Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Comitetul consultativ pentru egalitatea de șanse între bărbați și femei

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Comitetul consultativ pentru egalitatea de șanse între bărbați și femei

SINTEZĂ PRIVIND:

Constituirea Comitetului consultativ al UE pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați – Decizia 2008/590/CE

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Decizia instituie un comitet pentru asigurarea consultării și a schimburilor regulate dintre organisme și instituții, care să promoveze egalitatea de șanse între femei și bărbați în țările UE.

ASPECTE-CHEIE

Comitetul consultativ pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați este menit să ajute Comisia Europeană în formularea și punerea în aplicare a măsurilor de promovare a egalității de șanse între femei și bărbați. Comitetul realizează acest lucru prin încurajarea schimbului de experiență, politici și practici relevante între țările UE și diferitele părți implicate.

Comitetul are 70 de membri cu un mandat cu durata de 3 ani care poate fi reînnoit, format din:

1 reprezentant din fiecare țară a UE, numit de guvernul propriu dintr-un minister sau un departament guvernamental responsabil de promovarea egalității de șanse;

1 reprezentant din fiecare țară a UE, numit de Comisie dintre membrii unui comitet național sau organism responsabil de egalitatea de șanse, pe baza unei propuneri din partea organizației în cauză;

7 membri care reprezintă patronatele la nivelul UE; și

7 membri care reprezintă sindicatele la nivelul UE.

Lobby-ul european al femeilor este reprezentat la întrunirile comitetului de 2 membri în calitate de observatori. De asemenea, reprezentanții organizațiilor internaționale, profesionale și asociative pot fi admiși în calitate de observatori ca urmare a unei solicitări întemeiate adresate Comisiei.

Comitetul alege un președinte și doi vicepreședinți dintre membrii săi pe o perioadă de un an.

Președintele poate invita să participe la lucrările Comitetului, în calitate de expert, orice persoană având o competență deosebită într-un subiect înscris pe ordinea de zi.

Comitetul se reunește la sediul Comisiei la convocarea acesteia cel puțin de două ori pe an. Dezbaterile Comitetului se bazează pe solicitările de aviz formulate de Comisie și pe avizele pe care Comitetul le emite din proprie inițiativă. Acestea nu sunt urmate de un vot.

CONTEXT

Decizia 2008/590/CE a Comisiei codifică și abrogă Decizia 82/43/CEE care a instituit inițial un Comitet consultativ pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați și care a fost modificat de câteva ori.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina referitoare la egalitatea de șanse între femei și bărbați de pe site-ul Comisiei Europene.

ACT

Decizia 2008/590/CE a Comisiei din 16 iunie 2008 privind constituirea Comitetului consultativ pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați (versiune codificată) (JO L 190, 18.7.2008, pp. 17–21)

Modificările succesive aduse Deciziei 2008/590/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 18.01.2016

Top