Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dialogul social european

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dialogul social european

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea Comisiei – Dialogul social european, o forță pentru inovare și schimbare

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea stabilește orientări menite să consolideze contribuția reprezentanților angajatorilor și ai lucrătorilor („parteneri sociali”) la activitățile instituțiilor publice cu scopul de a îmbunătăți guvernanța publică și reformele economice și sociale în UE.

ASPECTE-CHEIE

Principalele obiective ale comunicării sunt:

consolidarea consultării partenerilor sociali cu ocazia elaborării legislației UE pentru a include toate inițiativele cu implicații sociale;

îmbunătățirea metodelor și a normelor de consultare;

încurajarea cooperării între organizațiile naționale și îmbunătățirea guvernanței lor interne;

încurajarea partenerilor sociali să extindă și să consolideze dialogul social prin creșterea numărului de acorduri convenite și destinate a fi integrate în dreptul UE, precum și prin dezvoltarea proceselor de dialog sectorial și intersectorial;

sporirea vizibilității rezultatelor dialogului social european;

îmbunătățirea formării partenerilor sociali europeni și a reprezentanților autorităților naționale și promovarea dialogului social la nivel local și a responsabilității sociale a întreprinderilor.

Forme de dialog

Consultarea cu partenerii sociali ia două forme principale:

un dialog bilateral între angajatorii și organizațiile sindicale din Europa. Acesta are loc la nivel interprofesional și în cadrul comitetelor sectoriale;

un dialog trilateral în care sunt implicate autoritățile publice.

Dialogul social sectorial

Până în 2015, au fost constituite 43 de comitete pentru dialogul social sectorial (CDSS). CDSS sunt forumuri de discuții și consultare cu privire la ocuparea forței de muncă și la propunerile de politici sociale în cadrul unor sectoare specifice. Deseori acestea sunt alcătuite din mai multe grupuri de lucru și comitete.

Dialogul social interprofesional

S-au instituit mai multe forumuri pentru a permite dialogul social intersectorial, printre care:

Comitetul pentru dialogul social, principalul forum al UE pentru dialogul social bilateral la nivel interprofesional;

Reuniunea socială tripartită la nivel înalt pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă, propusă în prezenta comunicare și care se întrunește de două ori pe an. Aceasta reunește reprezentanții Consiliului și ai Comisiei Europene împreună cu o delegație a partenerilor sociali;

Dialogul macroeconomic, un forum de nivel înalt (nivel ministerial) pentru schimbul de opinii între Consiliu, Comisie, Banca Centrală Europeană și partenerii sociali are loc de două ori pe an și are o structură alcătuită din două niveluri: politic și tehnic;

Forumul de legătură pentru schimbul de informații între toate organizațiile partenerilor sociali din UE și Comisie;

comitetele consultative;

seminare, proiecte comune și parteneri sociali.

Consultarea

La luarea în considerare a legislației, Comisia consultă partenerii sociali cu privire la direcția posibilă a unei inițiative, într-o primă etapă, și la conținutul inițiativei, într-o a doua etapă.

Conform unui raport pentru 2010, dialogul social sectorial:

a contribuit la peste 500 de texte cu diverse statute juridice, începând de la opinii comune și până la răspunsuri la acorduri care au fost puse în aplicare ca legislație a UE;

a stabilit cinci texte cu caracter juridic obligatoriu în cadrul comitetelor de dialog social, care au fost puse în aplicare prin directive.

De asemenea, în cadrul dialogului social interprofesional au fost produse mai multe acorduri:

patru acorduri semnate de partenerii sociali europeni care au fost transformate în directive conform procedurii dialogului social stabilită în articolele 154 și 155 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

patru acorduri interprofesionale au fost încheiate, de asemenea, de către partenerii sociali pe baza propriului program de lucru.

CONTEXT

Dialog social

ACT

Comunicarea Comisiei – Dialogul social european, o forță pentru inovare și schimbare [COM(2002) 341 final, 26.6.2002]

ACTE CONEXE

Document de lucru al serviciilor Comisiei privind funcționarea și potențialul dialogului social sectorial european [SEC(2010) 964 final, 22.7.2010]

Data ultimei actualizări: 06.10.2015

Top