Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Flexisecuritatea – un element esențial în modernizarea pieței muncii în UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Flexisecuritatea – un element esențial în modernizarea pieței muncii în UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Principii comune ale flexisecurității: locuri de muncă mai multe și mai bune prin flexibilitate și securitate – COM(2007) 359 final

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea vizează patru domenii de politică în care atât angajatorii, cât și angajații ar putea beneficia de pe urma flexisecurității*. Pentru primii, aceasta înseamnă o forță de muncă flexibilă. Pentru aceștia din urmă, flexisecuritatea asigură o oarecare protecție împotriva șomajului pe termen lung.

Comunicarea prezintă orientări privind modul în care pot fi atinse aceste două obiective.

ASPECTE-CHEIE

Politicile de flexisecuritate se pot aplica prin:

contracte sigure și flexibile, printr-o legislație a muncii și contracte colective modernizate;

oportunități de învățare pe tot parcursul vieții pentru angajați, astfel încât aceștia să se poată recalifica pentru locurile de muncă noi care devin disponibile;

politici naționale care să înlesnească tranziția persoanelor aflate temporar în șomaj către locuri de muncă noi;

sisteme moderne de asigurare socială care asigură sprijin financiar corespunzător și încurajează mobilitatea forței de muncă.

Flexisecuritatea ar trebui:

să aducă în echilibru drepturile și responsabilitățile angajatorilor, ale lucrătorilor, ale celor care caută un loc de muncă și ale autorităților publice;

să se adapteze circumstanțelor naționale, în special piețelor forței de muncă și relațiilor industriale;

să reducă diferența între persoanele încadrate în muncă și cele care fac parte din categoriile excluse;

să se aplice angajării și disponibilizării în cadrul unei companii și să faciliteze tranzițiile de la un loc de muncă la altul;

să promoveze accesul egal la locuri de muncă pentru bărbați și femei;

să încurajeze încrederea și cooperarea între autoritățile publice și partenerii sociali;

să asigure o împărțire justă a costurilor și a beneficiilor financiare între activitățile economice, cele individuale și bugetele publice.

CONTEXT

Flexisecuritatea este privită ca ingredient-cheie în punerea în aplicare a strategiei UE pentru creștere și locuri de muncă, ajutând întreprinderile și angajații să se adapteze la provocările și la oportunitățile globalizării.

TERMENI-CHEIE

* Flexisecuritate: o strategie integrată pentru combinarea flexibilității și a securității pe piața forței de muncă. Obiectivul acesteia este de a ține cont atât de nevoile angajatorilor, cât și de cele ale angajaților.

ACT

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor – Către principii comune ale flexisecurității: Locuri de muncă mai multe și mai bune prin flexibilitate și securitate [COM(2007) 359 final din 27.6.2007]

Data ultimei actualizări: 28.10.2015

Top