Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Summitul social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Summitul social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2003/174/CE – Summitul social tripartit

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Decizia instituie Summitul social tripartit, un forum de discuții între instituțiile UE și reprezentanții patronatelor și ai lucrătorilor („partenerii sociali”).

ASPECTE-CHEIE

Rol

Summitul este parte a dialogului interprofesional. Acesta este menit să asigure o concertare continuă între partenerii sociali și instituțiile UE și să ofere partenerilor sociali posibilitatea de a contribui la strategia economică și socială a UE.

În acest context, partenerii sociali colaborează, de asemenea, îndeaproape cu Comitetul pentru ocuparea forței de muncă, care oferă consiliere Comisiei și, îndeosebi, miniștrilor naționali reuniți în cadrul Consiliului Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori.

Agendă

Agenda:

se stabilește în comun de către reprezentanții instituțiilor și ai partenerilor sociali;

include chestiuni care afectează toate sectoarele economice și toți lucrătorii din UE.

Participanți

Instituțiile UE sunt reprezentate de:

Comisie.

Partenerii sociali se împart în două delegații egale ca număr, alcătuite din:

zece reprezentanți ai lucrătorilor și

zece reprezentanți ai patronatelor.

Summitul este prezidat în comun de către președintele Consiliului și președintele Comisiei.

Calendar

Summitul se întrunește cel puțin o dată pe an, înaintea Consiliului European de primăvară.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Începând cu 6 martie 2003.

ACT

2003/174/CE: Decizia Consiliului din 6 martie 2003 de instituire a unui Summit social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia 2003/174/CE

6.3.2003

JO L 70, 14.3.2003, pp. 31-33

Data ultimei actualizări: 12.10.2015

Top