Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Inițiativa cetățenească

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Inițiativa cetățenească

Cetățenii Uniunii Europene (UE) au dreptul la inițiativă în temeiul căreia pot invita Comisia Europeană să propună un act legislativ în orice domeniu din sfera sa de competență. Este primul exemplu de democrație participativă transnațională.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească.

SINTEZĂ

Cetățenii Uniunii Europene (UE) au dreptul la inițiativă în temeiul căreia pot invita Comisia Europeană să propună un act legislativ în orice domeniu din sfera sa de competență. Este primul exemplu de democrație participativă transnațională.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul instituie normele și procedurile care guvernează inițiativa cetățenească.

ASPECTE-CHEIE

Pentru a se asigura că sprijinul este suficient de extins, inițiativa cetățenească trebuie sprijinită de 1 milion de cetățeni din cel puțin un sfert din țările UE, ceea ce în prezent reprezintă 7 țări. De asemenea, există o cerință pentru un număr minim de semnatari din fiecare dintre aceste țări, aproximativ proporțional cu populațiile lor respective (proporționalitate degresivă).

Organizarea inițiativei cetățenești

Pentru a lansa o inițiativă, cetățenii trebuie să formeze o comisie a „cetățenilor”, care constă din cel puțin 7 membri resortisanți în cel puțin 7 țări UE. Toți trebuie să aibă vârsta necesară pentru a vota în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European. Inițiativa trebuie înregistrată pe site-ul Comisiei Europene. Dacă se întrunesc criteriile de înregistrare prevăzute în Regulament, Comisia confirmă înregistrarea, iar organizatorii au la dispoziție un an pentru a strânge semnăturile (declarațiile de susținere).

Semnarea unei inițiative cetățenești

Aceeași cerință privind vârsta de votare se aplică și semnatarilor declarației de susținere. Aceste declarații pot fi completate fie pe hârtie, fie online dacă organizatorii au înființat un sistem online de strângere de semnături.

Un milion de semnături. Care este pasul următor?

Comisia are la dispoziție trei luni pentru a examina inițiativa. Între timp, Comisia se reunește cu organizatorii care au, totodată, șansa de a prezenta inițiativa în cadrul unei audieri publice la nivelul Parlamentului European. Comisia prezintă un răspuns formal, care explică intențiile sale și motivele pentru luarea acelei decizii. Aceasta nu este obligată să propună actul legislativ.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Acest regulament se aplică începând din 1 aprilie 2012.

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul Inițiativei cetățenești a Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 211/2011

31.3.2011

1.4.2012

JO L 65, 11.3.2011, pp. 1-22

ACTE CONEXE

Regulamentul delegat (UE) nr. 268/2012 al Comisiei din 25 ianuarie 2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească (JO L 89, 27.3.2012, pp. 1-2).

Regulamentul delegat (UE) nr. 887/2013 al Comisiei din 11 iulie 2013 de înlocuire a anexelor II și III la Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească (JO L 247, 18.9.2013, pp. 11-19).

Comunicarea Comisiei privind Inițiativa cetățenească europeană: „Apa și salubritatea sunt un drept al omului! Apa este un bun public, nu o marfă!” [COM(2014) 177 final, 19.3.2014].

Regulamentul delegat (UE) nr. 531/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească (JO L 148, 20.5.2014, pp. 52-53).

Rectificare la Regulamentul delegat (UE) nr. 887/2013 al Comisiei din 11 iulie 2013 de înlocuire a anexelor II și III ale Regulamentului (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească (JO L 235, 8.8.2014, pp. 19-19).

Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/1070 al Comisiei din 31 martie 2015 de modificare a anexelor III, V și VII la Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească (JO L 178, 8.7.2015, pp. 1-11).

Comunicarea Comisiei privind Inițiativa cetățenească europeană: „Unul dintre noi” [COM(2014) 355 final, 28.5.2014].

Data ultimei actualizări: 08.07.2015

Top