Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Timpul de lucru al navigatorilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Timpul de lucru al navigatorilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 1999/63/CE – Acordul de organizare a timpului de lucru al navigatorilor

CARE ESTE OBIECTIVUL DIRECTIVEI?

 • Directiva introduce în legislație acordul privind timpul de lucru al navigatorilor* încheiat între Asociația Proprietarilor de Nave* din Comunitatea Europeană și Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Transporturi la 30 septembrie 1998.
 • Actul ia în considerare Convenția privind munca din domeniul maritim a Organizației Internaționale a Muncii.

ASPECTE-CHEIE

 • Orice navă maritimă aflată în proprietate publică sau privată, care este înregistrată într-o țară a Uniunii Europene (UE) și care desfășoară activități maritime comerciale trebuie să respecte legislația.
 • Directiva specifică un număr maxim de ore de lucru* sau un număr minim de ore de odihnă* de-a lungul unei perioade date.
 • Orele de lucru trebuie să respecte că:
  • o zi de lucru standard este de 8 ore, cu o zi de odihnă și repausuri în timpul sărbătorilor legale;
  • numărul maxim de ore de lucru trebuie să nu depășească 14 în orice perioadă de 24 de ore sau 72 de ore în 7 zile.
 • Perioadele de odihnă:
  • trebuie să nu fie de mai puțin de 10 ore în orice perioadă de 24 de ore sau 77 de ore în 7 zile;
  • pot fi împărțite în cel mult două perioade, dintre care una trebuie să fie de cel puțin 6 ore;
  • trebuie să fie separate printr-un interval de cel puțin 14 ore;
  • trebuie să fie perturbate cât mai puțin de exerciții de siguranță, precum exercițiile de verificare a echipajului și de instrucție pentru stingerea incendiilor și de salvare;
  • trebuie să includă o compensație adecvată pentru navigatorii chemați la post în timpul orelor de odihnă.
 • Comandanții navelor au dreptul să ceară echipajului să se prezinte la post pentru a garanta siguranța imediată a navei, a persoanelor de la bord, a încărcăturii și a altor persoane aflate în pericol.
 • Detaliile privind programul de lucru de la bordul navei și dispozițiile legislative trebuie să fie accesibile și afișate.
 • Trebuie să se întocmească registre pentru orele zilnice de lucru și orele de odihnă ale navigatorilor.
 • Nivelurile de dotare cu personal trebuie să evite sau să diminueze orele excesive de lucru pentru a asigura odihnă suficientă și pentru a limita oboseala.
 • Niciun navigator cu vârsta sub 18 ani nu poate lucra pe timp de noapte*, deși sunt permise unele excepții.
 • Nicio persoană cu vârsta sub 16 ani nu poate lucra pe o navă.
 • Fiecare navigator:
  • trebuie să aibă un certificat de sănătate care să îi ateste capacitatea din punct de vedere medical de a lucra pe mare. Sunt permise unele excepții;
  • are dreptul la un concediu anual plătit. Acesta este bazat pe un minimum de 2,5 zile pe lună lucrată și proporțional pentru lunile lucrate incomplet.
 • Țările UE pot:
  • să permită scutiri de la orele de lucru specificate și de la perioadele de odihnă, în anumite condiții;
  • să aplice navigatorilor mai multe condiții, dar nu mai puțin favorabile decât cele cuprinse în directivă.

Normele completează actul legislativ separat privind timpul de lucru la bordul navelor care folosesc porturile UE.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 22 iulie 1999. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 30 iunie 2002.

CONTEXT

Ca urmare a naturii specifice a sectorului marin, acesta nu este cuprins în Directiva 2003/88/CE privind organizarea timpului de lucru și, astfel, necesită propriile norme.

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Navigator: o persoană salariată în temeiul unui contract, cu orice titlu, la bordul unei nave maritime

Proprietar de navă: proprietarul navei sau orice altă organizație sau persoană care își asumă responsabilitatea respectivă

Ore de lucru: timpul în care un navigator lucrează la bordul unei nave

Ore de odihnă: timpul în afara orelor de lucru, dar care nu include pauzele scurte

Pe timp de noapte: cel puțin 9 ore, incluzând intervalul de la miezul nopții până la ora 5.00 dimineața

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 1999/63/CE a Consiliului din 21 iunie 1999 privind Acordul de organizare a timpului de lucru al navigatorilor, încheiat între Asociația Proprietarilor de Nave din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Transporturi din Uniunea Europeană (FST) – Anexă: Acordul european privind organizarea timpului de lucru al navigatorilor (JO L 167, 2.7.1999, pp. 33-37)

Modificările succesive aduse Directivei 1999/63/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 06.09.2016

Top