Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Modernizarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Modernizarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă

Numeroase persoane aflate în căutarea unui loc de muncă încep prin a se adresa serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM), acestea având astfel un rol-cheie în punerea în aplicare a politicilor privind piața muncii. Printr-o colaborare mai strânsă la nivelul Uniunii Europene (UE), SPOFM ar trebui să contribuie la atingerea obiectivului strategiei Europa 2020 privind o rată de ocupare a forței de muncă de 75 %.

ACT

Comunicare din partea Comisiei: Modernizarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă în sprijinul strategiei europene de ocupare a forței de muncă [COM(98) 641 final din 13.11.1998]

SINTEZĂ

Numeroase persoane aflate în căutarea unui loc de muncă încep prin a se adresa serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM), acestea având astfel un rol-cheie în punerea în aplicare a politicilor privind piața muncii. Printr-o colaborare mai strânsă la nivelul Uniunii Europene (UE), SPOFM ar trebui să contribuie la atingerea obiectivului strategiei Europa 2020 privind o rată de ocupare a forței de muncă de 75 %.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea analizează rolul SPOFM în cadrul strategiei UE de ocupare a forței de muncă și mediul mereu în schimbare în care funcționează aceste servicii. Documentul identifică o necesitatea unei evoluții a rolului, a metodelor de lucru și a obiectivelor acestora. De asemenea, comunicarea a pregătit terenul pentru o decizie adoptată în 2014, de înființare a unei rețele a SPOFM din întreaga UE pentru perioada 2014-2020.

ASPECTE-CHEIE

Rolul SPOFM în punerea în aplicare a strategiei europene de ocupare a forței de muncă

furnizorii de informații privind piața muncii: aceștia culeg date privind posturile vacante și candidații potențiali și furnizează informații cu privire la posibilitățile de formare/recalificare;

agenții: aceștia afișează posturile vacante și încearcă să coreleze cererea cu oferta de forță de muncă;

reglarea pieței: implicându-se în punerea în aplicare a politicilor privind piața muncii, SPOFM pot contribui la reglarea cererii și a ofertei de ocupare a forței de muncă, de exemplu, prin programe de reducere a lacunelor în materie de competențe.

Modele de SPOFM diferite

SPOFM prezintă diferențe de la o țară la alta în ceea ce privește eficacitatea punerii în aplicare a programelor privind piața muncii, ca urmare a diferențelor care țin de competențe, de structura organizațională, de instrumente și de piețele muncii.

Un mediu care evoluează

modificarea profilului persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (mai mulți tineri cu studii superioare, mai multe femei, o forță de muncă în curs de îmbătrânire etc.);

schimbări ale cerințelor angajatorilor (tranziția la o economie a serviciilor);

schimbările tehnologice rapide și necesitatea menținerii competitivității;

schimbarea relațiilor de muncă (contracte, program de lucru mai flexibil etc.);

șomaj ridicat și persistent.

Cooperarea SPOFM

SPOFM cooperează în mod informal la nivelul UE încă din 1997 și participă la punerea în aplicare a orientărilor UE privind ocuparea forței de muncă și la derularea planurilor naționale de măsuri asociate acestora.

Consolidarea cooperării dintre SPOFM a fost privită ca fiind vitală pentru a atinge obiectivele de ocupare a forței de muncă ale strategiei Europa 2020. Astfel, în 2014, UE a convenit asupra instituirii unei rețele cu o bază legislativă solidă, pentru intensificarea cooperării dintre SPOFM din țările UE.

Aceasta are următoarele obiective:

realizarea unor analize comparative a performanțelor SPOFM;

identificarea de bune practici bazate pe date concrete și promovarea învățării reciproce;

promovarea îmbunătățirii furnizării serviciilor SPOFM, inclusiv a garanției pentru tineret;

contribuția la strategia europeană privind ocuparea forței de muncă și la politicile naționale corespunzătoare acesteia.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Comisiei Europene referitor la serviciile publice de ocupare a forței de muncă.

ACTE CONEXE

Decizia nr. 573/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) (JO L 159, 28.5.2014, pp. 32-39)

Ultima actualizare: 20.04.2015

Top