Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistici privind câștigurile salariale și costul forței de muncă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistici privind câștigurile salariale și costul forței de muncă

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 530/1999 – cifre UE comparabile pentru câștigurile salariale și costul forței de muncă

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul are obiectivul de a ajuta UE la formularea politicilor pe baza unor statistici pertinente și comparabile din întreaga UE, în toate regiunile și pentru toate domeniile sociale și economice.
 • În acest scop, Regulamentul (CE) nr. 530/199 stabilește tipul de date pe care autoritățile statistice din UE trebuie să le colecteze și modalitatea de a face acest lucru.

ASPECTE-CHEIE

 • Autoritățile naționale din țările UE și Eurostat cooperează pentru a realiza statistici UE, pentru a compara costul forței de muncă și câștigurile salariale.
 • La fiecare patru ani, Eurostat publică date și analize pentru fiecare dintre aceste domenii, alternând subiectul din doi în doi ani. De exemplu:
  • în 2014 – câștiguri salariale
  • în 2016 – costul forței de muncă
  • în 2018 – câștiguri salariale etc.
 • Acestea sunt utilizate pentru a dezvolta politici UE pentru întreprinderi și angajați și pentru a analiza creșterea economică a UE și coeziunea economică și socială a acesteia.

Tipuri de informații colectate

Costul forței de muncă

 • În ceea ce privește nivelul și structura costului forței de muncă, informațiile trebuie să permită realizarea unor statistici privind:
  • întreprinderea sau unitatea de producție pentru care lucrează angajații, în special regiunea în care își are sediul aceasta, mărimea și sectorul de activitate;
  • costul total anual al forței de muncă (indemnizații și salarii, contribuții sociale, costuri de formare profesională etc.);
  • numărul mediu anual al lucrătorilor, inclusiv lucrătorii cu fracțiune de normă și ucenicii;
  • numărul anual de ore lucrate și plătite.

Câștigurile salariale

 • În ceea ce privește structura și distribuția câștigurilor salariale, informațiile care vor fi colectate trebuie să cuprindă date despre:
  • întreprinderea sau unitatea locală pentru care muncesc angajații, în special aspecte precum forma controlului economic și financiar și tipul convenției colective aplicate în cadrul întreprinderii etc.;
  • angajați (sexul, vârsta, ocupația, nivelul de educație și pregătire, vechimea, cu normă întreagă sau cu jumătate de normă, tipul de contract de muncă);
  • câștiguri brute și numărul de ore plătite.

Culegerea datelor și prelucrarea rezultatelor

 • Autoritățile naționale relevante definesc metodele potrivite de culegere a informațiilor și asigură că angajatorii își îndeplinesc obligația de a furniza informațiile în termenele-limită fixate. Cu toate acestea, anchetele efectuate în întreprinderi sunt opționale, dacă se pot produce estimări precise din alte surse corespunzătoare.
 • Autoritățile naționale trebuie să prelucreze răspunsurile în mod consecvent, astfel încât rezultatele să fie comparabile.
 • Rezultatele sunt transmise la Eurostat în termen de 18 luni de la încheierea anului de referință.
 • Detalii privind modul în care datele trebuie să fie colectate și formatul în care trebuie să fie transmise la Eurostat sunt stabilite în două acte de punere în aplicare [Regulamentul (CE) nr. 1726/1999 și 1916/2000].

Calitatea

 • Autoritățile naționale trebuie să se asigure că rezultatele lor furnizează o reprezentare precisă a situației din țara lor.
 • După fiecare perioadă de referință, autoritățile transmit la Eurostat un raport referitor la modul de punere în aplicare a regulamentului în țara acestora, astfel încât Eurostat să poată evalua calitatea datelor.
 • Conținutul și criteriile de evaluare a raportului sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 698/2006.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu data de 1 aprilie 1999.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 530/1999 al Consiliului din 9 martie 1999 privind statisticile structurale ale câștigurilor salariale și ale costului forței de muncă (JO L 63, 12.3.1999, pp. 6-10)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 530/1999 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1726/1999 al Comisiei din 27 iulie 1999 privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 530/1999 al Consiliului referitor la statisticile structurale ale câștigurilor salariale și ale costului forței de muncă, în ceea ce privește definirea și transmiterea informațiilor referitoare la costul forței de muncă (JO L 203, 3.8.1999, pp. 28-40)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1916/2000 al Comisiei din 8 septembrie 2000 privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 530/1999 al Consiliului privind statisticile structurale referitoare la câștigurile salariale și costul forței de muncă, în ceea ce privește definirea și transmiterea informațiilor despre structura câștigurilor salariale (JO L 229, 9.9.2000, pp. 3-13)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 698/2006 al Comisiei din 5 mai 2006 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 530/1999 al Consiliului în ceea ce privește evaluarea calității statisticilor structurale ale costului forței de muncă și ale câștigurilor salariale (JO L 121, 6.5.2006, pp. 30-35)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 27.07.2016

Top