Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cooperarea dintre Parlamentul European şi Comisia Europeană

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Cooperarea dintre Parlamentul European şi Comisia Europeană

Parlamentul European şi Comisia Europeană au semnat un acord-cadru în scopul de a facilita şi de a organiza cooperarea lor. Acest acord defineşte, aşadar, modalităţile de colaborare politică a celor două instituţii.

ACT

Acord-cadru privind relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisia Europeană.

SINTEZĂ

Acest acord-cadru a fost semnat între Parlamentul European şi Comisia Europeană. El include mai multe dispoziţii referitoare la organizarea activităţii şi la cooperarea dintre cele două instituţii.

Aceste dispoziţii vizează cu precădere:

  • responsabilitatea politică a Comisiei;
  • instituirea unui dialog politic permanent şi eficient;
  • punerea în aplicare a procedurilor legislative.

Responsabilitatea politică a Comisiei

Există o legătură politică strânsă între componenţa Comisiei şi Parlamentul European. Într-adevăr, preşedintele şi ceilalţi membri ai Comisiei trebuie să fie aprobaţi de eurodeputaţi. Parlamentul este, în continuare, consultat pentru orice remaniere a Comisiei, în special în ceea ce priveşte:

  • demisia sau înlocuirea unui membru al Comisiei;
  • redistribuirea responsabilităţilor în cadrul Comisiei.

De asemenea, Parlamentul poate solicita preşedintelui Comisiei demisia unuia dintre comisari. În acest caz, preşedintele examinează această solicitare şi trebuie să expună motivele unui eventual refuz.

În plus, membrii Comisiei pot fi candidaţi la alegerile pentru Parlamentul European. În astfel de cazuri, acordul-cadru precizează că aceştia sunt obligaţi să îşi ia un concediu electoral fără plată pe perioada campaniei lor electorale.

Dialogul politic

Acordul-cadru are ca obiectiv instituirea unei colaborări eficiente între Comisie şi Parlament. Astfel, acesta prevede organizarea de reuniuni periodice între reprezentanţii celor două instituţii. De pildă, în cadrul acestor reuniuni se pot întâlni Colegiul comisarilor şi preşedinţii comisiilor parlamentare.

Prin acest acord-cadru, Parlamentul şi Comisia s-au angajat în egală măsură să examineze cu atenţie orice cerere formulată de oricare dintre cele două instituţii. Mai mult, Comisia se angajează să garanteze Parlamentului accesul la reuniunile şi la documentele sale, în cadrul procedurilor legislative şi bugetare.

De asemenea, acordul-cadru prevede dispoziţii specifice pentru încheierea acordurilor internaţionale care implică UE. Acordul-cadru garantează astfel consultarea Parlamentului în cursul negocierii şi încheierii acordurilor.

În plus, Comisia este instituţia europeană însărcinată să reprezinte UE la conferinţele internaţionale. În această calitate, ea se angajează să faciliteze includerea delegaţiilor alcătuite din eurodeputaţi pentru a însoţi delegaţiile Uniunii cu ocazia anumitor conferinţe. Cu toate acestea, delegaţiile alcătuite din eurodeputaţi au numai un statut de observator şi, prin urmare, nu pot să participe la eventuale negocieri.

În fine, acordul-cadru prevede cooperarea Comisiei şi a Parlamentului în anumite domenii specifice:

Cooperarea în procedurile legislative

Acordul-cadru defineşte organizarea activităţilor între Parlament şi Comisie, pentru punerea în aplicare a procedurilor legislative.

Mai întâi, Comisia trebuie să prezinte Parlamentului programul său anual de lucru. În cursul procedurii de adoptare a actelor, acordul-cadru garantează apoi mai multe angajamente din partea celor două instituţii. Aceste angajamente vizează, de pildă, termenele în care Parlamentul prezintă amendamente şi examinarea cu atenţie a acestora de către Comisie.

În plus, cu ocazia examinării parlamentare a propunerilor legislative, euro-deputaţii pot adresa întrebări membrilor Comisiei. Aceste întrebări pot fi adresate în cursul şedinţelor plenare ale Parlamentului sau în cadrul comisiilor parlamentare. De asemenea, membrii Comisiei pot fi audiaţi în faţa Parlamentului, la cererea lor.

Context

Acordurile interinstituţionale se încheie între instituţiile europene, în temeiul articolului 295 din Tratatul privind funcţionarea UE. Obiectivul acestor acorduri este de a organiza şi de a facilita cooperarea dintre instituţii, în special dintre Comisie, Parlament şi Consiliu.

În plus, acordurile interinstituţionale nu sunt obligatorii decât pentru instituţiile care le-au semnat. Acestea nu pot, în niciun caz, să contrazică sau să modifice dispoziţiile tratatelor fondatoare ale UE.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Acord-cadru privind relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisia Europeană

20.10.2010

JO L 304 din 20.11.2010

Ultima actualizare: 28.01.2011

Top