Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Acordurile internaţionale și competențele externe ale UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Acordurile internaţionale și competențele externe ale UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Articolul 3 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 4 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 207 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 216 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene

CE SPUN TRATATELE DESPRE UNIUNEA EUROPEANĂ (UE) ȘI COMPETENȚELE SALE EXTERNE?

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, UE a dobândit personalitate juridică. Astfel, UE este un subiect de drept internaţional, capabil să negocieze şi să încheie acorduri internaţionale în nume propriu, adică are competențe (sau atribuții) în acest domeniu conferite de tratate.

Aceste acorduri internaţionale au efecte juridice în dreptul intern al UE şi al țărilor UE. De asemenea, tratatele fondatoare ale UE definesc procedurile prin care UE poate încheia acorduri internaţionale.

Definiţie

Acordurile internaţionale sunt rezultatul unui acord de voinţă între UE, pe de o parte, şi o ţară din afara UE sau o organizaţie terţă, pe de altă parte. Aceste acorduri creează drepturi şi obligaţii atât pentru instituţiile europene, cât şi țările UE. Acordurile devin integrate în ordinea juridică a UE la data intrării lor în vigoare sau la o altă data specificată.

Din punct de vedere juridic, acordurile internaţionale sunt convenții și acorduri aparţinând legislaţiei secundare, astfel că trebuie să fie conforme cu tratatele fondatoare ale UE. Totuşi, acestea au o valoare juridică superioară în raport cu actele legislaţiei secundare denumite „unilaterale”, şi anume adoptate în mod unilateral de instituţiile UE (regulamente, directive, decizii etc.).

Competenţe externe ale UE

Competenţele externe ale UE sunt definite de articolul 216 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE). Astfel, UE poate încheia acorduri internaţionale:

  • în cazurile prevăzute de tratatele fondatoare;
  • dacă un act juridic obligatoriu al Uniunii prevede astfel;
  • dacă încheierea unui acord este necesară pentru realizarea unuia dintre obiectivele UE, chiar şi în absenţa unei legislaţii europene interne;
  • dacă acordul poate să influenţeze normele comune de drept intern adoptate de UE. Acest lucru semnifică că, unde UE a adoptat norme comune pentru punerea în aplicare a unei politici, țările UE nu mai au dreptul de a încheia acorduri cu ţările din afara UE, care ar putea afecta aceste norme.

În plus, articolul 207 al TFUE guvernează politica comercială a UE — o competență-cheie externă a UE și un element central al relațiilor sale cu restul lumii.

Competenţă exclusivă şi competenţă partajată

Distribuirea competenţelor între UE şi țările UE se reflectă, de asemenea, pe plan internaţional. Astfel, la negocierea şi încheierea unui acord internaţional, UE dispune fie de o competenţă exclusivă, fie de o competenţă partajată cu țările UE.

În situaţiile în care are competenţă exclusivă, UE este singura care poate negocia şi încheia un acord. Astfel, articolul 3 din Tratatul privind funcţionarea UE precizează domeniile în care UE dispune de o competenţă exclusivă pentru încheierea de acorduri internaţionale, inclusiv acorduri comerciale.

În situaţiile în care UE are o competenţă partajată cu țările UE, acordul trebuie încheiat atât de UE, cât şi de țările UE. Este vorba, în acest caz, de un acord mixt, pentru care țările UE trebuie să îşi dea consimţământul. Domeniile de competenţă partajată sunt menţionate la articolul 4 din Tratatul privind funcţionarea UE.

DOCUMENTE PRINCIPALE

Articolul 3 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (JO C 202, 7.6.2016, p. 51)

Articolul 4 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (JO C 202, 7.6.2016, pp. 51–52)

Articolul 207 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (JO C 202, 7.6.2016, pp. 140–141)

Articolul 216 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (JO C 202, 7.6.2016, p. 144)

Data ultimei actualizări: 08.08.2016

Top