Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Comitetul pentru ocuparea forței de muncă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Comitetul pentru ocuparea forței de muncă

Comitetul pentru ocuparea forței de muncă consiliază Comisia Europeană și Consiliul Uniunii Europene privind promovarea coordonării între țările Uniunii Europene (UE) în ceea ce privește politicile privind ocuparea forței de muncă și piața forței de muncă.

ACT

Decizia (UE) 2015/772 a Consiliului din 11 mai 2015 de constituire a Comitetului pentru ocuparea forței de muncă și de abrogare a Deciziei 2000/98/CE

SINTEZĂ

Comitetul pentru ocuparea forței de muncă consiliază Comisia Europeană și Consiliul Uniunii Europene privind promovarea coordonării între țările Uniunii Europene (UE) în ceea ce privește politicile privind ocuparea forței de muncă și piața forței de muncă.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Decizia stabilește sarcinile Comitetului pentru ocuparea forței de muncă, care trebuie să contribuie la procedura de adoptare a orientărilor generale ale politicilor economice cu scopul de a asigura conformarea acestora cu orientările privind ocuparea forței de muncă.

Comitetul trebuie să contribuie, de asemenea, la realizarea sinergiei între strategia europeană pentru ocuparea forței de muncă, coordonarea politicilor macroeconomice și procesul de reformă economică, în așa fel încât acestea să se susțină reciproc.

De asemenea, decizia stabilește normele privind componența, funcționarea și grupurile de lucru ale Comitetului.

ASPECTE-CHEIE

Comitetul are ca sarcină:

  • să monitorizeze situația ocupării forței de muncă și politicile de ocupare a forței de muncă în țările UE;
  • să contribuie la pregătirea lucrărilor Consiliului privind elaborarea orientărilor, care trebuie avute în vedere de țările UE la elaborarea politicilor privind ocuparea forței de muncă;
  • să formuleze avize fie la cererea Consiliului sau a Comisiei, fie din proprie inițiativă.

În îndeplinirea acestor sarcini, Comitetul trebuie să ia în considerare, în cadrul elaborării politicilor UE, obiectivul referitor la un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă. De asemenea, acesta trebuie să depună eforturi:

  • să contribuie la toate aspectele semestrului european din cadrul mandatului său și să prezinte Consiliului rapoarte cu privire la acestea;
  • să asigure schimburile de informații și experiență între țările UE și Comisia.

Comitetul adoptă un program de lucru în fiecare an și transmite o copie Comisiei.

Fiecare țară UE și Comisia desemnează doi membri ai comitetului. Acești membri sunt aleși dintre persoanele cu mare competență în domeniul politicii ocupării forței de muncă și a pieței forței de muncă. Membrii aleg un președinte și patru vicepreședinți.

Comisia asigură sprijin în materie de analiză și de organizare pentru comitet. Aceasta desemnează un membru al personalului său în calitate de secretar al comitetului.

În îndeplinirea mandatului său, comitetul trebuie să consulte administrația și forța de muncă. În acest context, acesta stabilește contacte cu partenerii sociali reprezentați în cadrul Summit-ului social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă.

Comitetul lucrează în strânsă colaborare cu Comitetul pentru protecție socială, Comitetul economic și financiar și Comitetul pentru politică economică. Această colaborare poate să includă organizarea de reuniuni comune în contextul semestrului european.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Începând cu 15 mai 2015.

CONTEXT

Tratatul privind ocuparea forței de muncă (titlul IX) stabilește procedurile care trebuie aplicate de țările UE pentru elaborarea unei strategii coordonate de ocupare a forței de muncă și, în special, să promoveze o forță de muncă formată, calificată și adaptabilă la schimbările economice. Constituirea unui Comitet pentru ocuparea forței de muncă cu rol consultativ face parte din acest demers.

Decizia înlocuiește decizia 2000/98/CE anterioară privind instituirea Comitetului pentru ocuparea forței de muncă, pentru a reflecta dezvoltarea semestrului european și rolul comitetului în acest proces.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina privind Comitetul pentru ocuparea forței de muncă pe site-ul Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia (UE) 2015/772

15.5.2015

-

JO L 121, 14.5.2015, pp. 12-15

ACTE CONEXE

Recomandare de recomandare a Consiliului privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii [COM(2015) 99 final, 2.3.2015]

Data ultimei actualizări: 12.08.2015

Top