Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Concedierile colective: informarea și consultarea personalului

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Concedierile colective: informarea și consultarea personalului

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 98/59/CE a Consiliului privind apropierea legislațiilor țărilor UE cu privire la concedierile colective

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva prevede obligația angajatorilor de a informa și a consulta reprezentanții lucrătorilor în cazul unor concedieri colective*.
 • Actul precizează aspectele la care trebuie să se refere aceste consultări și informațiile pe care trebuie să le ofere angajatorul.
 • De asemenea, directiva stabilește normele de procedură referitoare la concedierile colective.

ASPECTE-CHEIE

Directiva nu se aplică în cazul:

 • concedierilor colective efectuate în cadrul contractelor de muncă încheiate pe perioade de timp limitate sau pentru sarcini specifice, cu excepția cazurilor în care aceste concedieri au loc înainte de data expirării sau realizării acestor contracte;
 • lucrătorilor din administrația publică sau din instituțiile de drept public.

În plus, drepturile angajaților în cazul schimbării proprietății asupra unei întreprinderi sau în cazul în care întreprinderea devine insolvabilă fac obiectul altor norme ale Uniunii Europene (UE).

Consultări

Orice angajator care ia în calcul posibilitatea unor concedieri colective trebuie să desfășoare în timp util consultări cu reprezentanții lucrătorilor pentru a ajunge la un acord. Consultările trebuie să se refere cel puțin la posibilitățile:

 • de a evita concedierile colective sau de a reduce numărul de lucrători afectați; și
 • de a atenua consecințele prin recurgerea la măsuri sociale însoțitoare vizând în special sprijin pentru redistribuirea sau recalificarea lucrătorilor concediați.

Comitetul european de întreprindere sporește drepturile lucrătorilor la informare și la consultare transnațională în cadrul întreprinderilor care își desfășoară activitatea la nivelul UE.

Informații pe care trebuie să le furnizeze angajatorul

Țările UE pot lua măsuri care să le permită reprezentanților lucrătorilor să apeleze la serviciile unor experți, în conformitate cu normele naționale. Angajatorul trebuie să le furnizeze reprezentanților lucrătorilor toate informațiile utile pe parcursul consultărilor și să le comunice în scris următoarele:

 • motivele concedierilor;
 • perioada în cursul căreia vor avea loc concedierile;
 • numărul și categoriile de lucrători încadrați în mod normal;
 • numărul și categoriile de lucrători care vor fi concediați;
 • criteriile propuse pentru selectarea lucrătorilor care urmează a fi concediați;
 • metoda de calculare a indemnizațiilor (dacă este cazul).

Procedura de concedieri colective

Angajatorul trebuie să urmeze procedura de mai jos:

 • Angajatorul notifică în scris autoritatea publică competentă cu privire la orice concediere colectivă preconizată. Această notificare trebuie să cuprindă toate informațiile utile cu privire la concedierile colective preconizate și la consultările desfășurate, cu excepția metodei utilizate pentru calculul indemnizațiilor.
 • În cazul în care angajații fac parte din echipajul unei nave maritime, angajatorul trebuie să notifice autoritățile din țara în care este înregistrată nava.
 • Angajatorul transmite reprezentanților lucrătorilor o copie a notificării, iar aceștia pot transmite eventualele observații autorității publice competente.
 • Concedierile colective produc efecte în – cel puțin – 30 de zile de la notificare; autoritatea publică competentă utilizează acest termen pentru a căuta soluții.
 • Țările UE pot acorda autorității publice competente posibilitatea de a reduce acest termen sau de a-l prelungi la 60 de zile de la notificare, în cazurile în care problemele nu se pot rezolva în termenul prevăzut inițial. Poate fi acordată posibilitatea de a prelungi aceste termene.
 • Angajatorul trebuie să fie informat cu privire la prelungire și la motivele acesteia înainte de expirarea termenului inițial.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 1 septembrie 1998.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Concediere colectivă: o situație în care un angajator adoptă o decizie de a concedia un grup de angajați.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective (JO L 225, 12.8.1998, pp. 16-21)

Modificările succesive aduse Directivei 98/59/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 04.12.2016

Top