Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcţiei Publice a Uniunii Europene

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcţiei Publice a Uniunii Europene

Tribunalul Funcţiei Publice este competent să se pronunţe cu privire la litigiile dintre Uniunea Europeană şi agenţii acesteia. Prezentul regulament stabileşte organizarea internă a Tribunalului, precum şi desfăşurarea procedurilor jurisdicţionale.

ACT

Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcţiei Publice a Uniunii Europene.

SINTEZĂ

Tribunalul Funcţiei Publice a Uniunii Europene (UE) adoptă Regulamentul de procedură în acord cu Curtea de Justiţie a UE şi în urma aprobării Consiliului.

Acest regulament de procedură stabileşte organizarea şi modul de funcţionare a Tribunalului Funcţiei Publice. Regulamentul prezintă în mod detaliat procedurile jurisdicţionale şi adoptă normele de aplicare ale acestora.

Trecerea în revistă a competenţelor

Tribunalul Funcţiei Publice este competent să se pronunţe cu privire la litigiile dintre UE şi agenţii acesteia. Aceste litigii vizează de exemplu chestiuni legate de relaţiile de muncă sau de sistemul de asigurări sociale.

În plus, Tribunalul Funcţiei Publice este competent să judece şi litigiile dintre toate organismele şi angajaţii acestora, în cazul în care statutele organismelor în cauză prevăd competenţa Curţii de Justiţie a UE. Este cazul litigiilor din cadrul Europol sau al Băncii Europene de Investiţii.

Alcătuire

Tribunalul Funcţiei Publice este alcătuit din şapte judecători, numiţi de către Consiliu pentru un mandat de şase ani, care poate fi reînnoit. Judecătorii trebuie să îşi exercite atribuţiile cu imparţialitate şi independenţă.

Judecătorii aleg din rândul lor preşedintele Tribunalului pentru un mandat de trei ani, care poate fi reînnoit. Preşedintele conduce lucrările şi serviciile Tribunalului.

Judecătorii numesc, de asemenea, un grefier pentru un mandat de şase ani, care poate fi reînnoit. Acesta este responsabil cu arhivele, precum şi cu publicaţiile Tribunalului. Grefierul asistă totodată judecătorii şi preşedintele Tribunalului în exercitarea funcţiilor acestora.

Completul de judecată

Când este sesizat cu soluţionarea unei cauze, Tribunalul judecă în camere de trei judecători.

Cu toate acestea, o cauză poate fi trimisă spre judecare unei camere compuse din cinci judecători sau în şedinţă plenară atunci când importanţa sau dificultatea problemelor de drept ridicate justifică acest lucru.

Invers, o cauză poate fi trimisă spre judecare unui judecător unic ţinând cont de lipsa dificultăţii problemelor de drept sau de fapt sau de importanţa limitată a cauzei.

Procedură

Procedura Tribunalului Funcţiei Publice cuprinde o fază scrisă şi o fază orală.

Procedura scrisă implică depunerea de către reclamant a unei cereri la grefierul Tribunalului. Cererea este apoi comunicată părţii adverse, care dispune de două luni pentru a prezenta un memoriu în apărare. Cererea şi memoriul în apărare conţin informaţii privind cele două părţi (nume, domiciliu etc.), precum şi argumentele de drept şi de fapt invocate de fiecare parte. În plus, Tribunalul poate decide că este necesar un al doilea schimb de memorii scrise între reclamant şi pârât pentru a completa dosarul.

Procedura cuprinde apoi o fază orală, în cadrul căreia judecătorii pot pune întrebări reprezentanţilor părţilor sau părţilor însele. Audierile sunt în general publice.

În plus, Tribunalul poate decide să adopte măsuri de organizare a procedurii sau măsuri de cercetare judecătorească. Aceste măsuri au drept obiectiv comun să asigure pregătirea cauzei pentru judecată şi derularea procedurii în cele mai bune condiţii.

Soluţionarea amiabilă a litigiilor

În orice moment, Tribunalul poate examina posibilitatea soluţionării amiabile a litigiului şi poate propune o soluţie de natură să pună capăt diferendului. Tribunalul adoptă, în acest caz, măsurile adecvate pentru a facilita o astfel de soluţionare.

În cazul în care părţile ajung la o înţelegere privind o astfel de soluţie, acestea semnează un acord care să pună capăt procedurii.

Asistenţa judiciară

Procedura aflată pe rolul Tribunalului Funcţiei Publice este gratuită. Cu toate acestea, cheltuielile legate de avocaţii care au dreptul să îşi exercite profesia în faţa Tribunalului le revin părţilor.

În cazul în care una dintre părţi se găseşte în imposibilitatea de a face faţă acestor cheltuieli, poate solicita să beneficieze de asistenţă judiciară. Cererea trebuie să fie însoţită de toate informaţiile care să dovedească faptul că solicitantul are într-adevăr nevoie de asistenţă judiciară.

Acţiunile împotriva deciziilor Tribunalului Funcţiei Publice

Hotărârile şi ordonanţele Tribunalului Funcţiei Publice pot face obiectul unei acţiuni în faţa Tribunalului.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcţiei Publice a Uniunii Europene

01.11.2007

-

JO L 225 din 29.8.2007

Act/acte de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Modificare a Regulamentului de procedură al Tribunalului Funcţiei Publice a Uniunii Europene

01.03.2009

-

JO L 24 din 28.1.2009

Modificare a Regulamentului de procedură al Tribunalului Funcţiei Publice a Uniunii Europene

13.04.2010

-

JO L 92 din 13.4.2010

Modificare a Regulamentului de procedură al Tribunalului Funcţiei Publice a Uniunii Europene

01.07.2011

-

JO L 162 din 2.6.2011

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 904/2012 al Consiliului din 24 septembrie 2012 de modificare a Regulamentului nr. 422/67/CEE, 5/67/Euratom de stabilire a regimului financiar al preşedintelui şi membrilor Comisiei, al preşedintelui, judecătorilor, avocaţilor generali şi grefierului Curţii de Justiţie, al preşedintelui, membrilor şi grefierului Tribunalului de Primă Instanţă, precum şi al preşedintelui, membrilor şi grefierului Tribunalului Funcţiei Publice a Uniunii Europene [Jurnalul Oficial L 269 din 4.10.2011].

See also

Ultima actualizare: 06.02.2013

Top