Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mobilitatea studenților, a persoanelor care urmează cursuri de formare, a tinerilor voluntari, a cadrelor didactice și a formatorilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mobilitatea studenților, a persoanelor care urmează cursuri de formare, a tinerilor voluntari, a cadrelor didactice și a formatorilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Recomandarea 2001/613/CE privind mobilitatea pe teritoriul UE a studenților, a persoanelor care urmează cursuri de formare, a voluntarilor, a cadrelor didactice și a formatorilor

CARE ESTE OBIECTIVUL RECOMANDĂRII?

Ca urmare a Consiliului European de la Lisabona din 2000, această recomandare are obiectivul de a sprijini libera circulație în domeniul educației și al formării. Recomandarea solicită țărilor Uniunii Europene (UE) să ia măsurile necesare pentru a încuraja mobilitatea studenților, a cadrelor didactice și a personalului de formare pe teritoriul UE.

ASPECTE-CHEIE

Recomandarea solicită țărilor UE să elimine obstacolele juridice, administrative, lingvistice și culturale din calea persoanelor care:

 • studiază sau urmează cursuri de formare;
 • desfășoară activități de voluntariat; sau
 • sunt cadre didactice sau furnizează servicii de formare

într-o altă țară a UE.

Printre aspectele, obiectivele și sugestiile prezentate se numără:

 • obiectivul de a învăța cel puțin două limbi ale UE, cu pregătire lingvistică și culturală înainte de călătorie;
 • încurajarea conștientizării cetățeniei UE în rândul tinerilor, precum și respectarea diferențelor;
 • accesul ușor la informații despre oportunități în alte țări ale UE;
 • facilitarea și simplificarea sprijinului financiar (granturi, burse, subvenții, împrumuturi etc.);
 • ajutorul pentru cheltuielile de transport, cazare, masă și accesul la resurse culturale pe aceeași bază ca în cazul cetățenilor țării gazdă; și
 • un grad mai ridicat de conștientizare cu privire la drepturile financiare și la protecția socială reciprocă.

Măsuri care afectează în mod specific studenții sau persoanele care urmează cursuri de formare

 • încurajarea studenților să efectueze o parte a studiilor într-o altă țară a UE și facilitarea recunoașterii academice între țări a perioadelor de studiu efectuate;
 • încurajarea utilizării unor modele mai clare pentru certificatele de formare, de exemplu, prin furnizarea de traduceri și puncte de informare centralizate;
 • facilitarea dovedirii de către studenți a asigurării de sănătate sau a resurselor financiare de care dispun în vederea obținerii permiselor de reședință; și
 • facilitarea integrării și a sprijinirii studenților în sistemul educațional al țării gazdă, precum și a reintegrării acestora în țara lor de origine.

Măsuri care afectează tinerii voluntari

 • asigurarea luării în considerare a naturii specifice a activității voluntare în problemele juridice și administrative;
 • promovarea introducerii unui certificat de participare în vederea stabilirii unui format comun al UE pentru cererile de locuri de muncă; și
 • evitarea discriminării voluntarilor în ceea ce privește dreptul la protecție socială.

Măsuri care privesc cadrele didactice și formatorii

 • luarea în considerare a problemelor de mobilitate care rezultă din unele acte legislative naționale și încurajarea cooperării;
 • înlocuirea temporară a profesorilor și a formatorilor în domeniul mobilității;
 • facilitarea integrării în instituția gazdă;
 • introducerea unor perioade de formare europeană pentru facilitarea mobilității;
 • încurajarea unei dimensiuni europene în cadrul profesiei prin conținutul programelor de formare și prin contactul și schimburile dintre instituții; și
 • promovarea experienței mobilității europene ca o componentă a carierei.

Țărilor UE li se solicită să redacteze un raport o dată la doi ani cu privire la măsurile luate ca răspuns la aceste recomandări.

CONTEXT

Recomandările evidențiate s-au aplicat inițial programelor UE precum Socrates (educație), Leonardo da Vinci (formare profesională) și Tineret, care acum fac parte toate din programul Erasmus+ și completează măsurile care acum intră sub incidența ET 2020, care cuprinde cooperarea în domeniul educației, al formării și al învățării pe tot parcursul vieții.

ACTUL PRINCIPAL

Recomandarea 2001/613/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iulie 2001 privind mobilitatea în cadrul Comunității a studenților, a persoanelor care urmează cursuri de formare, a voluntarilor, a cadrelor didactice și a formatorilor (JO L 215, 9.8.2001, pp. 30-37)

ACTE CONEXE

Recomandarea Consiliului din 28 iunie 2011: Tineretul în mișcare – promovarea mobilității tinerilor în scop educațional (JO C 199, 7.7.2011, pp. 1-5)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: „Tineretul în mișcare” – O inițiativă de eliberare a potențialului tinerilor de a realiza o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în Uniunea Europeană [COM(2010) 477 final, 15.9.2010]

Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind stabilirea unui sistem european de credite pentru educație și formare profesională (SECEFP) (JO C 155, 8.7.2009, pp. 11-18)

Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului din 15 noiembrie 2007, privind îmbunătățirea calității pregătirii cadrelor didactice (JO C 300, 12.12.2007, pp. 6-9)

Decizia nr. 2241/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 de instituire a unui cadru comunitar unic pentru transparența calificărilor și competențelor (Europass) (JO L 390, 31.12.2004, pp. 6-20)

Data ultimei actualizări: 19.12.2016

Top