Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transportul rutier: regulile UE privind perioadele de conducere auto, pauzele și perioadele de repaus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Transportul rutier: regulile UE privind perioadele de conducere auto, pauzele și perioadele de repaus

Organizarea timpului de lucru al șoferilor care desfășoară activități de transport rutier în Uniunea Europeană (UE) poate contribui la sporirea siguranței rutiere și a sănătății și siguranței șoferilor, asigurând totodată o concurență echitabilă.

ACT

Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier

SINTEZĂ

Organizarea timpului de lucru al șoferilor care desfășoară activități de transport rutier în Uniunea Europeană (UE) poate contribui la sporirea siguranței rutiere și a sănătății și siguranței șoferilor, asigurând totodată o concurență echitabilă.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește reguli minime privind organizarea timpului de lucru al șoferilor, completând prevederile Regulamentului (CE) nr. 561/2006, care prevede reguli comune referitoare la timpul de conducere auto și la perioadele de odihnă ale conducătorilor auto.

ASPECTE-CHEIE

Prevederile directivei se aplică tuturor „lucrătorilor mobili” care fac parte din personalul unei întreprinderi cu sediul într-o țară a UE, efectuând activități de transport rutier. De asemenea, directiva se aplică conducătorilor auto independenți.

Timpul de lucru cuprinde:

  • conducerea autovehiculului;
  • încărcarea și descărcarea;
  • ajutorul acordat pasagerilor la urcarea și coborârea din vehicul;
  • curățenia și întreținerea tehnică;
  • toate celelalte activități vizând siguranța vehiculului, a pasagerilor sau a încărcăturii, precum și îndeplinirea anumitor obligații legale direct legate de o anumită operațiune de transport (cum sunt formalitățile administrative legate de vamă);
  • orice altă perioadă de timp în care șoferul este considerat a fi la postul său de lucru.

Durata maximă a săptămânii de lucru este stabilită la 48 de ore; aceasta poate fi prelungită însă la 60 de ore, cu condiția ca media de 48 de ore pe săptămână să nu fie depășită pe parcursul a patru luni.

Șoferilor le este interzis să lucreze mai mult de șase ore fără a face o pauză. Aceste pauze trebuie să fie de cel puțin 30 de minute dacă orele de lucru totalizează între șase și nouă ore. Această regulă completează prevederile Regulamentului (CE) 561/2006, care stabilește o durată maximă de condus fără pauză sau odihnă de 4,5 ore.

Directiva menține prevederile Regulamentului (CE) 561/2006 referitoare la odihnă. Șoferii trebuie să își ia perioade zilnice și săptămânale de odihnă.

Dacă se efectuează un schimb de noapte, timpul de lucru nu poate depăși 10 ore pentru fiecare perioadă de 24 de ore.

Un raport al Comisiei din 2014 a analizat punerea în aplicare a directivei și a regulamentului în perioada 2011-2012. S-au constatat astfel anumite îmbunătățiri în ceea ce privește aplicarea legislației. Cu toate acestea, caracterul incomplet și inconsecvent al informațiilor transmise de țările UE nu a permis o analiză aprofundată a efectelor asupra siguranței rutiere sau asupra sănătății și siguranței șoferilor. Comisia a precizat că va lansa o evaluare cuprinzătoare a funcționării legislației sociale în domeniul transportului rutier.

CONTEXT

Parlamentul European a respins o propunere a Comisiei din 2008 de modificare a directivei în sensul excluderii conducătorilor auto independenți și al intensificării aplicării directivei. Inițial, directiva viza numai lucrătorii mobili care fac parte din personalul unei întreprinderi de transport. Din martie 2009, actul a vizat toți șoferii care intră sub incidența regulamentului privind duratele de conducere, pauzele și perioadele de repaos.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2002/15/CE

23.3.2002

23.3.2005

JO L 80, 23.3.2002, pp. 35-39

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, pp. 1-14)

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare în 2011-2012 a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere și a Directivei 2002/15/CE privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier (al 27-lea raport al Comisiei privind punerea în aplicare a legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere) [COM(2014) 709 final, 21.11.2014]

Data ultimei actualizări: 30.09.2015

Top