superior – cooperarea dintre țările UE și țările din afara UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Consolidarea cooperării cu țările din afara UE în domeniul învățământului superior – COM(2001) 385 final

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea definește o strategie și identifică norme în vederea consolidării cooperării dintre țările UE și țările din afara UE în domeniul învățământului superior.

Obiectivele acesteia sunt:

 • promovarea UE în calitate de centru de învățare;
 • sprijinirea țărilor partenere din afara UE în eforturile acestora de modernizare;
 • promovarea unor valori comune și a înțelegerii între culturi;
 • sprijinirea țărilor UE și a instituțiilor de învățământ superior ale acestora în eforturile lor de internaționalizare; și
 • creșterea calității serviciilor și a resurselor umane prin învățare reciprocă și schimburi de bune practici.

ASPECTE-CHEIE

 • Prin strategia definită în această comunicare se speră valorificarea optimă a experienței dobândite din programele organizate în UE, cum ar fi programul Erasmus+, care, printre altele, vizează sporirea dimensiunii internaționale a educației și formării cu ajutorul unor parteneriate între instituțiile de învățământ superior din țările UE și din țările din afara UE.
 • În strategie se face apel la rețele și parteneriate multilaterale care să implice țări cu instituții de învățământ superior similare celor din UE, astfel încât universitățile respective să poată conveni asupra unor aspecte precum:
  • conținutul academic al cursurilor predate studenților participanți la schimburi;
  • proceduri privind îngrijirea studenților participanți la schimburi în perioada în care aceștia se află în străinătate; sau
  • proceduri pentru recunoașterea activității universității de origine și a celei gazdă, pe baza modelului sistemului european de credite transferabile*.
 • În strategie se subliniază faptul că doar schimbul de studenți nu este suficient pentru a asigura o eficacitate reală a cooperării dintre țările UE și țările din afara UE în ceea ce privește învățământul superior. Sunt necesare, de asemenea, schimburi de personal și programe comune.
 • Pentru a promova UE în calitate de centru de excelență în domeniul învățării la nivel mondial, în strategie se propune sporirea capacității pentru studii europene în alte țări prin extinderea rețelei de centre de studii privind UE și de catedre Jean Monnet (posturi pentru cadre didactice universitare din întreaga lume specializate în domeniul integrării europene).
 • Acțiunile Marie Skłodowska-Curie, finanțate prin programul Orizont 2020, vin în completarea strategiei prin promovarea mobilității transnaționale a cercetătorilor și a doctoranzilor.

CONTEXT

Universitățile europene au un parcurs pozitiv în ceea ce privește cooperarea în plan internațional, acestea facilitând elaborarea unor programe internaționale și a unor diplome comune, finanțând proiecte internaționale în domeniul cercetării și inovării și sprijinind schimbul de studenți, de personal și de cunoștințe. Această cooperare nu numai că sporește calitatea educației și formării, ci impulsionează inovarea și crearea de locuri de muncă prin mobilitate, oferind totodată personalului și studenților oportunități de a-și lărgi orizonturile.

TERMENI-CHEIE

* Sistemul european de credite transferabile: un sistem de credite academice menit să faciliteze circulația studenților dintr-o țară în alta. Acesta a fost adoptat de majoritatea țărilor din Spațiul European al Învățământului Superior, precum și de numeroase țări din afara acestuia.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind consolidarea cooperării cu țările terțe în domeniul învățământului superior [COM(2001) 385 final, 18.7.2001]

Data ultimei actualizări: 26.10.2015

Top