Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Timpul de lucru la bordul navelor care folosesc porturile UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Timpul de lucru la bordul navelor care folosesc porturile UE

SINTEZĂ

Această directivă are obiectivul de a combate denaturarea concurenței de către proprietarii navelor din țările din afara UE și de a proteja sănătatea și securitatea navigatorilor la bordul navelor care folosesc porturile UE.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva are obiectivul de a oferi proceduri pentru verificarea și asigurarea conformității navelor care fac escală în porturile din țările UE cu Directiva 1999/63/CE (modificată ulterior prin Directiva 2009/13/CE), care subliniază normele privind timpul de lucru al navigatorilor, inclusiv orele, odihna, concediile plătite și capacitatea de efectuare a muncii.

ASPECTE-CHEIE

Țările UE, prin intermediul inspectorilor de control ai statului portului desemnați, desfășoară inspecții la bordul navelor care fac escală în porturile lor, indiferent de țara în care acestea sunt înmatriculate. Navele de pescuit nu sunt incluse în directivă.

Inspecțiile au loc în special după primirea unei reclamații din partea căpitanului, a unui membru al echipajului sau a oricărei persoane sau organizații având un interes legitim în ceea ce privește exploatarea în siguranță a navei, condițiile de viață și de muncă la bordul navei sau prevenirea poluării.

Inspecțiile stabilesc dacă:

un tabel cu regimul de muncă la bordul navei este afișat într-un loc ușor accesibil;

un registru în care se consemnează orele de muncă și perioadele de odihnă se ține la bord și este vizat de autoritatea competentă a țării în care este înmatriculată nava.

Dacă se constată că navigatorii sunt excesiv de obosiți, se efectuează o inspecție mai detaliată pentru a stabili dacă orele de muncă ce au fost consemnate sunt în conformitate cu reglementările și dacă au fost respectate.

În cazul oricărei situații care prezintă în mod clar un pericol pentru securitate sau sănătate, țara UE poate interzice părăsirea portului de către navă până la rectificarea deficiențelor sau până când echipajul este odihnit.

Dacă unei nave i se interzice să părăsească portul, se va informa căpitanul, proprietarul sau un funcționar al țării de pavilion, al țării în care este înmatriculată nava sau un reprezentant diplomatic cu privire la decizie și la orice măsuri de remediere necesare.

Dacă o navă este întârziată în mod inutil, proprietarul este îndreptățit la compensații pentru orice pierdere sau daună suferită, sarcina probei revenind proprietarului navei, care are și dreptul de a ataca o decizie de imobilizare.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 20 ianuarie 2000.

Pentru informații suplimentare, consultați Convenția privind munca din domeniul maritim din 2006 pe site-ul Organizației Internaționale a Muncii.

ACT

Directiva 1999/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind aplicarea dispozițiilor referitoare la timpul de lucru al navigatorilor la bordul navelor care fac escală în porturile Comunității

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 1999/95/CE

20.1.2000

30.6.2002

JO L 14, 20.1.2000, p. 29-35

ACTE CONEXE

Directiva 2009/13/CE a Consiliului din 16 februarie 2009 de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociația Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Convenția din 2006 privind munca în domeniul maritim și de modificare a Directivei 1999/63/CE (JO L 124, 20.5.2009, pp. 30-50)

Data ultimei actualizări: 06.10.2015

Top