Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EURES - portalul UE pentru mobilitatea profesională

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EURES — portalul UE pentru mobilitatea profesională

EURES — rețeaua de servicii europene pentru ocuparea forței de muncă — este o rețea de cooperare menită să identifice oportunitățile de locuri de muncă și să faciliteze libera circulație a lucrătorilor în țările SEE (țările UE, Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și în Elveția.

ACT

2003/8/CE: Decizia Comisiei din 23 decembrie 2002 de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 al Consiliului cu privire la compensarea ofertelor și cererilor de locuri de muncă

SINTEZĂ

EURES — rețeaua de servicii europene pentru ocuparea forței de muncă — este o rețea de cooperare menită să identifice oportunitățile de locuri de muncă și să faciliteze libera circulație a lucrătorilor în țările SEE (țările UE, Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și în Elveția.

Printre partenerii din cadrul rețelei se numără serviciile publice de ocupare a forței de muncă și organizațiile sindicale și patronale. Rețeaua este coordonată de Comisia Europeană.

CARE ESTE OBIECTIVUL EURES?

Principalele obiective ale EURES sunt:

informarea, orientarea și consilierea potențialilor lucrători mobili cu privire la oportunitățile de locuri de muncă, precum și la condițiile de trai și de muncă din SEE;

acordarea de asistență angajatorilor care doresc să recruteze lucrători din alte țări;

acordarea de consiliere și îndrumare lucrătorilor și angajatorilor din regiunile transfrontaliere.

ASPECTE-CHEIE

Îmbunătățirea pieței muncii în UE

În interesul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, al lucrătorilor și al salariaților, EURES promovează:

dezvoltarea unei piețe a muncii în Uniunea Europeană (UE) deschise și accesibile tuturor;

plasarea forței de muncă la nivel transnațional, interregional și transfrontalier, prin schimbul de oferte și cereri de muncă;

schimbul de informații cu privire la oportunitățile de ocupare a forței de muncă, la posibilitățile de dobândire a calificărilor și de urmare a unor stagii și ucenicii, precum și cu privire la plasarea stagiarilor și a ucenicilor;

informarea privind mobilitatea lucrătorilor tineri.

Membrii și partenerii EURES

Resursele comune ale organizațiilor membre și partenere în cadrul EURES asigură o bază solidă pentru a oferi servicii de înaltă calitate atât lucrătorilor, cât și angajatorilor.

Membrii și partenerii EURES sunt:

servicii naționale și locale pentru ocuparea forței de muncă;

servicii pentru ocupare a forței de muncă responsabile pentru regiunile transfrontaliere;

alte servicii specializate pentru ocuparea forței de muncă notificate Comisiei;

organizații ale partenerilor sociali desemnate de membri;

alte organizații de interes social și de interese conexe.

Activități

crearea unor servicii de plasare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, a unor servicii de corelare a cererii și a ofertei de locuri de muncă destinate lucrătorilor și angajatorilor, precum și servicii de asistență destinate angajatorilor care doresc să recruteze personal într-o altă țară a UE cu ajutorul serviciilor EURES prin internet;

diseminarea de informații la zi privind condițiile de trai și de muncă și tendințele pieței muncii;

acțiuni de cooperare între membri și parteneri;

monitorizarea și evaluarea obstacolelor în calea mobilității, inclusiv a diferențelor legate de legislație și de procedurile administrative.

Pentru a contribui la identificarea unor oportunități profesionale în alte țări ale UE, există o bază de date EURES a locurilor de muncă vacante, actualizată zilnic și disponibilă pe portalul EURES în cele 26 de limbi ale UE/SEE.

Pentru informații suplimentare, consultați portalul european pentru mobilitatea locurilor de muncă - EURES.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia 2003/8/CE

1.3.2003

-

JO L 5, 10.1.2003, pp. 16-19

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii (JO L 141, 27.5.2011, pp. 1-12)

2012/733/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 26 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la compensarea ofertelor și a cererilor de locuri de muncă și reinstituirea EURES (JO L 328, 28.11.2012, pp. 21-26)

Data ultimei actualizări: 31.08.2015

Top