Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fondul european de ajustare la globalizare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Fondul european de ajustare la globalizare

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) are ca scop susţinerea lucrătorilor concediaţi, în principal în regiunile şi sectoarele defavorizate, ca urmare a deschiderii către economia globalizată. Fondul are un buget potenţial anual de 500 de milioane de euro, pentru a facilita reinserţia profesională a lucrătorilor.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) susţine reinserţia profesională a lucrătorilor europeni afectaţi de concedieri, care rezultă direct din transformările profunde suferite de schimburile comerciale internaţionale. Ajutorul acordat astfel este individual şi limitat în timp. Pe termen lung, măsurile prevăzute de Fond au ca obiectiv să sprijine lucrătorii concediaţi în demersul de a-şi găsi un nou loc de muncă şi de a-l păstra.

Până la 31 decembrie 2011, Fondul acordă, de asemenea, ajutor lucrătorilor care şi-au pierdut locul de muncă din cauza crizei financiare şi economice mondiale.

Criterii de intervenţie

Pentru ca FEG să intervină, cererea de subvenţie trebuie să fie înaintată de către un stat membru.

Ajutorul poate fi acordat atunci când schimbări majore ale structurii comerţului mondial duc la o perturbare economică gravă într-o ţară din Uniunea Europeană (UE). Poate fi vorba de o creştere importantă a importurilor, o pierdere a cotei de piaţă într-un anumit sector de activitate sau delocalizări ale unor întreprinderi către ţări terţe. FEG poate să intervină, de asemenea, în cazul concedierilor rezultate, în mod direct şi într-un mod care poate fi demonstrat, din criza financiară şi economică.

Criza sau perturbările economice trebuie să aibă drept consecinţă:

  • concedierea, într-o perioadă de patru luni, a cel puţin 500 de salariaţi dintr-o întreprindere, inclusiv din rândul furnizorilor sau al producătorilor din aval ai acesteia; sau
  • concedierea, într-o perioadă de nouă luni, a cel puţin 500 de salariaţi dintr-un sector (definit la nivelul NACE 2), dintr-o regiune sau două regiuni învecinate (definite la nivelul NUTS II);
  • în cazul pieţelor muncii mici sau în circumstanţe excepţionale, FEG poate interveni chiar dacă nu se îndeplinesc în totalitate condiţiile de intervenţie, atunci când concedierile au un impact grav asupra ocupării forţei de muncă şi a economiei locale. Suma totală a ajutorului acordat în circumstanţe excepţionale nu poate depăşi 15 % din valoarea maximă anuală a FEG.

Măsuri finanţate

Concret, FEG finanţează:

  • asistenţa pentru căutarea unui loc de muncă;
  • reconversia profesională;
  • promovarea spiritului antreprenorial;
  • ajutorul pentru desfăşurarea de activităţi independente;
  • unele „venituri suplimentare” speciale, cu caracter temporar (alocaţii pentru căutarea unui loc de muncă, ajutoare de mobilitate, ajutoare pentru formarea profesională, măsuri pentru a stimula lucrătorii defavorizaţi sau în vârstă să rămână sau să se întoarcă pe piaţa muncii etc.).

Măsurile pasive de protecţie socială, ca de pildă ajutoarele de şomaj, nu sunt finanţate de FEG.

Funcţionare

Numărul lucrătorilor care beneficiază anual de finanţare din partea Fondului depinde de mai mulţi factori. Poate fi vorba de evoluţia pieţei muncii, de numărul cererilor admisibile introduse de către statele membre sau de resursele bugetare disponibile, chiar dacă, până în prezent, bugetul potenţial anual de 500 de milioane de euro nu a fost epuizat.

Lucrătorii beneficiază de ajutor de la FEG prin intermediul statelor membre. Ajutorul nu este distribuit întreprinderilor. În plus, durata de intervenţie a Fondului este limitată la 24 de luni de la data introducerii cererii.

FEG este un fond de solidaritate destinat să facă faţă unei situaţii de urgenţă sau unei crize. Fondul nu finanţează restructurarea întreprinderilor sau a sectoarelor de activitate.

Context

La modul general, deschiderea economiilor către competiţia internaţională are efecte pozitive. Globalizarea încurajează competitivitatea şi oferă noi perspective de creştere şi de creare de locuri de muncă.

Cu toate acestea, deschiderea către comerţul mondial poate avea, în acelaşi timp, efecte nefaste asupra contextului economic. Intensificarea fluxurilor comerciale înseamnă într-adevăr o mai mare concurenţă între sistemele socioeconomice locale, naţionale şi regionale. Această situaţie afectează sectoarele mai puţin competitive, unde costurile de ajustare (reconversia mâinii de lucru şi a structurilor de producţie) sunt importante. Rezultă astfel, în special, pierderi uneori masive de locuri de muncă.

Pe lângă Fondurile structurale sau Strategia europeană pentru creştere şi locuri de muncă, care furnizează deja un răspuns general la nivelul gestionării şi anticipării provocărilor globalizării, acest fond specific este esenţial pentru a îndepărta orice risc de sărăcire individuală pe termen lung.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1927/2006

19.1.2007

-

JO L 406 din 30.12.2006

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 546/2009

2.7.2009

-

JO L 167 din 29.6.2009

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind activităţile Fondului european de ajustare la globalizare în 2009 [COM(2010) 464 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind activităţile Fondului european pentru adaptare la globalizare în 2008 [COM(2009) 394 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu din 2 iulie 2008 intitulată „Solidaritatea în faţa schimbărilor: Fondul european pentru adaptare la globalizare (FEG) în 2007 – retrospectivă şi perspective” [COM(2008) 421 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Comisia face un bilanţ pozitiv al punerii în aplicare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG), după primul său an de funcţionare. Cu toate acestea, eficacitatea Fondului poate fi îmbunătăţită pe termen scurt, prin simplificarea procedurilor, printr-o mai mare vizibilitate şi prin favorizarea schimburilor de experienţă. Comisia studiază posibilitatea consolidării impactului pe care îl are Fondul asupra creării de locuri de muncă şi formării profesionale a lucrătorilor europeni. FEG ar putea fi utilizat, de asemenea, pentru a încuraja mobilitatea lucrătorilor, precum şi pentru a analiza şi a anticipa mai bine evoluţia conjuncturii economice.

Ultima actualizare: 17.01.2011

Top