Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Protecția dreptului la pensie suplimentară

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Protecția dreptului la pensie suplimentară

Scopul acestei directive este de a elimina obstacolele în calea liberei circulații a lucrătorilor salariați și a lucrătorilor care desfășoară activități independente, protejând în același timp dreptul acestora la pensie suplimentară atunci când se deplasează dintr-un stat membru în altul. Această protecție se referă atât la regimurile facultative de pensie suplimentară , cât și la cele obligatorii, cu excepția celor reglementate de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 .

ACT

Directiva 98/49/CE a Consiliului din 29 iunie 1998 privind protecția dreptului la pensie suplimentară al lucrătorilor salariați și al lucrătorilor care desfășoară activități independente care se deplasează în cadrul Comunității.

SINTEZĂ

Această directivă se aplică membrilor regimurilor de pensie suplimentară și altor persoane îndreptățite conform regimurilor respective care au dobândit sau sunt pe cale să dobândească drepturi în unul sau mai multe state membre.

Directiva prevede patru măsuri principale pentru a proteja dreptul la pensie suplimentară al lucrătorilor care se deplasează în cadrul Comunității:

Tratamentul egal în ceea ce privește păstrarea drepturilor la pensie

Pentru persoanele care au părăsit un regim de pensie suplimentară ca urmare a deplasării pentru muncă într-un alt stat membru, statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a asigura păstrarea drepturilor la pensie dobândite, în aceeași măsură ca și pentru membrii ale căror contribuții nu mai sunt plătite, dar care rămân în același stat membru.

Directiva 2014/50/UE, care trebuie încorporată în legile naționale ale țărilor UE până în 21.5.2018, garantează că nicio persoană cu drepturi la pensie suplimentară nu pierde aceste drepturi când se deplasează pentru a locui sau a munci într-o altă țară a UE. Această directivă cere ca:

  • drepturile la pensie suplimentară să fie garantate cel târziu după trei ani de încadrare în muncă. Dacă există o cerință privind vârsta minimă, aceasta trebuie să nu depășească 21 de ani;
  • drepturile lucrătorilor care părăsesc un regim de pensii finanțat de angajator înainte de a se pensiona să fie păstrate și tratate în același mod ca drepturile lucrătorilor care rămân în cadrul regimului, de exemplu, în ceea ce privește indexarea.

Plățile peste graniță

Statele membre trebuie să se asigure că regimurile de pensie suplimentară efectuează plata în alte state membre, sumă netă, fără taxe și alte speze, a tuturor beneficiilor datorate în cadrul acestor regimuri.

Lucrătorii detașați și pensiile suplimentare

Lucrătorii detașați au opțiunea de a rămâne în cadrul regimului de pensii din țara lor de origine pe perioada detașării într-un alt stat membru. Astfel, lucrătorii detașați și, dacă este cazul, angajatorii acestora sunt scutiți de obligația de a contribui la un regim de pensie suplimentară într-un alt stat membru.

Informații pentru membrii regimurilor

Angajatorii, administratorii sau alte persoane răspunzătoare de administrarea regimurilor de pensie suplimentară trebuie să furnizeze informații adecvate membrilor regimurilor, atunci când aceștia din urmă se deplasează într-un alt stat membru, cu privire la drepturile lor la pensie și la opțiunile pe care le au în cadrul regimului respectiv.

Conform Directivei 2014/50/UE, lucrătorii din cadrul unui regim de pensie suplimentară pot cere informații cu privire la felul în care mutarea sau încetarea raportului de muncă le-ar afecta drepturile la pensie suplimentară și condițiile care ar reglementa viitorul tratament al drepturilor respective.

Persoanele care au părăsit regimul trebuie să fie informate despre valoarea și tratamentul drepturilor lor.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 98/49/CE

25.7.1998

25.1.2002

JO L 209, 25.7.1998

ACTE CONEXE

Cartea verde din 7 iulie 2010: Către sisteme europene de pensii adecvate, viabile și sigure [COM(2010) 365 final - nepublicată în Jurnalul Oficial].

Directiva 2014/50/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințele minime de creștere a mobilității lucrătorilor între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară [Jurnalul Oficial L 128 din 30.4.2014.

Ultima actualizare: 04.08.2014

Top