Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Anchetă asupra forței de muncă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Anchetă asupra forței de muncă

Procesul de elaborare a politicilor Uniunii Europene (UE) în domeniul ocupării forței de muncă depinde în mare măsură de disponibilitatea unor statistici comparabile, fiabile și actuale. Ancheta asupra forței de muncă a UE (AFM-UE) oferă informații despre situația și tendințele de pe piața muncii din UE.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește o metodologie armonizată pentru colectarea statisticilor naționale privind participarea pe piața forței de muncă a persoanelor cu vârsta de cel puțin 15 ani, precum și privind persoanele din afara forței de muncă. Acesta stabilește norme și orientări privind aspecte precum proiectarea, caracteristicile, metodele și luarea deciziilor referitoare la anchetă, astfel încât să se asigure rezultate comparabile.

ASPECTE-CHEIE

Acoperirea

AFM-UE cuprinde 33 de țări: cele 28 de state membre ale UE, Islanda, Norvegia, Elveția și două țări candidate (fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și Turcia). Este cea mai mare anchetă prin sondaj asupra gospodăriilor europene (adică un eșantion de gospodării studiate cu privire la o serie de subiecte precum viața profesională, situația locativă, situația veniturilor, sănătatea etc.).

Ancheta îi cuprinde pe toți cetățenii care locuiesc în gospodării private (adică exclude spitalele, internatele etc.).

Desfășurarea AFM-UE

Institutele naționale de statistică ale statelor membre ale UE sunt responsabile pentru:

 • conceperea chestionarelor naționale;
 • redactarea eșantionului;
 • desfășurarea interviurilor; și
 • trimiterea rezultatelor la biroul de statistică al Comisiei Europene, Eurostat, unde acestea sunt prelucrate central.

Acest lucru se realizează în acord cu un sistem comun de codificare stabilit în Regulamentul (CE) nr. 377/2008.

Eurostat le oferă sprijin institutelor de statistică, promovând concepte și metode armonizate și diseminând statistici comparabile privind piața muncii europene și naționale.

Culegerea datelor

Culegerea datelor în cadrul AFM-UE cuprinde aspecte precum:

 • contextul demografic (gen, vârstă etc.);
 • statutul după participarea la activitatea economică;
 • caracteristicile locului de muncă din activitatea principală;
 • numărul de ore lucrate;
 • caracteristicile locului de muncă din activitatea secundară;
 • subocuparea cu privire la timpul de muncă (adică atunci când numărul de ore de lucru ale unei persoane angajate este insuficient în raport cu o situație de angajare alternativă în care persoana respectivă dorește și este disponibilă să se angajeze);
 • căutarea unui loc de muncă;
 • educația și formarea profesională;
 • experiența anterioară în muncă a persoanelor neocupate;
 • situația cu un an înainte de anchetă;
 • statutul principal după participarea la activitatea economică; și
 • venitul.

În funcție de statutul persoanei studiate (adică angajat, șomer sau în afara forței de muncă, precum tinerii aflați în perioada studiilor sau femeile cu responsabilități familiale), se culeg diferite tipuri de informații.

Datele sunt colectate trimestrial și implică aproximativ 1,8 milioane de interviuri în toată Europa. Ratele de eșantionare în țările participante sunt cuprinse între 0,2 % și 3,3 %.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 15 martie 1998.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Eurostat.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 577/98

15.3.1998

15.3.1998

JO L 77, 14.3.1998, pp. 3-7

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1991/2002

10.11.2002

-

JO L 308, 9.11.2002, pp. 1-2

Regulamentul (CE) nr. 2104/2002

19.12.2002

-

JO L 324, 29.11.2002, pp. 14-19

Regulamentul (CE) nr. 2257/2003

12.1.2004

-

JO L 336, 23.12.2003, pp. 6-7

Regulamentul (CE) nr. 1372/2007

23.12.2007

-

JO L 315, 3.12.2007, pp. 42-43

Regulamentul (CE) nr. 596/2009

7.8.2009

-

JO L 188, 18.7.2009, pp. 14-92

Regulamentul (UE) nr. 545/2014

18.6.2014

-

JO L 163, 29.5.2014, pp. 10-14

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 577/98 au fost integrate în textul original. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 377/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate, în ceea ce privește codificarea utilizată pentru transmiterea datelor începând cu anul 2009, utilizarea unui subeșantion pentru culegerea datelor referitoare la variabilele structurale și definirea trimestrelor de referință (JO L 114, 26.4.2008, pp. 57-84)

Regulamentul (UE) nr. 318/2013 al Comisiei din 8 aprilie 2013 de adoptare a programului de module ad-hoc, care acoperă perioada 2016-2018, pentru ancheta prin sondaj asupra forței de muncă prevăzută prin Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului (JO L 99, 9.4.2013, pp. 11-12)

Data ultimei actualizări: 03.04.2015

Top