Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Îngrijirea copiilor - echilibrul dintre muncă și viața privată pentru bărbați și femei

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Îngrijirea copiilor - echilibrul dintre muncă și viața privată pentru bărbați și femei

Recomandarea 92/241/CEE privind îngrijirea copiilor

ACT

Recomandarea Consiliului 92/241/CEE din 31 martie 1992 privind îngrijirea copiilor (JO L 123, 8.5.1992, pp. 16-18)

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI RECOMANDĂRI?

Recomandarea promovează egalitatea de șanse pentru mame și tați în vederea realizării unui echilibru între viața profesională și cea familială, încurajând țările UE să ia și/sau să sprijine inițiative care să îi ajute pe părinți să își gestioneze responsabilitățile legate de îngrijirea copiilor.

ASPECTE-CHEIE

Recomandarea abordează domeniile următoare:

furnizarea de servicii de îngrijire a copiilor pe perioada în care părinții lucrează, studiază, urmează un program de formare profesională sau caută activ un loc de muncă;

concediul special pentru părinții care lucrează și care au copii în îngrijire;

transformarea mediului de lucru într-unul mai sensibil la nevoile lucrătorilor cu copii;

măsuri pentru ajutarea ambilor părinți la partajarea responsabilităților profesionale și de îngrijire a copiilor.

Actul recomandă ca serviciile de îngrijire a copiilor:

să aibă prețuri rezonabile;

să combine îngrijirea de încredere (sănătoasă și sigură) cu un aport educațional/de dezvoltare;

să fie accesibile copiilor cu nevoi speciale (de exemplu, au anumite cerințe lingvistice) și celor din familii monoparentale.

Concediul special

Pentru a atrage mai multe femei pe piața muncii, țările UE trebuie să încurajeze inițiativele precum concediul special, atât pentru mame, cât și pentru tați.

Mediul de lucru

Țările UE trebuie să ia și/sau să încurajeze inițiative pentru:

a face munca mai favorabilă îngrijirii copiilor, în special prin intermediul acordurilor colective dintre angajatori și sindicate;

a asigura salarii și condiții de muncă decente pentru personalul care lucrează în domeniul serviciilor de îngrijire a copiilor;

a acționa în sectorul public care poate servi de model pentru restul economiei.

Partajarea responsabilităților

Țările UE trebuie să încurajeze participarea sporită a bărbaților la sarcinile legate de îngrijirea copiilor pentru a realiza o partajare mai echilibrată a responsabilităților parentale și pentru a le permite femeilor să aibă un rol mai eficient pe piața muncii.

Informații suplimentare despre obiectivele UE privind îngrijirea copiilor.

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Obiectivele de la Barcelona - Dezvoltarea serviciilor de îngrijire a copiilor în Europa pentru o creștere durabilă și favorabilă incluziunii [COM(2013) 322 final, 29.5.2013]

Data ultimei actualizări: 14.09.2015

Top